Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Eksport i import w okresie I-XII 2020 roku

9 minut czytania.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 237,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 0,3% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć że wyniki eksportu w okresie I-XI były o 1,4% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Grudzień przyniósł wyniki niższe od listopadowych, ale korekta taka ma charakter typowo sezonowy. Jest już bowiem daleko po szczycie zaopatrzenia handlu i przemysłu przed końcem roku, który to szczyt przypada zazwyczaj na październik, a w roku 2020 widoczny był też jeszcze w listopadzie. Tegoroczny grudzień prezentuje się doskonale na tle wyniku wypracowanego przed rokiem.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–XII 2020 nasz eksport sięgnął tu 68,6 mld EUR i jednocześnie okazał się o 3,9% wyższy niż przed rokiem (w okresie I – XI notowany był wzrost o 2,3%, a jeszcze po trzech kwartałach roku spadek na poziomie 1,5%). Wzrost eksportu wypracowany w sytuacji bardzo złej kondycji niemieckiej gospodarki jest wart wyjątkowego podkreślenia. Wypada przypomnieć, że to właśnie możliwa skala regresu sprzedaży na rynek niemiecki wzbudza zawsze największą obawę w kalkulacjach perspektyw naszego eksportu. Tymczasem odnotowano wzrost, który z umiarkowanym zadowoleniem przyjęty byłby w roku „zwyczajnym”, nie zaś naznaczonym covidem.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 68,9 mld EUR i okazał się o 3,0% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – XI notowany był spadek sięgający 3,9%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na poprawiające się szybko, choć dotąd słabe wyniki osiągnięte w przypadku Francji (13,3 mld EUR, spadek o 4,5%, po jedenastu miesiącach roku był tu spadek na poziomie 5,5%), Włoch (10,3 mld EUR, spadek o 4,7% wobec spadku o 5,1% w pierwszych jedenastu miesiącach), Holandii (10,1 mld EUR, spadek o 3,4% wobec spadku o 4,4% po jedenastu miesiącach roku).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 37,9 mld EUR i okazał się o 3,3% niższy niż przed rokiem (w okresie I – XI notowany był tu spadek sięgający 4,5%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (13,8 mld EUR spadek o 5,0%). Spadek w tej grupie spłycany był jednak wzrostem sprzedaży zanotowanym do Szwecji (6,9 mld EUR wzrost o 4,2%). Spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (29,4 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o -3,2%) np. do Wielkiej Brytanii (13,6 mld EUR spadek o 4,5%). Co ciekawe w grupie tej jest też sprzedaż do USA która spadła jedynie minimalnie (do 6,7 mld EUR o 0,5%).

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w okresie I – XII towary na kwotę 14,3 mld EUR (spadek jedynie o 0,5%), głównie do Rosji (7,2 mld EUR spadek o 3,7%). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś eksport na poziomie – 18,4 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 7,4%).

Eksport i import I-XII 2020 wg krajów

 

W okresie I-XII 2020 import ogółem wyniósł 225,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,8% niższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – XI import był niższy niż przed rokiem o 6,0%).

W całym roku nasz import z Niemiec sięgnął 49,3 mld EUR i jednocześnie okazał się o 5,0% niższy niż przed rokiem (w okresie I – XI spadek wynosił 7,0%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 53,7 mld EUR i okazał się o 6,3% niższy niż przed rokiem (dla okresu I – XI notowano wynik niższy niż przed rokiem o 7,4%). Zwraca uwagę spadek importu z Francji (o 10,2% do 7,8 mld EUR), Włoch (o 5,4% do kwoty 11,2 mld EUR), i Belgii (o 7,1% do 5,1 mld EUR). Na tym tle zupełnie inaczej wygląda korekta odnotowana w przypadku Holandii (o 1,3% do 8,9 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 21,2 mld EUR (spadek o 7,4%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (21,8 mld EUR spadek o 8,0%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (7,0 mld EUR spadek o 8,0%), ale i z Koreą Południową (5,4 mld EUR wzrost o 7,8%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 13,9 mld EUR (spadek o 24,7%), głównie z Rosji (10,2 mld EUR spadek o 29,6%), zaś z krajów rozwijających się – 65,6 mld EUR (wzrost o 4,8%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (32,8 mld EUR wzrost o 12,1%).

Eksport i import I-XII 2020 wg towarów

źródło: https://kig.pl/eksport-i-import-w-okresie-i-xii-2020-roku/