Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska szanuje prywatność użytkowników swoich stron i aplikacji internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony i aplikacje internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stron i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach, których administratorem jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Korzystając z naszych stron i aplikacji internetowych akceptujesz zasady Polityki Prywatności. Przesłanie przez użytkownika adresu e-mail jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania niniejszej Polityki Prywatności.

ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI:

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron i aplikacji internetowych znajdujących się na serwerach, których administratorem jest  Stowarzyszenie Metropolia Krakowska podejmowane są poprzez pracowników Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowa lub osoby upoważnione.

GROMADZENIE DANYCH:

I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska są gromadzone na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu subskrypcji newslettera, korzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu zapisu na wydarzenie, a także w celu tworzenia kont użytkowników na stronach i aplikacjach internetowych.

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:

 • Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
 • Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

Mechanizm cookies:

 1. Podczas korzystania ze stron i aplikacji internetowych zamieszczonych na serwerach , których administratorem jest SMK, przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 5. SMK przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  a) właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
  b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
  c) tworzenia statystyk oglądalności.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych.

W oparciu o pliki cookie, analizujemy gromadzone dane korzystając z serwisu Google Analytics. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google Analytics.

II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

 • art. 6 ust. 1 lit a, 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 • Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).

 

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest SMK przeznaczone są wyłącznie na użytek Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (do celów administracyjnych, statystycznych oraz wynikających z uzasadnionego interesu Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom). Przede wszystkim dane osobowe wykorzystywane będą w celu wysyłki newslettera, w tym zawierających informacje handlowe wynikające z charakteru treści newslettera.

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach i aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach, których administratorem jest SMK jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-056 Kraków.

Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach lub aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach, których administratorem jest SMK, będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej, bądź usługi.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub rezygnacji z usługi przez użytkownika.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom za pomocą których dane są zbierane, u których są przechowywane oraz tym, za pomocą których realizowana będzie ekspedycja newslettera. Dane te nie będą jednak  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Drogi Użytkowniku! Jeżeli chcesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, kliknij w link znajdujący się w stopce Newslettera.

BEZPIECZEŃSTWO:

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach, których administratorem jest SMK przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Strony i aplikacje internetowe, administrowane przez SMK, zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 4 pkt. 11, art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

 

DODATKOWA KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem).
 3. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora wskazanego w pkt. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 4. Administrator wskazany w pkt 2 wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:iod@miir.gov.pl.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ewaluacji, kontroli i audytu oraz prowadzenia dokumentacji i komunikacji oraz sprawozdawczości związanej z projektem „Krakow Metropolitan Area for Business”, Poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c) oraz art. 9 ust 2 lit.g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dalej „RODO”.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości wdrażającemu Poddziałanie 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz podmiotowi prowadzącemu ewaluację projektu „Power up Your Business in Małopolska 3”.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji projektu „Krakow Metropolitan Area for Business” i jego rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.