Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Jaki pomysł na małopolską gospodarkę ma Metropolia Krakowska?

10 minut czytania.
Artur Kozioł Burmistrz Wieliczki, Piotr Piotrowski Wójt Mogilan, Edyta Burtan Wójt Zabierzowa, Bogułsaw Król Wójt Zielonek, Henryk Jończyk zastępca wójta Igołomiii-Wawrzeńczyce, Krzysztof Wołos Wójt Wielkiej Wsi, Renata Gawlik Wójt Biskupic, Roman Ptak Wó

Czym jest “Metropolia Krakowska 2030”?

“Metropolia Krakowska 2030” to nazwa strategii ponadlokalnej przyjętej w grudniu 2021 roku, przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.  To dokument wyznaczający cele współpracy między Krakowem a sąsiadującymi z nim 14 gminami, które wspólnie tworzą Krakowski Obszar Funkcjonalny. Jest to pionierska na skalę Polski inicjatywa, która w perspektywie kolejnych 8 lat ma zapewnić stabilny oraz zrównoważony wzrost obszaru metropolitalnego.

Dlaczego gminy Metropolii Krakowskiej zdecydowały się na uchwalenie Strategii?

Dotychczasowa współpraca pomiędzy członkowskimi gminami pokazała bardzo dobre efekty wspólnego działania oraz wymierne korzyści związane z sukcesywnym zwiększaniem potencjału obszaru, w tym jego potencjału gospodarczego. Sama potrzeba wyznaczenia nowych celów współpracy wynikała z wielu czynników związanych aktualną sytuacją oraz realiami panującymi zarówno na świecie jak i w ujęciu ściśle krajowym. Ciężkie do oszacowania skutki związane z pandemią koronawirusa czy też nowe możliwości związane z wdrażaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 to ogromne wyzwania stojące przed Metropolią Krakowską.

Na bazie tych relacji została opracowana przedmiotowa strategia “Metropolia Krakowska 2030” wyznaczająca główne cele w ramach siedmiu dziedzin współpracy. Wspomniane dziedziny mają definiować działania w zakresie wyznaczonych obszarów kluczowych a wśród wyznaczonych celów znajdujemy zapisy mówiące o inteligentnym zarządzaniu, neutralności klimatycznej oraz środowisku, ekologicznej i efektywnej mobilności, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce, kulturze czasu wolnego a także edukacji oraz usług społecznych.

Wnioski z diagnozy związane z gospodarką

Na podstawie analizy danych zgromadzonych w trakcie dwuletniego procesu opracowywania Strategii określono wyzwania, które wymagają  podjęcia wspólnych strategicznych decyzji oraz realizacji ponadlokalnych przedsięwzięć przez gminy stowarzyszone w Metropolii Krakowskiej.
W ramach dziedziny gospodarka, obszary w których stwierdzono możliwości zwiększenia potencjału poprzez zacieśnianie współpracy można rozdzielić na:

  • zwiększenie stopnia wykorzystania kapitału relacyjnego, pomiędzy partnerami z sektorów nauki, biznesu oraz samorządu a także pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz biznesowego w ramach danych obszarów,
  • wyrównanie potencjałów gospodarczych pomiędzy poszczególnymi gminami a centrum Metropolii Krakowem a także wzmocnienie potencjału innowacyjnego w ramach Metropolii Krakowskiej,
  • zwiększenie jakości, dostępności oraz ilości dużych terenów inwestycyjnych, których deficyt jest obecnie jednym z bardziej ograniczających potencjał gospodarczy czynników.
  • wzrost aktywności gospodarczej w ujęciu lokalnego rynku pracy.

Jakie korzyści dla potencjalnych inwestorów niesie uchwalenie strategii?

Z punktu widzenia potencjalnego inwestora zarówno zagranicznego jak również i krajowego przedsiębiorcy dążenie do osiągnięcia wyznaczonych w Strategii celów daje praktycznie gwarancję uczynienia z Metropolii Krakowskiej innowacyjnego oraz mocno konkurencyjnego ośrodka gospodarczego nie tylko w kraju ale także na tle wiodących ośrodków europejskich. Spodziewane do uzyskania efekty pozwolą nie tylko na zrealizowanie założonych w ramach Strategii celów, ale dadzą także potencjalnym inwestorom konkretne narzędzia przydatne w procesie podejmowania decyzji o nowych inwestycjach

  • Odpowiednie tereny inwestycyjne / Wzrost liczby Inwestorów / Wysoka jakość obsługi inwestora

W przypadku terenów inwestycyjnych nie tylko otrzymujemy zwiększenie oferty tych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, ale również poprawę ich dostępności oraz w dalszej perspektywie lepsze ich zarządzanie. Dodatkowo możemy liczyć na poprawioną obsługę inwestora w Metropolii Krakowskiej uwzględniająca nie tylko udzielenie wsparcia, ale również opiekę poinwestycyjną.

  • Marka gospodarcza Metropolii Krakowskiej / Wzrost liczby podmiotów gospodarczych / Dostępność wykwalifikowanych kadr

Dzięki odpowiednio prowadzonej polityce inwestycyjnej chcemy sprawić by Metropolia Krakowska była postrzegana jako ugruntowany oraz konkurencyjny ośrodek gospodarczy w skali europejskiej oraz światowej. Rozwijanie potencjału będzie wymagało stale zwiększającej się dostępności wykwalifikowanych i kompetentnych kadr a także lepszej dostępności kapitału ludzkiego. Jednocześnie aby zachować odpowiednio wysoką konkurencyjność gospodarczą będzie następował rozwój lokalnych specjalizacji a także sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

  • Współpraca Samorząd-Uczelnie-Biznes / Wzrost projektów B+R

Zapewniona ścisła współpraca pomiędzy samorządem, nauką oraz biznesem bez której rozwój gospodarki w oparciu o lokalne zasoby i potencjały nie będzie możliwy. W konsekwencji gwarantuje to skuteczną współpracę międzysektorową oraz odpowiednio szybkie reakcje na problemy oraz zjawiska gospodarcze występujące na terenie Metropolii Krakowskiej.

 

To wszystko sprawia, że warto już teraz pomyśleć o inwestycji w Metropolii Krakowskiej. Chcesz dowiedzieć się więcej. Wejdź na stronę: https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/