Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Kolej w Niepołomicach do 2026 roku?

6 minut czytania.

Podczas oficjalnej konferencji prasowej w Niepołomicach ogłoszono, iż Województwo Małopolskie w dniu 26 sierpnia br. zgłosiło wniosek o stworzenie połączenia kolejowego do Niepołomic w ramach programu Kolej+.

Celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Projekt miałby być zrealizowany do 2026 roku. W jego wyniku podróż pomiędzy centrum Krakowa a Niepołomicami miałaby trwać około 35 minut. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 80-100 milionów złotych, z czego 85% pochodziłoby z budżetu państwa, a 15% z budżetu samorządów.

To wspaniała wiadomość nie tylko dla potencjalnych użytkowników kolei ale również dla wszystkich, którym nie jest obojętna jakość powietrza. Nowy, konkurencyjny sposób przemieszczania się, pozytywnie wpłynąłby na natężenie ruchu kołowego i pozwoliłby zmniejszyć potoki komunikacyjne pomiędzy miastami.

Przywrócenie połączenia z Niepołomicami wpisuje się również w przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2018 r. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Wskazano w nim m.in. że jednym ze sposobów poprawy warunków transportowych (w tym drogowych) w Małopolsce jest znaczące zwiększenie udziału kolei w strukturze przewozów osób i towarów. Transport kolejowy powinien przejmować wiodącą rolę w dojazdach do pracy i szkół w obrębie Metropolii Krakowskiej. Ponadto powinien stanowić realną alternatywę dla komunikacji samochodowej w przewozach pomiędzy głównymi ośrodkami aglomeracji.

Przy obecnej liczbie mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy w Niepołomicach oraz prognozowanemu wzrostowi liczby mieszkańców dodatkowy środek transportu to bardzo dobre rozwiązanie.

Pociąg do Niepołomic miałby jechać zupełnie nową trasą – od mostu żelaznego w Podgrabiu wzdłuż ulicy Portowej. Długość nowego torowiska to 4 km, miałoby ono zostać przyłączone do istniejącej linii kolejowej LK95, biegnącej do Krakowa Głównego przez Nową Hutę, a w drugą stronę do Tarnowa.  

Województwo Małopolskie musi teraz czekać na ocenę formalną zgłoszonego wniosku i kwalifikację do drugiego etapu, na którym wnioskodawcy będą mieli 12 miesięcy (od otrzymania informacji o wynikach oceny formalnej i zakwalifikowaniu się projektu do etapu II) na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, w tym opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

Źródło: https://www.niepolomice.eu/inne/pociag-do-niepolomic-jest-projekt/