Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

30 mln zł dla uczelni wyższych na Centra wiedzy o dostępności

6 minut czytania.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach działania 3.5. konkurs „Centrum wiedzy o dostępności”. Dotyczy on utworzenia i funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, które są wiodące we wdrażaniu idei dostępności, tj:

- posiadają biuro ds. osób z niepełnosprawnościami lub inną jednostkę ds. dostępności, funkcjonujące co najmniej od 3 lat,

- dysponują kadrą merytoryczną, która ma doświadczenie na gruncie zawodowym we współpracy z osobami niepełnosprawnymi lub organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami i kadra ta zostanie zaangażowana w działania Centrum,

- realizują elementy projektowania uniwersalnego w ramach kształcenia na co najmniej jednym kierunku z obszaru wskazanego w kryterium dostępu nr 5, w ramach którego planuje się uruchomienie Centrum w danym projekcie.

Wnioski o udział w konkursie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w okresie od 24 sierpnia do 20 października br. Maksymalna wartość projektu jest równa 6 000 000,00 PLN. Kwota wydatków przewidzianych w projekcie związanych z etapem tworzenia centrum wiedzy o dostępności nie może przekroczyć 30% wartości kosztów bezpośrednich. Projekt trwa nie dłużej niż 24 miesiące i musi przewidywać zachowanie trwałości w okresie minimum 3 lat od daty zakończenia projektu.

W ramach projektu wymagane jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania jednego centrum wiedzy o dostępności w ramach wyłącznie jednego wybranego obszaru z niżej wskazanych:

 • Architektura, urbanistyka i budownictwo,
 • Transport i mobilność,
 • Cyfryzacja i komunikacja,
 • Design i przedmioty codziennego użytku,
 • Zdrowie.

W ramach projektu przewidziana jest obligatoryjnie realizacja wszystkich poniższych działań:

 • wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum wiedzy o dostępności,
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego,
 • prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego,
 • wsparcie uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w przygotowaniu do prowadzenia kształcenia oraz w realizacji działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,  w tym z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych,
 • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,
 • podnoszenie kompetencji kadry uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w zakresie zasad projektowania uniwersalnego.

 Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursu, w tym regulamin konkursu znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-cwd20-centrum-wiedzy-o-dostepnosci/