Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czy warto się spotykać? Relacja ze spotkania dla przedsiębiorców w Wielkiej Wsi!

20 minut czytania.

Współpraca na linii samorząd – instytucje otoczenia biznesu jest niezbędna do budowania potencjału gospodarczego Małopolski. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska oraz Centrum Business in Małopolska wychodząc z tego założenia wspólnie podjęło decyzje o organizacji spotkań dla przedsiębiorców, podczas których prezentowana będzie aktualna oferta regionalnych instytucji otoczenia biznesu dla firm. 22 kwietnia br. odbyło się kolejne tego typu spotkanie, tym razem zorganizowane dzięki pomocy i chęci wspólnego działania ze strony Urzędu Gminy Wielka Wieś, Jurajskiej Izby Gospodarczej, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz firmy Ecumaster. W spotkaniu wzięło udział łącznie 40 uczestników, a jego przebieg postaram się przybliżyć w tym artykule.

Gmina przyjazna przedsiębiorcom!

Uczestników spotkania powitał wójt Gminy Pan Krzysztof Wołos. Podkreśliłf, że w jego ocenie to właśnie przedsiębiorczość mieszkańców jest jednym z czynników, który umożliwia dynamiczny rozwój Wielkiej Wsi. Priorytetem gospodarczym gminy od zawsze był i jest kontakt z przedsiębiorcami i pomoc im w budowaniu potencjału gospodarczego obszaru. Najlepszym tego wyrazem jest duża liczba firm i stref przedsiębiorczości w gminie, a co za tym idzie możliwość współpracy na wielu płaszczyznach. Pomaga to budować sieć współpracy nie tylko z firmami, ale także z wiodącymi instytucjami otoczenia biznesu w regionie, czego najlepszym przykładem jest właśnie wspólna inicjatywa spotkania dla przedsiębiorców.

Odczarować specjalne strefy ekonomiczne!

W części powitalnej spotkania głos zabrała również Pani Krystyna Sadowska – dyrektor działu obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego. W swoim wystąpieniu podkreśliła ogromną rolę instytucji, którą reprezentuje w budowaniu oferty inwestycyjnej Małopolski. Od początku swojej działalności KPT skupia się na tym by przedsiębiorstwa w regionie mogły rozwijać się szybciej i efektywniej. Stąd szereg projektów nakierowanych nie tylko na sam proces inwestycyjny, ale również akceleracje start upów, nowoczesny przemysł czy eksport. Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na konieczność stałego informowania przedsiębiorców o możliwych formach wsparcia. Podkreślała, że w naszym kraju ciągle pokutuje mit specjalnej strefy ekonomicznej. Wielu przedsiębiorców nie wie, że w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z ulg, które przysługiwały wyłącznie w SSE można skorzystać wszędzie. I właśnie takie spotkanie jak w Wielkiej Wsi umożliwiają odczarowanie tego mitu.    

Jak zbudować aktywny samorząd gospodarczy?

Pierwszym prelegentem w części prezentacyjnej był Pan Andrzej Bukowczan - wiceprezes Jurajskiej Izby Gospodarczej. Jego wystąpienie skupiło się przede wszystkim na przybliżeniu uczestnikom spotkania sposobów na integrowanie przedsiębiorstw. Historia rozwoju Izby pokazuje, że działania nakierowane na wzajemną integrację, pomoc i wsparcie są bezcenne i umożliwiają dynamiczny rozwój stowarzyszonych w organizacji firm. Izba działa nieprzerwanie od 2001 roku na terenie gminy Wielka Wieś, Gminy Zabierzów, Miasta Kraków, Gminy Krzeszowice, Gminy Jerzmanowice Przeginia i  Gminy Liszki. Jest organizacją non profit, która reprezentuje również przedsiębiorców wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, jak również wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na ich działalność. Podczas prezentacji mogliśmy usłyszeć również o całej gamie inicjatyw, które podejmuje izba, od forów przedsiębiorców, forów ekologicznych, forów srebrnej gospodarki czy konferencji programowych aż po eventy organizowane przez dwa „siostrzane” stowarzyszenia, które powstały przy izbie czyli  Krakowski Klub Sportowy „Jura MotoSport”, zajmujący się organizacją imprez sportowych oraz Homini et Terrae” ( łac. Człowiekowi i Ziemi), zajmujący się szeroko pojętą działalnością na rzecz ludzi i środowiska w którym żyjemy, ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych.

Bezpłatne doradztwo dla inwestorów i eksporterów!

Centrum Business in Małopolska to regionalna instytucja biznesu, która działa w Małopolsce w obecnej formule od maja 2020 r. Jej działalność skupia się wokół współpracy z przedsiębiorcami, którzy myślą o inwestycji w regionie i firmami, którzy zagranicą chcą promować swoje produkty i usługi a co za tym idzie również małopolską gospodarkę. Co ważne wszystkie usługi Centrum są całkowicie bezpłatne. Pan Grzegorz Łabuz, specjalista ds. przedsiębiorczości CEBIM, podczas swojego wystąpienia mówił o tym, że instytucja, którą reprezentuje działa jako punkt one-stop-shop prezentujący kompletną ofertę wsparcia dla biznesu w Małopolsce. Prezentuje ona potencjał gospodarczy regionu, m.in. poprzez stale aktualizowaną bazę terenów inwestycyjnych, przygotowywanie pakietów inwestycyjnych pomocnych przy podjęciu działalności inwestycyjnej czy organizacji spotkań biznesowych i wizyt lokalizacyjnych dla inwestorów.  Podczas spotkania w Wielkiej Wsi mówił również o trwających obecnie naborach, w których małopolskie firmy otrzymać mogą konkretną pomoc finansową na rozwój swoich przedsiębiorstw. Uczestnicy spotkania usłyszeć mogli m.in. o bonach na innowacje, przemyśle 4.0, bonach sukcesu czy projekcie Lider HR. Zaprezentowana została również aktualna informacja o zagranicznych targach branżowych czy misjach gospodarczych, które organizuje CEBIM.

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Odpowiedzi na to z pozoru proste pytanie podczas swojego wystąpienia udzielił Pan Łukasz Blacha z działu obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego. Od początku swojego istnienia PSI jest z pewnością najlepszym instrumentem wsparcia inwestycji dostępnym na polskim rynku dla firm. Umożliwia on uzyskanie w związku z działalnością inwestycyjną zwolnienia w podatku dochodowym, który kształtuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 35% do 55%. Co ważne zwolnienie można uzyskać nawet na 15 lat. O pozytywnym wpływie tego instrumentu na gospodarkę Małopolski świadczy fakt, że od jego zapoczątkowania w 2018 roku Krakowski Park Technologiczny wydał już 96 decyzji na łączną kwotę 3,81 mld zł, co umożliwiło utworzenie 2340 nowych miejsc pracy. Co jest powodem tak dużego sukcesu Polskiej Strefy Inwestycji? Z pewnością dużym plusem tego instrumentu jest prostota i szybkość aplikowania o wsparcie. By skorzystać z PSI wystarczy złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, która u potencjalnego inwestora jest już po maksymalnie 30 dniach. Bardzo ważne jest też podejście pracowników KPT do obsługi potencjalnego inwestora. Służą oni pomocą na każdym etapie, od pierwszego, wstępnego spotkania, podczas którego wspólnie z przedsiębiorcą analizują potencjał skorzystania przez firmę z PSI aż do etapu realizacji inwestycji. Co ciekawe coraz częściej na skorzystanie z tego instrumentu decydują się małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2020 r. na 30 decyzji o wsparciu wydanych przez KPT aż 23 dotyczyło właśnie tej kategorii przedsiębiorców.

Czy wsparcie dla przedsiębiorców naprawdę działa?

By w biznesie osiągnąć duży sukces niezbędny jest świetny pomysł i ciągły rozwój. Bardzo dobrym przykładem takiego połączenia jest firma Ecumaster, która w Wielkiej Wsi zdecydowała się umieścić swoje centrum badawczo-rozwojowe oraz dział produkcji. Na takiej decyzji przeważyła przede wszystkim dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz dobry klimat inwestycyjny. Podczas spotkania dla przedsiębiorców prezes spółki Pan Jakub Kojder opisał historię rozwoju swojej firmy od jej powstania w 2009 roku, kiedy to firma znalazła lukę w rynku produktów dla motorsportu aż do chwili obecnej, w której produkty firmy obecne są na prawie wszystkich kontynentach. W rozwoju przedsiębiorstwa bardzo duży wkład miały zarówno fundusze europejskie na innowacje jak i wsparcie inwestycji w ramach PSI. Nie bez znaczenia był również bardzo dobry kontakt na poziomie gminy. Jak podkreślił Pan Jakub Kojder, pomimo trudności związanych z chociażby z panującą sytuacją epidemiologiczną, dzięki wsparciu KPT, urzędu gminy oraz MCP udało się doprowadzić inwestycję do końca. O dobrym klimacie do robienia inwestycji w Wielkiej Wsi świadczy również fakt, jak firmy, które funkcjonują na tym terenie wspierają się wzajemnie. Pan Prezes podkreślał szczególnie rolę firmy Eurotrade, która wspierała proces budowlany swojego „sąsiada”.

Vademecum na czas pandemii!

COVID-19 spowodował, że przedsiębiorcy stanęli przed bardzo trudnym zadaniem utrzymania dotychczasowej dynamiki swojej działalności a niejednokrotnie wręcz przetrwania na rynku. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako jedna z wiodących instytucji otoczenia biznesu w regionie zdecydowała się powołać w związku z tym zespół wsparcia przedsiębiorstw, który na bieżąco uzbraja firmy w informacje o możliwościach wsparcia. To właśnie specjaliści tej instytucji opracowali Vademecum na czas pandemii, czyli praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm. Podczas spotkania Pani Marta Łomża Koordynator Zespołu wsparcia przedsiębiorstw w czasie pandemii MCP przedstawiła właśnie najbardziej aktualne informacje dotyczące pomocy skierowanej do przedsiębiorców. Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć m.in. o zasadach udzielana wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej 9.0, pożyczki dla start-upów, pożyczki płynnościowej, faktoringu dla przedsiębiorców, pożyczki obrotowej dla MŚP, czy leasingu operacyjnego. Była to naprawdę solidna dawka wiedzy, która pomogła usystematyzować informacje docierające do przedsiębiorców różnymi kanałami.

Czy warto się spotykać?

Spotkania dla przedsiębiorców mają sens, jeżeli odpowiadają na realne potrzeby ostatecznych odbiorców. Jak wynika z ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczestników po spotkaniu, 100% ankietowanych przyznało najwyższą możliwą ocenę spotkaniu oraz wskazało iż chciałoby wziąć udział w kolejnym wydarzeniu dla przedsiębiorców, organizowanym przez Centrum Business in Małopolska, Urząd Gminy Wielka Wieś, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Bez wątpienia jest to dobra rekomendacja do organizacji kolejnych wspólnych inicjatyw, pokazująca, że warto spotykać się i wspólnie budować potencjał gospodarczy gmin Metropolii Krakowskiej.