Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

14 minut czytania.

Czym jest Europejski Program wymiany dla przedsiębiorców?

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest finansowany przez Komisję Europejską i pomaga przyszłym europejskim przedsiębiorcom posiąść umiejętności niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej dobrze prosperującej firmy w Europie.

Początkujący przedsiębiorcy spotykają się i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, u których przebywają i z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy.

Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą wziąć udział zarówno przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem jak i Ci, którzy są już doświadczeni (jako przedsiębiorcy przyjmujący)

Początkujący przedsiębiorca:

W programie może uczestniczyć początkujący przedsiębiorca, który:

 • poważnie myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej opartej na wykonalnym biznes planie;
 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata.

(Przyszła) działalność może być prowadzona w obrębie dowolnego sektora, a wiek nie ma żadnego znaczenia.

Przedsiębiorca musi jednak:

 • posiadać zezwolenie na pobyt stały w jednym z Państw Uczestniczących;
 • mieć konkretny projekt lub pomysł na firmę, odzwierciedlony w biznes planie;
 • wykazywać motywację i chęć do współpracy podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy z innego Państwa Uczestniczącego;
 • być gotowym do pracy na rzecz rozwoju firmy przedsiębiorcy przyjmującego poprzez udostępnianie swoich umiejętności i kompetencji;
 • wykazywać gotowość do poniesienia części kosztów związanych z pobytem za granicą, które nie zostaną objęte finansowaniem w ramach programu.

Doświadczony przedsiębiorca:

Przedsiębiorcą przyjmującym w programie może być przedsiębiorca, który:

 • posiada zezwolenie na pobyt stały w jednymz Państw Uczestniczących;
 • prowadzi małe lub średnie przedsiębiorstwo, jest jego właścicielem lub osobą zaangażowaną w działalność MŚP na poziomie zarządu;
 • prowadzi działalność od kilku lat;
 • jest chętny do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z początkującym przedsiębiorcą oraz do pełnienia roli mentora.

Jakie korzyści można uzyskać z udziału w programie:

Grant na pobyt za granicą:

Finansowe wsparcie dla początkującego przedsiębiorcy służy pokryciu kosztów podróży i kosztów utrzymania podczas pobytu. Grant wypłacany jest przez lokalny punkt kontaktowy wskazany przez początkującego przedsiębiorcę (podczas rejestracji internetowej). Początkujący przedsiębiorca oraz właściwy punkt kontaktowy zawierają umowę, w której określone zostaną szczegóły dotyczące grantu oraz sposobu płatności (np. płatność częściowa na początku pobytu, płatność miesięczna itp.). Wysokość wsparcia finansowego jest obliczana na podstawie stawki miesięcznej i odzwierciedla ogólne koszty utrzymania w państwie pobytu.

Zbieranie międzynarodowych doświadczeń:

Każdy początkujący przedsiębiorca czerpie korzyść z kształcenia w miejscu pracy, w małym lub średnim przedsiębiorstwie w innym Państwie Uczestniczącym. Ułatwia to dobry start w zakładaniu własnej firmy lub wzmocnieniu istniejącego już przedsiębiorstwa. Korzyścią jest również dostęp do nowych rynków, współpraca międzynarodowa i potencjalne możliwości współpracy z partnerami z zagranicy.

Każdy przedsiębiorca przyjmujący czerpie korzyść z nowych pomysłów chętnego do działania początkującego przedsiębiorcy, które mogą być zastosowane w firmie doświadczonego przedsiębiorcy. Początkujący przedsiębiorca może posiadać umiejętności lub wiedzę, której nie ma doświadczony przedsiębiorca, stanowiąc tym samym doskonałe uzupełnienie. Większość przedsiębiorców przyjmujących tak ceni sobie to doświadczenie, że decyduje się na przyjmowanie kolejnych początkujących przedsiębiorców.

 Z całą pewnością jest to współpraca, na której zyskuje każdy, ponieważ obie strony mogą odkrywać nowe rynki europejskie, nowych partnerów biznesowych i nowe sposoby prowadzenia działalności.

 Przedsiębiorcy w perspektywie długofalowej czerpią korzyści z szerokiej sieci kontaktów i mogą zdecydować się na kontynuowanie współpracy w ramach długoterminowego partnerstwa biznesowego (np. spółki joint-venture, podwykonawstwo, stosunki wykonawca-dostawca itp.). 

Czym w projekcie są lokalne punkty kontaktowe?

Punktem obsługi przedsiębiorcy w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest lokalny punkt kontaktowy. Lokalne punkty kontaktowe są wyznaczane przez Komisję Europejską, a ich zadaniem jest przeprowadzenie przedsiębiorców przez wymianę poprzez udzielanie pomocy w składaniu wniosku i nawiązywaniu kontaktu z odpowiednim przedsiębiorcą oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania.

Jak wygląda procedura wymiany w praktyce?

Procedura składa się z czterech następujących etapów:

Złożenie wniosku:

Zarówno początkujący, jak i doświadczeni przedsiębiorcy mogą przystąpić do uczestnictwa, składając wniosek elektronicznie. Na tym etapie konieczne będzie również nawiązanie kontaktu z wybraną instytucją pośredniczącą. Wybrany lokalny punkt kontaktowy będzie odpowiadał za weryfikację złożonego wniosku oraz, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania, za przyjęcie wniosku.

Nawiązanie kontaktu:

Po przyjęciu wniosku przedsiębiorca uzyskuje dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o początkujących przedsiębiorcach i przedsiębiorcach przyjmujących biorących udział w programie. Aby znaleźć odpowiedniego partnera wymiany, należy wskazać w bazie danych do 5 propozycji. Zadaniem lokalnego punktu kontaktowego będzie ułatwienie nawiązania kontaktu pomiędzy przedsiębiorcami i udzielenie pomocy przy poszukiwaniu partnera wymiany.

Zobowiązanie i przygotowania:

Zaangażowane strony (tj. przedsiębiorca początkujący, przedsiębiorca przyjmujący oraz ich lokalne punkty kontaktowe) spisują „Zobowiązanie na rzecz jakości" składające się z opisu pracy/projektu kształcenia, zadań, obowiązków, działań, warunków finansowania i prawnych następstw wymiany. Lokalne punkty kontaktowe organizują również szkolenia, które mają przygotować początkujących przedsiębiorców do wymiany.

Etap wdrożenia:

Przedsiębiorca realizuje wymianę podczas jednego lub kilku pobytów w zależności od własnych potrzeb (zob. poniżej) i jest następnie proszony o wypełnienie formularza oceny. Właściwe lokalne punkty kontaktowe będą monitorować jakość działań i dokonywać oceny wyników.

Czas trwania współpracy transgranicznej:

Pobyt za granicą może wynosić od jednego miesiąca do sześciu miesięcy i musi być zrealizowany w przeciągu dwunastu miesięcy. W ramach tego okresu pobyt można podzielić na kilka krótszych pobytów (trwających minimum jeden tydzień), podczas których początkujący przedsiębiorca będzie przebywał za granicą u przedsiębiorcy przyjmującego.

Gdzie znaleźć więcej informacji o projekcie?

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym regulamin projektu, adresy loalnych punktów kontaktowych i wiele więcej znajduje się na stronie internetowej pod linkiem: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl