Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Wszystkie publikacje

Publikacja dla inwestorów: Metropolia Krakowska Metropolia możliwości
04.12.2021

O atrakcyjności Metropolii Krakowskiej świadczy ciągły rozwój gospodarczy. Wpierając działania z nim związane, przygotowana została wyjątkowa publikacja „Metropolia Krakowska Metropolia możliwości”, która przybliży inwestorom, a także mieszkańcom i lokalnym instytucjom potencjał gospodarczy regionu.  

Znajdują się w niej m.in. najważniejsze dane statystyczne dotyczące obszaru metropolitalnego w całości oraz indywidualnie opracowane dla poszczególnych gmin Metropolii Krakowskiej. Warto zerknąć także jak Metropolia Krakowska prezentuje się na tle innych, krajowych i zagranicznych Metropolii, jakie zachęty inwestycyjne oferuje i dlaczego warto tu żyć i prowadzić biznes.

Kraków Metropolitan Area Full of Opportunities
04.12.2021

The Kraków Metropolitan Area is a completely unique area. Over the last two decades, the economic, cultural and scientific heart of the Małopolska Region has become a structure that extends significantly beyond the Polish borders. Moreover, the rank resulting from the multi-aspect supremacy of the Kraków Metropolitan Area in the region of Central Europe is undeniably becoming visible on a global scale. What stands behind our success? We have a modern network of road, air, and high-speed rail connections, thanks to which the distances between the key centers of the continent do not matter any more. For years, we have been making efforts to make it easier for the local, national and foreign entrepreneurs to set up and develop a business.

The Kraków Metropolitan Area consists of 15 associated, neighbouring municipalities. It is a diverse mosaic, yet creating a perfectly harmonious organism. It is a place to live with passion and take advantage of the rich cultural, entertainment, and sports offer. It is a place to work with satisfaction and animate your own career. Finally, it is a place for safe investing on competitive terms. The Kraków Metropolitan Area is the Metropolis full of opportunities that we want to share with you.

Inicjatywy klastrowe na terenie Metropolii Krakowskiej
04.12.2021

Inicjatywy klastrowe, wykorzystując efekt synergii realizują innowacyjne projekty. Chcesz się dowiedzieć jakie klastry występują na terenie Metropolii Krakowskiej? Pobierz nasz e-book.

Szkoły Wyższe na terenie Metropolii Krakowskiej
04.12.2021

Czy wiesz, że na terenie Metropolii Krakowskiej działa aż 23 uczelni wyższych? Chcesz wiedzieć jakie? Pobierz przygotowany przez nas e-book i przekonaj się sam.

Polska na tle Unii Europejskiej - publikacja GUS
04.12.2021

Główny Urząd Statystyczny przygotował folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Z folderu dowiesz się m.in. jak kształtuje się porównanie Polski z krajami UE, w takich wskaźnikach jak: liczba ludności na 1 km2, struktura wieku ludności, przeciętne trwanie życia mieszkańców, liczba studentów, odestek osób z wykształceniem wyższym, średnia wielkość gospodarstw domowych, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat, stopa bezrobocia, udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju, emisja gazów cieplarnianych.

Tourist sector in Malopolska
04.12.2021

Małopolska is one of the most attractive tourist regions in Poland and also the most frequently visited - both by domestic and fore-ign tourists. This is confi rmed by tourist traffi c surveys conducted periodically by the region self-government, which invariably, from year to year, show an upward trend. Who and why visits Malopolska? Check it out!

Publication has been prepared as part of the implementation of the „Power up Your Business in Małopolska 2” project, sub-measure 3.3.1 of the Regional Operational Program of the Malopolska Region for the years 2014-2020.

New technologies, Computer Science, Innovations in Małopolska
04.12.2021

Małopolska Region is undoubtedly one of the most dynamically developing regions on the economic map of Poland and Europe. The strong position of our region is demonstrated by the dynamically operating companies in our region, recognized not only in the country but also abroad. It is not without reason that Małopolska is one of the leading destinations chosen for the organization of business and economic meetings, which only confi rms the thesis that it is a perfect place for business development. Read more about new technologies, computer science and innovations in Małopolska.

Publication has been prepared as part of the implementation of the „Power up Your Business in Małopolska 2” project, sub-measure 3.3.1 of the Regional Operational Program of the Malopolska Region for the years 2014-2020.

Industrial Design, Clothing, Footwear Industry in Malopolska
04.12.2021

The value of the Polish clothing market amounts to approximately PLN 29.7 billion and is one of the largest and most attractive markets in Central and Eastern Europe. The fashion industry was dominated by private enterprises and small companies employing less than 50 people, which constitute about 85% of all companies in this sector. In 2017, 185.7 thousand people were employed in the clothing industry. The largest number of people found employment in the clothing production segment (96.8 thousand people). 27.5 thousand people were employed in the production of leather and leather goods, and almost 60 thousand people - in the production of textiles, most of them in the private sector (99.4%).

Publication has been prepared as part of the implementation of the „Power up Your Business in Małopolska 2” project, sub-measure 3.3.1 of the Regional Operational Program of the Malopolska Region for the years 2014-2020.

Furniture Industry, Joinery, Interior Furnishing in Malopolska
04.12.2021

The furniture industry is one of the most important branches of Polish industry and a solid support for our exports. The Polish furniture industry is currently experiencing a real boom. After a period of slowdown that took place in the industry in the 1980s, the Polish furniture and interior design industry began to be consistently revived with our accession to the EU. Our own ideas and original projects not inspired by Western trends and designs turned out to be an excellent idea to mark out our position in the international market and at the same time a chance to promote Poland in the world. The number of companies in the furniture industry in 2013-2017 increased by 22.5% from 14,390 to 17,631. As of the end of 2017, the average employment rate in a furniture company was 10.7 employees. You want know more? Check it out!

Publication has been prepared as part of the implementation of the „Power up Your Business in Małopolska 2” project, sub-measure 3.3.1 of the Regional Operational Program of the Malopolska Region for the years 2014-2020.

Agriculture, food and processing industry in Malopolska
04.12.2021

In 2018, there were over 143.8 thousand farms in the Małopolska Region with the total area of cultivable land of almost 557.1 thousand ha, which constituted 3.8% of the total agricultural cultivable land in agricultural holdings in Poland. The average area of cultivable land per farm is 3.7 ha, whereas the average for Poland is 9.5 ha. In 2016, the gross value added
worked out in Małopolska Region in section A according to PKD (agriculture with fisheries, hunting and forestry) amounted to PLN 1 702
million. What stands out are the products connected with the region „specialization centres”, i.e. vegetable and fruit production, which have
been known for years. A relatively new, fastgrowing and appreciated branch of the Małopolska Region agriculture is vine growing and home wine production.

Publication has been prepared as part of the implementation of the „Power up Your Business in Małopolska 2” project, sub-measure 3.3.1 of the Regional Operational Program of the Malopolska Region for the years 2014-2020.

 

Electrical engineering industry, machine industry and metal industry in Malopolska
04.12.2021

At the end of 2018, in the Małopolska Region, according to the REGON classification (National Official Register of National Economy Entities), 5,084 enterprises were registered in the „electrical engineering and machine industry” area, and 7,471 in the area of „production of metals and metal products from non-metallic mineral raw materials”.

Publication has been prepared as part of the implementation of the „Power up Your Business in Małopolska 2” project, sub-measure 3.3.1 of the Regional Operational Program of the Malopolska Region for the years 2014-2020.

 

Cosmetics Market SPA & Wellness
04.12.2021

There are tens of thousands of beauty salons and Spa & Wellness centres in Poland. Because the market is continuously developing, service quality improvement has is a core and constant priority for all service providers. New technologies and updating of know-how play an important role here as an essential element of competitive struggle. Many of them are located in our region. These are modern cosmetic institutes offering a wide range of biological regeneration services. Poland is one of the largest markets of Spa & Wellness services in Central and Eastern Europe - 600 Spa facilities, medical Spa and sanatoriums offers huge potential for tourists.

Małopolska Region is one of the leading Polish regions in the field of spa services. The southern part of the province is the richest region in the country in terms of size, quality and use of water deposits of therapeutic value. There are 9 registered health resorts in Małopolska: Swoszowice, Rabka Zdrój, Szczawnica, Piwniczna, Żegiestów Zdrój, Muszyna, Krynica Zdrój, Wysowa, Wapienne. This list is closed by Wieliczka, which is not classified as a spa town, but has a sanatorium facility on its territory.

Publication has been prepared as part of the implementation of the „Power up Your Business in Małopolska 2” project, sub-measure 3.3.1 of the Regional Operational Program of the Malopolska Region for the years 2014-2020.

 

Małopolska Smart Specialisations - English Version
04.12.2021

Najnowsza odsłona przewodnika prezentującego inteligentne specjalizacje Małopolski. Publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat 7 specjalizacji, które mają wyznaczyć kierunki rozwoju regionu. Dodatkowo w odniesieniu do poprzednich edycji zyskała ona zaktualizowane dane i opisy, nowe ciekawostki, zmienione zdjęcia i nową szatę graficzną.

Postawy małopolskich przedsiębiorców wobec proinnowacyjnych rozwiązań
04.12.2021

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. techniką wywiadu telefonicznego CATI na próbie 1200 podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. Dobór próby został przeprowadzony wg dwóch cech, a mianowicie: klasy wielkości i rodzaju działalności.

Celem badania była diagnoza innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej wśród małopolskich przedsiębiorców. Badanie dotyczyło m.in. kadry i zakresu prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, poziomu gotowości do podejmowania działalności innowacyjnej i rodzajów podejmowanej działalności innowacyjnej, poziomu zaawansowania innowacyjnego i technologicznego oraz planów badawczo-rozwojowych, korzystania ze środków ochrony własności intelektualnej w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego. Badanie określiło również bariery oraz zapotrzebowania na wsparcie w zakresie rozwoju innowacji i nowych technologii.

Księga znaku MK
04.12.2021

Księga Znaku zawiera kompleksowy system identyfikacji wizualnej Metropolii Krakowskiej, przygotowany przez agencję kreatywną Lotna.

Zanim rozpoczęły się prace, agencja zorganizowała z wszystkimi gminami warsztaty, podczas których szczegółowo wyjaśniała cele jakie identyfikacja pełni, a także zbierała oczekiwania samorządów odnośnie nowej tożsamości.Dzięki temu projekt był dokładną odpowiedzią na stworzony brief.

Pracami zajmował się zespół projektowy: Michał Wyszyński – koncepcja i projekt, Anita Kamila Sochacka – nadzór kreatywny, Piotr Flis – nadzór techniczny.

Biuketyn Metropolii Krakowskiej Grudzień 2020
04.12.2021

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ostatnim w tym roku numerem biuletynu przygotowywanego przez pracowników Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego 2020
04.12.2021

Publikacja jest kontynuacją wcześniejszych edycji, jednakże zawiera znacznie obszerniejszy zakres informacji w stosunku do lat poprzednich.

W aktualnej edycji Raportu znajduje się zróżnicowany zestaw danych prezentujących społeczne i gospodarcze aspekty sytuacji w regionie, które ujęto w bloki tematyczne:

  • środowisko,
  • społeczeństwo,
  • gospodarka,
  • finanse.

Publikacja składa się z komentarzy analitycznych uzupełnionych o ilustracje graficzne w formie map i wykresów, prezentujących podstawowe zjawiska i tendencje na przestrzeni kilku lat. Dla pełniejszego zobrazowania zmian w regionie, w opracowaniu zawarto tablice z danymi dla kraju, województwa małopolskiego oraz miasta Krakowa. Podstawowe informacje, ważne z punktu widzenia interpretacji zjawisk, zamieszczono w definicjach i notkach w poszczególnych działach Raportu.

Przewodnik dla Inwestora
04.12.2021

Przewodnik zawiera kompletny zestaw procedur obowiązujących na terenie Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne etapy inwestycji. Znajdziemy w nim niezbędne informacje związane z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Ponadto znajdują się w nim również linki do stron internetowych z danymi przydatnymi w procesie inwestycyjnym.   

Metropolia Krakowska Obraz Terytorium
04.12.2021

Dokument ma na celu prezentację danych analitycznych obejmujących kluczowe dziedziny życia społeczno - gospodarczego, w celu identyfikacji zjawisk i trendów kształtujących rozwój Metropolii Krakowskiej.

Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące przede wszystkim z Banku Danych Lokalnych GUS oraz Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Biuletyn Metropolii Krakowskiej październik 2020
04.12.2021

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Metropolii Krakowskiej, przygotowywanego przez Zespół Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Raport o stanie polskich metropolii: Kraków. Miasto na ścieżce stabilnego rozwoju, PwC, 2019
04.12.2021

Raport o stanie polskich metropolii: Kraków. Miasto na ścieżce stabilnego rozwoju, PwC, 2019.

Raport OECD - Lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i wschodzące branże, studium przypadku woj. małopolskiego, maj 2019
04.12.2021

Raport OECD - Lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i wschodzące branże, studium przypadku woj. małopolskiego, maj 2019.

Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski
04.12.2021

Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski

Przewodnik biznesowy po Małopolsce
04.12.2021

Przewodnik biznesowy po Małopolsce.

CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN MAŁOPOLSKA (PART I)
04.12.2021

CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN MAŁOPOLSKA (PART I).