Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Dotacje dla mikro i małych firm w ramach Tarczy 6.0

13 minut czytania.

 Z dniem 21 grudnia 2020 r. ruszył nabór na wnioski o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy (art. 15 zze4 Tarczy 6.0 – branżowej). Nabór będzie prowadzony tylko do 31 stycznia 2021 r.

SKŁADANIE WNIOSKU

Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza ma siedzibę w Krakowie składają wniosek do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza mieści się na terenie Powiatu Krakowskiego, składają wniosek do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Właściwość terytorialna Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego stanowią gminy: Czernichów, Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice - Przeginia, Kocmyrzów - Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza mieści się na terenie Powiatu Wielickiego, składają wniosek do Urzędu Pracy Powiatu Wielickiego. Właściwość terytorialna Urzędu Pracy Powiatu Wielickiego stanowią gminy: Niepołomice, Wieliczka, Biskupice, Gdów, Kłaj.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl. Pomocą w wypełnianiu wniosku jest instrukcja, która krok po kroku prowadzi przedsiębiorcę w uzupełnianiu dokumentów:  INSTRUKCJA

Jeżeli masz już wszystkie potrzebne informacje, możesz złożyć wniosek w wersji elektronicznej: KLIKNIJ TUTAJ.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ

 • osoby samozatrudnione, mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą (w tym dniu działalność nie mogła być również zawieszona - działalność gospodarcza nie może być także zawieszona w dniu składania wniosku),
 • przychód z działalności gospodarczej w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% niż w tym samym miesiącu w roku 2019,
 • rodzaj przeważającej działalności PKD musi obejmować jeden z poniższych kodów:
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z Działalność muzeów
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

JAK SPRAWDZIĆ RODZAJ PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PKD

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

W polu „NIP” wpisujemy NIP swojej działalności gospodarczej, następnie klikamy w kwadrat „Nie jestem robotem” i naciskamy zielony przycisk „szukaj”.

Pojawia się nazwa naszej firmy, w którą klikamy.

Sprawdzamy czy w polu „Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)” znajduje się kod wymieniony w powyższej tabeli (jeśli tak – możemy ubiegać się o dotację).

POMOC BEZZWROTNA

Dotacja będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania dotacji konieczny będzie zwrot środków wraz z odsetkami o czym poinformujemy listownie.

Jeśli w tym okresie nastąpi śmierć przedsiębiorcy, spadkobiercy nie będą zobowiązani do spłaty dotacji.

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH FORM POMOCY

Dotacja może być udzielona przedsiębiorcy, który skorzystał już z innych form wsparcia.

Należy jednak pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów pomocy ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW I KONTROLA

Środki mogą być wydatkowane tylko na potrzeby pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrola wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem może być przeprowadzona w okresie 3 lat od dnia udzielenia dotacji.

źródło: kraków.pl