Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czy słyszałeś już o ProBio Małopolska 2.0?

5 minut czytania.
Ikonki przedstawiają cykl reakcji, które zachodzą w wyniku reakcji przemiany

Projekt ProBioM2 jest oparty na doświadczeniach  pierwszego projektu ProBio Małopolska, realizowanego w latach 2016-2019.

Jakie są główne cele projektu?

Celem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP i StartUp’ów, poprzez zintegrowany program oferty gospodarczej BioRegionu Małopolska, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe.

Projekt nawiązuje bezpośrednio do szans i wyzwań sektora MŚP, charakteryzującego się wysoką dynamiką zmian i rozwoju oraz wysokim kosztem i stopniem ryzyka rozpoczynania działalności biznesowej.

Projekt jako element większej całości?

Projekt Promocja Bioregionu Małopolska (ProBioM-2) jest elementem strategii Klastra LifeScience Kraków, której długoterminowym celem jest budowanie pozycji „Bio-Regionu Małopolska, jako lidera wśród bio-regionów w Europie Centralnej i Wschodniej, posiadającego zdolność konkurowania i współpracy z rozwiniętymi regionami w Europie i na Świecie”.

Cel ten w perspektywie długoterminowej zostanie osiągnięty dzięki istnieniu efektywnego „ekosystemu innowacji w obszarze nauk o życiu” w Małopolsce. Kluczowym elementem tego ekosystemu, posiadającym największy potencjał wzrostu w skali globalnej, jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność innowacyjną w obszarze inteligentnej specjalizacji „nauki o życiu”, będących na wszystkich etapach rozwoju firmy (tj. od startupu do rozwiniętej działalności komercyjnej).

Jakie działania przewidziano w ramach projektu?

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum 2 podmiotów: Fundację Klaster LifeScience Kraków (lider) oraz Fundację Inicjatyw Innowacyjnych. Podział zadań podyktowany jest kluczowymi kompetencjami i zasobami, jakie są potrzebne dla osiągnięcia celów Projektu.

Zaprojektowano łącznie 8 zadań, w tym siedem komplementarnych, realizujących cele projektu:

  • Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP
  • StartUp Scena: wsparcie udziału StartUpów w międzynarodowych imprezach B2B
  • PARTNERING: wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B o charakterze PARTNERINGOWYM
  • MISJE Handlowe: organizacja misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce.
  • GIN – promocja Bio-Regionu Małopolska w globalnej sieci współpracy gospodarczo-naukowej
  • Rozwój Life Science Open Space jako markowej imprezy branżowej o znaczeniu międzynarodowym
  • Przygotowanie i aktualizacja Katalogu Regionalnych Zasobów Intelektualnych i Organizacyjnych

Więcej informacji na stronie Klastra LifeScience

 

źródło: klaster LifeScience