Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Inicjatywy klastrowe na terenie Metropolii Krakowskiej

11 minut czytania.

Co to są klastry?

Klastry to wspólne projekty powiązanych ze sobą podmiotów (przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach, instytucji otoczenia biznesu, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz jednostek naukowych), które jednocześnie konkurują i współpracują ze sobą, wykorzystując efekt synergii. Inicjatywy klastrowe finansowe są m.in. ze środków publicznych, w ramach programów wsparcia rozwoju klastrów. Klaster zakłada geograficzną koncentrację i wzajemną współpracę.

Dlaczego warto tworzyć klastry?

Dzięki zaanagażowaniu podmiotów działających w różnych sektorach możliwe jest spojrzenie z szerszej perspektywy na wyzwania dotyczące danej branży. Umożliwia to kreatywne tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Jakie klastry funkcjonują na terenie Metropolii Krakowskiej? 

Obszar Metropolii Krakowskiej jest terenem innowacyjnych inicjatyw klastrowych, które są istotnym bodźcem rozwoju lokalnego. Na jej obszarze funkcjonują:

Klaster LifeScience Kraków:

Klaster LifeScience Kraków obejmuje ponad 70 podmiotów prywatnych i publicznych rekrutujących się z sektora biotechnologii i nauk przyrodniczych, uniwersytetów i instytutów badawczych, szpitali i innych usług opieki zdrowotnej, organizacji wspierających biznes oraz sektora rządowego. Od 21 października 2016 roku, Klaster LifeScience Kraków posiada status Krajowego Klastra Kluczowego. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków. Gmina Miejska Kraków jest partnerem klastra LifeScience Kraków, z którą współpracuje m.in. przy organizacji najważniejszych konferencji dedykowanych branży life-science w Polsce.

Link do strony klastra LifeScience Kraków.

Klaster Zrównoważona Infrastruktura:

Klaster Zrównoważona Infrastruktura to projekt wspólnie realizowany przez przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce. W inicjatywie współpracuje ponad 130 partnerów.

Link do strony klastra Zrównoważona Infrastruktura.

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie:

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to sieć powiązań kooperacyjnych zawiązana z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną, IT i technologiami informacyjnymi, dla których budownictwo to nie tylko praca ale i pasja. W chwili obecnej BIM klaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, z całej Polski, działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce - w sumie niemal 50 członków.

Link do strony klastra Technologii Informacyjnych w Budownictwie.

South Poland Cleantech Cluster:

Misją Klastra jest wsparcie zrównoważonego i zielonego wzrostu regionu poprzez uczestniczenie w kreowaniu i realizowaniu włączającej polityki zielonego wzrostu, mogącej poprawić sytuację społeczną mieszkańców, promującą odpowiedzialne gospodarowanie surowcami naturalnymi i respektującą delikatną równowagę na naszej planecie. Członkami klastra jest 80 firm i instytucji głównie z Małopolski, a także ze Śląska i innych polskich regionów.

Link do strony South Poland Cleantech Cluster.

Klaster Innowacyjne Odlewnictwo:

W ramach klastra zrzeszone są firmy związane z odlewnictwem, jednostki otoczenia biznesu oraz instytucje naukowe. Celem klastra jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu odlewniczego w regionie, poprzez budowę platformy współpracy w zakresie innowacyjnych technologii odlewniczych, wspieranie przedsiębiorstw z branży przemysłu ciężkiego, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze odlewnictwa i tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych oraz łączenie i rozwijanie badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie technologii odlewniczych. Koordynatorem klastra jest Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o.

Link do strony Klaster Innowacyjne Odlewnictwo.

Krakowski Klaster Filmowy:

Krakowski Klaster Filmowy to dom produkcji filmowej z Małopolski. Łączy profesjonalne firmy, organizacje i artystów z branży filmowej.To także platforma usług, współpracy, informacji oraz działań promocyjnych i edukacyjnych. Klaster obejmuje i zapewnia wszystkie etapy produkcji filmu i zrzesza najlepsze wypożyczalnie (rental), producentów liniowych, kierowników produkcji, obsługę lokacji, scenografię, animację, postprodukcję obrazu i dźwięku.

Link do strony Krakowskiego Klastru Filmowego.

Klaster Inteligentnego Oświetlenia:
Klaster Inteligentnego Oświetlenia zrzesza wiodące firmy z branży oświetleniowej oraz instytucje otoczenia biznesu. Klaster zrzesza 31 przedsiębiorstw oświetleniowych, 19 firm powiązanych z branżą oświetleniową, 6 jednostek badawczo-rozwojowych oraz 7 instytucji otoczenia biznesu.

Link do strony Klastra Inteligentnego Oświetlenia.

Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii:

Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii jest organizacją, która powstała w 2006 roku przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zrzesza 42 instytucje: uczelnie wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne oraz Urzędy Marszałkowskie. Głównym celem działalności Klastra Czystej Energii jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i informacji pomiędzy środowiskami nauki, przemysłu oraz organizacjami samorządowymi.

Link do strony Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii.