Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Komfort i bezpieczeństwo przede wszystkim!

7 minut czytania.

Na kwietniowym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska został przedstawicielom gmin Metropolii zaprezentowany „Raport podsumowujący inwentaryzację przystanków i ich otoczenia w gminach Metropolii Krakowskiej”. Na podstawie zebranych danych członkowie Stowarzyszenia  planują zwrócić się do zarządów dróg o objęcie gmin inwestycjami poprawiającymi komfort i bezpieczeństwo pasażerów komunikacji zbiorowej.

Po pierwsze – inwentaryzacja przystanków:

Na popularność transportu publicznego oprócz ceny i częstotliwości kursów duży wpływ ma również komfort dojścia i oczekiwania na przystanku. Gminy Metropolii Krakowskiej nie dysponowały dotychczas kompletną wiedzą na temat ilości oraz stanu przystanków
i ich otoczenia na swoim terenie. W związku z tym podjęto decyzję o realizacji inwentaryzacji przystanków i ich otoczenia, co udało się osięgnąć dzięki opracowaniu dokumentu pn.: „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”. Dokument powstał w opraciu o dane, które gromadzili i dostarczali pracownicy poszczególnych gmin.

Raport podsumowujący inwentaryzację:

Zrealizowana inwentaryzacja pozwoliła na oszacowanie zakresu i kosztów prac niezbędnych do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z przystanków na terenie gmin. Powstała także aktualna mapa przystanków na terenie gmin. Łącznie w 15 gminach Stowarzyszenia zinwentaryzowano 2042 przystanki autobusowe. Z kolei koszty dostowania przystanków do wzorców rekomendacji zostały oszacowane na prawie 19 mln zł. By zapewnić poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z przystanków na terenie gmin Metropolii niezbędbne będzie wybudowanie prawie 325 km chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczenie 369 nowych przejść dla pieszych. Ogólny koszt zapewnienia bezpiecznej drogi dojścia do przystanków w gminach Metropolii Krakowskiej  szacowany jest na ponad 200 mln zł.

Wzorcowy przystanek - czyli jaki?

Projekt i realizacja wzorcowego przystanku to nie lada wyzwanie. Jak wskazuje Roman Gdula oficer pieszo-rowerowy Gminy Skawina podstawą powinno być zapewnienie bezpieczeństwa dla podróżnych, w tym swobodne dojście do przystanku - także dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz dojazd wózków dziecięcych. Pozostałe elementy wyposażenia obejmują: zadaszenie, najczęściej w formie wiaty, ławki, tablice informacyjne, najlepiej dynamiczne, czyli informujące pasażerów o najbliższych przyjazdach czy utrudnieniach w ruchu, automat biletowy oraz kosze na śmieci.

Zalecenia poinwentaryzacyjne:

Oprócz wskazania inwestycji niezbędnych do wykonania, w raporcie wskazano zalecenie w celu ich realizacji. Są to m.in.:

  • utworzenie wspólnego planu działań na rzecz poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników transportu zbiorowego;
  • wspólne działania w celu pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji;
  • wspólny apel do zarządców dróg o uwzględnienie inwestycji wskazanych w Raporcie, w tym do GDDKiA o objęcie „Programem Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024”;
  • bieżąca aktualizacja danych dot. przystanków.

Bardzo ważny krok:

Sporządzenie inwentaryzacji przystanków stanowi bardzo ważny krok w działaniach zmierzających do tworzenia podstaw zrównoważonej mobilności w Metropolii. Z kolei wprowadzenie rekomendacji, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym w szczególności korzystających z transportu zbiorowego jest jednym z priorytetów działań, określonych w przyszłej Strategii Metropolii Krakowskiej do 2030 r. w dziedzinie mobilności.