Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Szukasz środków na usługi doradcze? Skorzystaj z Bonu Sukcesu!

7 minut czytania.

Projekt grantowy pn. „Bony sukcesu” skierowany jest do MŚP posiadających siedzibę na terenie województwa małopolskiego.  

Wsparcia udziela Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie. Maksymalne możliwe dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych dla firm wpisujących się w specjalizacje regionalne Małopolski oraz 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorstw. Nabór do projektu prowadzony jest w sposób ciągły i trwa do wyczerpania środków przewidzianych na granty. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a jego Łączna wartość  wynosi 36 974 424,43 zł. 

Granty mają być przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym(analizy i ekspertyzy: prawne (w tym również usługi prawne), ekonomiczne, marketingowe, techniczne), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa, z zakresu:

  • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
  • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa,
  • uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności w tym również uzyskiwanie ww. certyfikatów,
  • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców,
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwanie certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),
  • instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,
  • procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony trwałości funkcjonującego przedsiębiorstwa,
  • opracowania na potrzeby firmy specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego (np. Horyzont 2020), np. przygotowanie koncepcji badawczych, mogących być podstawą do aplikowania (nie dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, np. wniosku o udzielenie wsparcia),
  • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe lub praw z rejestracji wzorów przemysłowych lub postępowania w tym zakresie.

Więcej informacji, w tym regulamin udzielania grantów i formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Źródło: https://www.marr.pl/bonysukcesu/#1551773718206-ff8065a8-85b5