Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Bony rekompensacyjne dla firm!

5 minut czytania.

Już wkrótce ruszy nabór wniosków na bezzwrotne granty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór organizuje Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Kwota wsparcia sięga prawie 200 mln PLN. Pomoc dla jednej firmy może wynieść od 9 000,00 PLN do 441 000,00 PLN.

Środki przewidziane są na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Celem jest utrzymanie w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku zadeklarowanej liczby pracowników z Małopolski. Wsparciem można objąć do 49 etatów w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem właściciela.

 

 

Pomoc może otrzymać MŚP, które jednocześnie:

 • ma siedzibę lub prowadzi działalność na terenie województwa,
 • ma trudności finansowe lub jego sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu od 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. :
  • prowadziło działalność,
  • nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych,
  • nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,
 • zatrudnia co najmniej jednego pracownika innego niż właściciel.

Wnioski można składać:

 • od 7 maja do 30 października 2020 r. lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% dostępnych środków
 • wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie  tarcza.malopolska.pl.

Do złożenia wniosku nie trzeba mieć podpisu elektronicznego. Maksymalny poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Jeżeli Twoja firma ma problemy finansowe lub jej sytuacja uległa pogorszeniu na skutek epidemii – ten program jest dla Ciebie. Szczegółowe informacje, w tym regulamin udzielania grantów wraz z instrukcją wypełnienia wniosku można znaleźć tutaj.

Pomoc udzielana jest w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.