Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dynamiczna Małopolska

Małopolska jest atrakcyjnym i przyjaznym przedsiębiorcom regionem o dużym potencjale ekonomicznym i społecznym.

Małopolska to:

15 183 km2 - powierzchnia województwa

5% powierzchni kraju

12 województwo pod względem powierzchni

19 powiatów ziemskich

3 powiaty grodzkie (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów)

182 gminy

Małopolska w liczbach:
3 410,9 tys. ludność
Małopolska w liczbach
73,2 tys. bezrobotni zarejestrowani
Małopolska w liczbach
4,8% stopa bezrobocia
Małopolska w liczbach
5 305,19 zł przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
Małopolska w liczbach
413 893 podmioty gospodarki narodowej
Małopolska w liczbach
O atrakcyjności regionu świadczy nadanie mu w 2016 r. przez Komitet Regionów tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest za przedstawienie najbardziej przyszłościowych w Europie wizji rozwoju przedsiębiorczości. Małopolska jest pierwszym polskim województwem, które otrzymało to wyróżnienie. Małopolska to również najczęściej odwiedzany przez turystów region w Polsce, a Kraków stolica Małopolski jest najbardziej rozpoznawalną na świecie marką spośród wszystkich polskich miast. W województwie znajduje się nie tylko największa liczba parków narodowych w kraju, ale również 8 zespołów obiektów chronionych, wpisanych jako światowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze UNESCO.

Metropolia możliwości - portret obszaru

Metropolia Krakowska to obszar oferujący wachlarz możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości. Tutaj dba się o dynamiczny rozwój gospodarczy, dąży do trwałego wzrostu oraz wie jak istotne jest właściwe reagowanie na zmiany w skali mikro i makro. W skład Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Metropolii Krakowskiej, wchodzą Kraków oraz 14 otaczających go gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. Łącznie zajmują one powierzchnię około 1,3 tys. km2, z czego nieco ponad jedną czwartą stanowi obszar miasta Krakowa. Pod względem administracyjnym w Metropolii Krakowskiej znajdują się: 1 gmina miejska, 10 gmin wiejskich oraz 4 gminy miejsko-wiejskie. To obszar dynamicznego rozwoju demograficznego. W 2018 roku w granicach gmin Metropolii Krakowskiej mieszkało około 1,06 mln osób, czyli nieco ponad 31% wszystkich mieszkańców województwa. Kraków, z ponad 770 tys. mieszkańców, skupia niemal 72,5% mieszkańców Metropolii Krakowskiej. Na obszarach wiejskich mieszka 21,6% mieszkańców KrOF, a w pozostałych miastach – niespełna 6%. Wszystkie miasta zlokalizowane w Metropolii Krakowskiej charakteryzuje wysoki lub bardzo wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.
Metropolia Krakowska to:

I. Lider regionu o ugruntowanym wizerunku w dziedzinach:

II. Obszar koncentracji przedsiębiorczości:

185 612
liczba podmiotów gospodarki narodowej w 2019 r.
48 %
procent podmiotów w skali województwa
212,9
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym
12 928
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2019 r.

III. Idealne miejsce dla firm z dziedziny nowoczesnych usług dla biznesu i IT:

217 Liczba centrów świadczących usługi w językach obcych w 2019 r.
Metropolia - biznes IT
ok 70 tys. Liczba osób zatrudnionych w centrach w 2019r.
Metropolia - biznes IT
18 Liczba podmiotów zatrudniających powyżej 1 tys. pracowników w 2019 r.
Metropolia - biznes IT

IV. Bardzo silny ośrodek edukacyjny i badawczy:

20 Liczba uczelni wyższych
Metropolia - edukacja
39280 liczba absolwentów szkół wyższych w 2018 r.
Metropolia - edukacja
114 271 Liczba studentów w roku akademickim 2018/2019
Metropolia - edukacja

V. Obszar o niespotykanej w skali kraju ofercie kulturalnej:

Metropolia Krakowska ma:

wysokiej jakości infrastrukturę drogową i kolejową

prężnie działający Port Lotniczy Kraków-Balice

bogatą i nowoczesną bazę mieszkaniową

wysoki poziom PKB per capita

niską stopę bezrobocia

szeroką i atrakcyjną ofertę kulturalną i sportową

wysoką jakość życia

wysoki potencjał ludzki

Bogatą i różnorodną ofertę miejsc pracy

Gminy Metropolii Krakowskiej

O sile Metropolii świadczą znajdujące się w niej Gminy. Warto poznać je bliżej.
Zaznacz Gminę na mapie aby dowiedzieć się więcej

Kraków

Kraków to miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni. Dawna stolica, miasto koronacyjne i nekropolia królów Polski. Stolica województwa małopolskiego.

Dziś Kraków to miasto nowoczesne, wciąż się rozwijające. Tygiel, w którym tradycja mieszkańców miesza się ze studencką awangardą. Dzięki wielu zabytkom, doskonale zachowanej starej zabudowie nie zatracił swego majestatycznego charakteru. Kraków jest po prostu magiczny.

Kraków w liczbach:

 • powierzchnia: 327 km kw.
 • liczba ludności: powyżej 765 000
 • w mieście funkcjonują 4 obszary administracyjne: Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta – podzielone łącznie na 18 dzielnic
 • najwyższe wzniesienie: kopiec Piłsudskiego na Sowińcu – 383,6 m.n.p.m.
 • najniżej położony punkt: ujście potoku Kościelnickiego – 187 m.n.p.m
 • najwyższy budynek: Cracovia Business Center – 105 m
 • najdłuższa ulica: Igołomska – 9,5 km
 • najstarszy uniwersytet w Polsce, a drugi w tej części Europy: Uniwersytet Jagielloński – założony 12 maja 1364 r.
Odwiedź witrynę >

Zabierzów

Znajdą u nas Państwo odpowiednie warunki do zamieszkania i inwestowania. Sprzyjają temu choćby: znajdujący się na naszym terenie „Kraków Airport”- Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice, aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, nowoczesna baza oświatowa, Ośrodek Sportowo Rekreacyjny z krytą pływalnią i halą widowiskowo – sportową czy wreszcie szybkie i dogodne połączenia komunikacyjne z Krakowem. Posiadamy również idealne warunki do aktywnego wypoczynku i rekreacji. Ogromny potencjał Gminy Zabierzów oraz perspektywy jej dynamicznego i zrównoważonego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla wszystkich tych, którzy właśnie tutaj będą mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Odwiedź witrynę >

Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś położona jest w województwie małopolskim, w odległości około 15 km od centrum Krakowa, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest jedną z 17 gmin powiatu krakowskiego ziemskiego graniczącą od południa z gminą Kraków, od północy z gminami Jerzmanowice-Przeginia i Skała, od zachodu z gminą Zabierzów natomiast od wschodu z gminą Zielonki.

Obszar gminy jest jednym z najbardziej ciekawych i urokliwych terenów w tak bliskim otoczeniu Krakowa. Położenie w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, piękne dolinki jurajskie, liczne wapienne formy skalne o oryginalnych kształtach (m.in.: Maczuga Herkulesa, Iglica, Sokola Skała), jaskinie oraz bujna roślinność decydują o jej atrakcyjności krajoznawczej i turystycznej.

Najdalej na południe wysunięta część gminy (Modlniczka) znajduje się w obrębie Rowu Krzeszowickiego, który od Płaskowyżu Ojcowskiego oddzielony jest stromym progiem, rozciętym krótkim skalnym wąwozem w rejonie przysiółka Podskalany. Dodatkowym urozmaiceniem rzeźby gminy są głębokie doliny potoków, rozcinające południową część Płaskowyżu Ojcowskiego. Najbardziej atrakcyjne krajobrazowo elementy rzeźby obszaru gminy wiążą się z występowaniem zjawisk krasowych: głębokich jarów i dolin o zboczach zwieńczonych skałkami, ostańców skalnych na wierzchowinie, źródeł krasowych i jaskiń.

Odwiedź witrynę >

Zielonki

Gmina Zielonki, posiada doskonałe warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. Atrakcyjne położenie i struktura gminy przyciąga coraz więcej nowych mieszkańców dlatego mówi się o gminie, że jest "zieloną sypialnią wielkiego Krakowa". Jednym z głównych powodów tak wysokiej pozycji gminy Zielonki na rynku mieszkaniowym są inwestycje infrastrukturalne, na które co roku przeznacza się tu około 40% budżetu gminy. Znaczna część tych środków wydawana jest na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę sieci wodociągowych. Mają one szczególne znaczenie ze względu na położenie gminy na obszarach chronionych, w dorzeczach rzek Prądnika i Białuchy oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, a także ze względu na szybki rozwój mieszkalnictwa i stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych.

Przejawem dbałości o wypoczynek mieszkańców i turystów jest wytyczenie i oznakowanie 40 km szlaku rowerowego przebiegającego przez najciekawsze miejsca w gminie. Dużą atrakcją turystyczną, nie tylko miejscem nietypowego noclegu, jest odrestaurowany w 1999 r. z przeznaczeniem na hotel fort nr 45 Zielonki - stanowiący część umocnień trzeciego pierścienia tzw. Twierdzy Kraków. Wszystko to po to, by Zielonki ze swymi atrakcjami mogły się stać ulubionym miejscem turystyczno-sportowych weekendowych wypadów Krakowian i turystów zwiedzających zabytki tego wspaniałego miasta.

Odwiedź witrynę >

Michałowice

Gmina Michałowice zajmuje obszar o powierzchni 51 km², zamieszkały przez ponad 10 000 osób, skupionych w 19 sołectwach.

Usytuowana jest na pograniczu południowo-zachodniej części Wyżyny Miechowskiej i południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 10 km na północ od centrum Krakowa, w szerokiej dolinie Dłubni, będącej lewym dopływem Wisły.

Administracyjnie, Gmina Michałowice wchodzi w skład Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego. Od zachodu i południowego zachodu gmina graniczy z Gminą Zielonki, od północy z Gminą Iwanowice, od wschodu z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca, od południa zaś na wąskim odcinku z krakowskim powiatem grodzkim, czyli z miastem wojewódzkim – Kraków.

Duża część obszaru Gminy leży w granicach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.

Odwiedź witrynę >

Kocmyrzów- Luborzyca

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca jest gminą wiejską położoną w północno - wschodniej części województwa małopolskiego.

Jest jedną z większych gmin wchodzących w skład Powiatu Krakowskiego.
Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez jej teren to:
- droga wojewódzka nr 776 z Krakowa do Proszowic oraz Kazimierzy Wielkiej,
- linia kolejowa relacji Kraków – Warszawa.

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca, chociaż jest gminą rolniczą, z racji położenia oraz zagospodarowania terenów staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do osiedlania się oraz weekendowych "wypadów" za miasto.

Odwiedź witrynę >

Igołomia- Wawrzeńczyce

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce położona jest w województwie małopolskim na wschód od Krakowa wzdłuż drogi krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz. Gmina od zachodu graniczy z miastem Krakowem, od północy z gminami Koniusza, Proszowice, od wschodu z gminą Nowe Brzesko. Południowa granicę gminy stanowi rzeka Wisła na długości 14 km, za rzeką Gmina Niepołomice.

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce to gmina typowo rolnicza, o rzeźbie terenu falistej, falisto-pagórkowatej i płaskiej. Tereny bardzo korzystne dla potrzeb produkcji rolnej. Obszar ten zbudowany jest ze skał różnego pochodzenia geologicznego i z różnych okresów geologicznych.

Odwiedź witrynę >

Niepołomice

Miasto i Gmina Niepołomice leżą w powiecie wielickim, na terenie województwa małopolskiego, tuż za południowo-wschodnimi granicami miasta Krakowa i zajmują powierzchnię 95,1 km2.

Oprócz miasta Niepołomice w gminie miejsko-wiejskiej znajduje się 12 innych miejscowości: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów.

Najstarsze zabytki Niepołomic datowane są na połowę XIV stulecia i zostały wybudowane na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego. Dawne dzieje ściśle łączą się z dworem królewskim i częstymi wizytami monarchów w niepołomickim zamku

Obecnie Niepołomice to jedna z najprężniej rozwijających się gmin w Polsce. Dzięki korzystnej lokalizacji, dobrej infrastrukturze i działaniom lokalnego samorządu, stały się miejscem, w którym swoje inwestycje ulokowało ponad 70 dużych firm – między innymi: Coca-Cola, MAN Trucks, Staco, Silgan White-Cap, Pratt&Whitney Tubes (UTC), Royal-Canin, Brembo, Sopem, Meiller Polska, Nidec, Woodward Governor Poland, FoodCare, czy Oknoplast. Oprócz tego, na terenie gminy działa ponad 3 600 podmiotów gospodarczych.

Niepołomice są również miejscem aktywnego wypoczynku nie tylko dla swoich mieszkańców, ale i ludzi z sąsiednich miejscowości. Zajmująca powierzchnię około 12 tysięcy hektarów Puszcza Niepołomicka jest kompleksem leśnym popularnym wśród spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów oraz jeźdźców konnych. Oprócz tego dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa przyciąga tu pływaków, tenisistów, piłkarzy i miłośników sportów walki.

Odwiedź witrynę >

Biskupice

Gmina Biskupice jest gminą o charakterze wiejskim. Położona jest w powiecie wielickim, w województwie małopolskim. Znajduje się około 25 km na południowy wschód od Krakowa. W jej skład wchodzi 11 miejscowości: Biskupice, Bodzanów, Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice, Sułów, Szczygłów, Tomaszkowice, Trąbki, Zabłocie tworzących 12 sołectw.

Atutem gminy jest położenie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych. Przez jej obszar przebiega droga międzynarodowa (Kraków - Przemyśl - Medyka), krajowa nr 4 (Kraków - Bochnia), wojewódzka nr 966 (Wieliczka - Tymowa) oraz drogi powiatowe i gminne. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci dróg, dojazd w dowolne miejsce gminny nie stwarza żadnych problemów.

Podstawowe fakty:

 • Powierzchnia – 41 km2
 • Populacja – 10 159
 • Liczba podmiotów gospodarczych – 566
Odwiedź witrynę >

Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka charakteryzuje się dogodnym położeniem komunikacyjnym, gdyż przez miasto przebiega droga krajowa nr 94, a w pobliżu znajdują się trasy A4 i S7. Przez obszar miasta przebiega główna magistrala kołowa Kraków - Przemyśl (droga krajowa nr 4 i europejska trasa E40). Miasto pełni funkcję lokalnego węzła komunikacji drogowej: krzyżują się tutaj szlaki komunikacyjne łączące Wieliczkę z Krakowem, Niepołomicami, Gdowem i Dobczycami.Rozwija się także Szybka Kolej Aglomeracyjna.

Atrakcyjność położenia dostrzegają inwestorzy, którzy coraz chętniej lokują swój kapitał w rozwijającej się Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Bliskość Krakowa jest ważnym argumentem dla osób, które osiedlają się na terenie gminy, co przekłada się również na wzrost liczby budynków mieszkalnych. Największą atrakcją turystyczną miasta jest zabytkowa Kopalnia Soli „Wieliczka”, która od 1978 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Odwiedź witrynę >

Świątniki Górne

Świątniki Górne są gminą znajdującą się w południowej części powiatu krakowskiego. W jej skład wchodzi miasto Świątniki Górne (prawa miejskie uzyskane w 1997 roku) oraz cztery sołectwa: Olszowice, Wrząsowice, Ochojno oraz Rzeszotary. Cała gmina zajmuje obszar 20,2 km2 zamieszkały przez prawie 9 tys. mieszkańców tym samym Świątniki Górne to najmniejsza gmina miejsko - wiejska w Polsce, jest również najgęściej zaludnioną gminą powiatu krakowskiego.

W ramach współpracy organizowane są wymiany młodzieży gimnazjalnej, rozwija się działalność kulturalna, organizowane wspólne spotkania mieszkańców. W ostatnich latach gmina nawiązała ścisła współpracę z trzema gminami wchodzącymi w skład Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa tj.: Czernichowem, Mogilanami i Skawiną co zaowocowało wspólnymi projektami związanymi z rozwojem szlaków turystycznych na tym terenie oraz prowadzeniem wspólnej promocji pod hasłem „Skarby Blisko Krakowa”.

Największym skarbem gminy Świątniki Górne jest jedyne w Polsce Muzeum Ślusarstwa znajdujące się w zabytkowym budynku Szkoły Ślusarskiej.

Odwiedź witrynę >

Mogilany

Gmina Mogilany usytuowana jest w południowo-wschodniej części powiatu krakowskiego, wzdłuż drogi krajowej Nr 7, stanowiącej najważniejszy drogowy szlak komunikacyjny Kraków - Chyżne/Zakopane.

Teren Gminy wykazuje cechy charakterystyczne dla klimatu i geologii Karpat, czyli duża zmienność klimatu, wysokie opady i bogata rzeźbę terenu, co przekłada się na urokliwy krajobraz Gminy Mogilany. Ze wzgórza mogilańskiego roztacza się w kierunku północnym piękny widok na Kraków, natomiast dziesiątki szczytów, grzbietów i pasm górskich kulisowo zachodzących na siebie zamyka horyzont od strony południowej koronka skalnych tatrzańskich turni.

Odwiedź witrynę >

Skawina

Gmina Skawina to prężnie rozwijająca się gmina miejsko-wiejska usytuowana około 15 km na południowy zachód od centrum Krakowa. Obszar gminy jest dobrym miejscem do życia, pracy i spędzania wolnego czasu oraz dostosowującym się do trendów ekologicznych, z rozbudowaną infrastrukturą świadczącą o wysokiej jakości życia.

Podstawowe fakty:

 • Powierzchnia: 100,2 km²
 • Populacja: ok. 43 000 mieszkańców
 • Korzystne powiązania komunikacyjne. Drogi wylotowe z miasta prowadzą do Krakowa, Oświęcimia, Zakopanego i Bielska-Białej.
 • W pobliżu granicy miasta przebiega autostrada A4 (węzeł „Kraków Skawina”). Przez gminę Skawina przebiega droga krajowa nr 44 Kraków – Oświęcim, droga wojewódzka nr 953 do Kalwarii Zebrzydowskiej. Przez obszar gminy przebiegają dwie linie kolejowe Kraków Płaszów-Oświęcim i Skawina-Żywiec.

 

Odwiedź witrynę >

Czernichów

Dwadzieścia kilometrów na zachód od Krakowa, na lewym brzegu Wisły leży gmina Czernichów. Powierzchnia gminy wynosi 83,8 km kwadratowych, zamieszkuje ją ponad 13 tysięcy mieszkańców. W jej skład wchodzi 12 wsi: Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa, Rybna, Rusocice, Wołowice i Zagacie. Bogactwo przyrody, obszarów chronionych i cennych krajobrazowo stwarza naturalne warunki do rozwoju rekreacji i turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Na terenie gminy leżą dwa parki krajobrazowe: Rudniański i Bielańsko - Tyniecki oraz rezerwat przyrody nieożywionej Kajasówka.

Dogodne położenie, świetne warunki do inwestycji oraz przyjazna polityka wobec przedsiębiorców sprawiają, że w gminie powstają nowe zakłady pracy. Obecnie działa tu 830 firm. Są wśród nich niewielkie, o charakterze rodzinnym, są też zakłady pracy znane ze swej marki i jakości nie tylko w Polsce.

Któż z nas nie słyszał o kiełbasie lisieckiej, która powstaje w gminie Czernichów i którą zajadają się smakosze w całej Europie. Na ich stoły trafia właśnie stąd, tu bowiem swe miejsce znalazło 9 firm, w których wytwarzana jest według starych receptur kiełbasa lisiecka, zarejestrowana w UE jako „produkt regionalny”.

Odwiedź witrynę >

Liszki

Gmina Liszki położona jest w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Od strony wschodniej graniczy z miastem Kraków, a od zachodniej z gminą Czernichów. Strona południowa przylega do rzeki Wisły, zaś północną częścią opiera się o Garb Tenczyński. Obszar ten objęty jest Tenczyńskim Parkiem Krajobrazowym i Bielańsko-Tynieckim Parkiem Krajobrazowym. Prze środek gminy przepływa rzeka Sanka tworząc tzw. zapadlisko Cholerzyńskie o szerokości 2 km. Urozmaicona rzeźba terenu – wapienne skałki krasowe, dolinko oraz jaskinie przyciągają licznych turystów.  

Gmina Liszki wchodzi w skład powiatu krakowskiego. W pobliżu znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy im.  Jana Pawła II Kraków – Balice. Przez obszar gminy przechodzi autostrada A4 wraz z obwodnicą Krakowa oraz droga nr 780 do Oświęcimia. Jako gmina przylegająca do Krakowa posiada dobre połączenie z miastem liniami komunikacji miejskiej oraz prywatnymi liniami busów.

Odwiedź witrynę >