Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

30 lat Inwestycji amerykańskich w Polsce

7 minut czytania.

Dla inwestorów amerykańskich dokonujących inwestycji typu greenfield, Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych krajów w Unii Europejskiej i najważniejszym, jeśli chodzi o region Europy Środkowej i Wschodniej. Amerykańscy inwestorzy działający w Polsce doceniają dynamikę polskiego rynku, jego rosnącą rolę na arenie europejskiej, znakomitych pracowników oraz bazę polskich firm, z którymi współpracują - takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez  Amerykańską Izbę Handlową w Polsce i KPMG w Polsce.

Publikacja pn. „30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce” przedstawia kompleksową analizę inwestycji USA w naszym kraju z przed epidemii koronawirusa. Dowiadujemy się z niej m.in. iż na początku 2020 roku aktywa posiadane przez amerykańskich inwestorów w Polsce, wynosiły ponad 54 mld USD, czyli blisko 205 mld PLN i stanowiły około 18% wartości aktywów wszystkich firm zagranicznych w naszym kraju. Stany Zjednoczone, będąc drugim po Niemczech najważniejszym źródłem kapitału inwestycyjnego na polskim rynku, odpowiadają za 11% wartości wszystkich zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. Inwestycje amerykańskie równe są 4% wartości polskiego PKB i stanowią ważną część narodowej gospodarki.

Ważnym wnioskiem raportu jest to, iż wraz z rozwojem gospodarczym zmieniał się charakter inwestycji amerykańskich w kraju. Produkcja odtwórcza i imitująca, bazująca na technologii amerykańskiej, powoli była zastępowana przez procesy produkcyjne, do których know-how tworzy się także w Polsce. Zyskują na znaczeniu procesy oparte na wiedzy, zarówno w przemyśle, jak i usługach. Ponadto w ostatnim czasie są zauważalne zmiany w charakterze inwestycji zagranicznych. Są one przede wszystkim efektem przenoszenia poszczególnych etapów łańcuchów wartości do różnych lokalizacji. Zagraniczny kapitał inwestycyjny w Polsce napływa nie tylko do branż produkcyjnych czy handlu, ale coraz więcej firm zagranicznych prowadzi działalność w branży usług biznesowych, świadcząc usługi takie jak informatyczne, badawczo-rozwojowe, inżynieryjne, księgowe czy prawne. Powstają centra świadczące szereg usług na rzecz sieci przedsiębiorstw we własnej grupie kapitałowej, jak również wyspecjalizowani usługodawcy BPO (business process outsourcing).

Analizując napływ kapitału inwestycyjnego do Polski w 2018 r., autorzy raportu zwrócili uwagę na fakt, iż większość nakładów inwestycyjnych stanowiły środki finansowe wypracowane przez podmioty działające w Polsce, czyli reinwestowane zyski. Objęły one 75% wszystkich nakładów inwestycyjnych pochodzących od firm zagranicznych. Firmy z kapitałem zagranicznym dokonując reinwestycji rozbudowują głównie swoje krajowe aktywa rozwijając stosowane technologie, których podstawowym celem jest podnoszenie konkurencyjności oferowanych towarów i świadczonych usług.

Firmy amerykańskie stale tworzą w Polsce nowe miejsca pracy, a tempo wzrostu zatrudnienia znacznie przewyższa średnią rynkową. Szczególnie dynamicznie rośnie zatrudnienie w branżach wymagających wysoko wykwalifikowanych pracowników. Według raportu, w Polsce działa ponad 1 500 firm z udziałem kapitału amerykańskiego, które łącznie zatrudniają ok. 267 000 pracowników, a po uwzględnieniu również zatrudnienia pośredniego – nawet 309 000 osób. W latach 2010-2018 w firmach z udziałem kapitału amerykańskiego zatrudnienie podwoiło się.

Pełny tekst raportu, w tym m.in. listę największych inwestorów amerykańskich w Polsce można znaleźć tutaj.

 Źródło: https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/04/raport-pt-30-lat-inwestycji-amerykanskich-w-polsce.html