Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Wszystkie publikacje

Biuletyn Metropolii Krakowskiej październik 2020
21.04.2021

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Metropolii Krakowskiej, przygotowywanego przez Zespół Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Biuketyn Metropolii Krakowskiej Grudzień 2020
21.04.2021

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ostatnim w tym roku numerem biuletynu przygotowywanego przez pracowników Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Małopolska Smart Specialisations - English Version
21.04.2021

Najnowsza odsłona przewodnika prezentującego inteligentne specjalizacje Małopolski. Publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat 7 specjalizacji, które mają wyznaczyć kierunki rozwoju regionu. Dodatkowo w odniesieniu do poprzednich edycji zyskała ona zaktualizowane dane i opisy, nowe ciekawostki, zmienione zdjęcia i nową szatę graficzną.

Postawy małopolskich przedsiębiorców wobec proinnowacyjnych rozwiązań
21.04.2021

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie 1200 podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. Dobór próby został przeprowadzony wg dwóch cech, a mianowicie: klasy wielkości i rodzaju działalności.

Celem badania była diagnoza innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej wśród małopolskich przedsiębiorców. Badanie dotyczyło m.in. kadry i zakresu prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, poziomu gotowości do podejmowania działalności innowacyjnej i rodzajów podejmowanej działalności innowacyjnej, poziomu zaawansowania innowacyjnego i technologicznego oraz planów badawczo-rozwojowych, korzystania ze środków ochrony własności intelektualnej w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego. Badanie określiło również bariery oraz zapotrzebowania na wsparcie w zakresie rozwoju innowacji i nowych technologii.

Księga znaku MK
21.04.2021

Księga Znaku zawiera kompleksowy system identyfikacji wizualnej Metropolii Krakowskiej, przygotowany przez agencję kreatywną Lotna.

Zanim rozpoczęły się prace, agencja zorganizowała z wszystkimi gminami warsztaty, podczas których szczegółowo wyjaśniała cele jakie identyfikacja pełni, a także zbierała oczekiwania samorządów odnośnie nowej tożsamości.Dzięki temu projekt był dokładną odpowiedzią na stworzony brief.

Pracami zajmował się zespół projektowy: Michał Wyszyński – koncepcja i projekt, Anita Kamila Sochacka – nadzór kreatywny, Piotr Flis – nadzór techniczny.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego 2020
21.04.2021

Publikacja jest kontynuacją wcześniejszych edycji, jednakże zawiera znacznie obszerniejszy zakres informacji w stosunku do lat poprzednich.

W aktualnej edycji Raportu znajduje się zróżnicowany zestaw danych prezentujących społeczne i gospodarcze aspekty sytuacji w regionie, które ujęto w bloki tematyczne:

  • środowisko,
  • społeczeństwo,
  • gospodarka,
  • finanse.

Publikacja składa się z komentarzy analitycznych uzupełnionych o ilustracje graficzne w formie map i wykresów, prezentujących podstawowe zjawiska i tendencje na przestrzeni kilku lat. Dla pełniejszego zobrazowania zmian w regionie, w opracowaniu zawarto tablice z danymi dla kraju, województwa małopolskiego oraz miasta Krakowa. Podstawowe informacje, ważne z punktu widzenia interpretacji zjawisk, zamieszczono w definicjach i notkach w poszczególnych działach Raportu.

Przewodnik dla Inwestora
21.04.2021

Przewodnik zawiera kompletny zestaw procedur obowiązujących na terenie Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne etapy inwestycji. Znajdziemy w nim niezbędne informacje związane z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Ponadto znajdują się w nim również linki do stron internetowych z danymi przydatnymi w procesie inwestycyjnym.   

Metropolia Krakowska Obraz Terytorium
21.04.2021

Dokument ma na celu prezentację danych analitycznych obejmujących kluczowe dziedziny życia społeczno - gospodarczego, w celu identyfikacji zjawisk i trendów kształtujących rozwój Metropolii Krakowskiej.

Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące przede wszystkim z Banku Danych Lokalnych GUS oraz Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Raport o stanie polskich metropolii: Kraków. Miasto na ścieżce stabilnego rozwoju, PwC, 2019
21.04.2021

Raport o stanie polskich metropolii: Kraków. Miasto na ścieżce stabilnego rozwoju, PwC, 2019.

Raport OECD - Lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i wschodzące branże, studium przypadku woj. małopolskiego, maj 2019
21.04.2021

Raport OECD - Lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i wschodzące branże, studium przypadku woj. małopolskiego, maj 2019.

Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski
21.04.2021

Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski

Krakowski Obszar Metropolitarny w latach 2014-2018
21.04.2021

Krakowski Obszar Metropolitalny na tle innych obszarów funkcjonalnych w Polsce posiada rozwinięte w znacznym stopniu funkcje metropolitalne.

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie przygotowali opracowanie charakteryzujące zróżnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Analizy zaprezentowane w publikacji zostały przedstawione w ujęciu dynamicznym, obejmującym lata 2014–2018 co umożliwia prześledzenie kierunków zmian zjawisk, a ujęcie przestrzenne dodatkowo ukazuje wewnętrzne zróżnicowanie obszaru.

Opracowanie zawiera charakterystyki i analizy pogrupowane w działy tematyczne charakteryzujące demografię, rynek pracy, infrastrukturę społeczną oraz potencjał gospodarczy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dopełnieniem części analitycznej wydawnictwa są elementy graficzne ilustrujące wybrane zjawiska i wskaźniki na wykresach i mapach oraz liczne zestawienia tabelaryczne.

Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji regionalnych na rozwój gospodarczy Małopolski
21.04.2021

Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji regionalnych na rozwój gospodarczy Małopolski.

 

Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP
21.04.2021

Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP.

Przewodnik biznesowy po Małopolsce
21.04.2021

Przewodnik biznesowy po Małopolsce.

Małopolskie inteligentne specjalizacje – przewodnik
21.04.2021

Małopolskie inteligentne specjalizacje – przewodnik.

Przewodnik inwestora w Polsce - opracowanie PAIH
21.04.2021

Przewodnik inwestora w Polsce - opracowanie PAIH.

Projekty komercjalizacji Przygotuj – Oceń – Realizuj
21.04.2021

Projekty komercjalizacji Przygotuj – Oceń – Realizuj.

Klimat inwestycyjny Polski
21.04.2021

Klimat inwestycyjny Polski.

DOING BUSINESS IN MAŁOPOLSKA
21.04.2021

DOING BUSINESS IN MAŁOPOLSKA.

Raport z badań marketingowych
21.04.2021

Raport z badań marketingowych.

ICT sector in Krakow and Małopolska
21.04.2021

ICT sector in Krakow and Małopolska.

CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN MAŁOPOLSKA (PART I)
21.04.2021

CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN MAŁOPOLSKA (PART I).

CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN MAŁOPOLSKA (PART II)
21.04.2021

CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN MAŁOPOLSKA (PART II).

Labor Market and Human Resources in Krakow and Małopolska
21.04.2021

Labor Market and Human Resources in Krakow and Małopolska.