Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Konkurs dla jednostek wspierających Inteligentne Specjalizacje!

6 minut czytania.

Organizacje działające na rzecz rozwoju techniki, wynalazczości i innowacji oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej od 13 maja do 7 czerwca br. mogą ubiegać się o dotację z budżetu województwa na realizację zadania pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”.

 Czym jest Inicjatywa Awangarda?

„Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację” (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to organizacja skupiająca  37 innowacyjnych regionów z Europy, które dążą do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Małopolska jest jedynym regionem z Polski zaangażowanym w działania Inicjatywy Awangarda. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski i funkcjonowała jako nieformalne porozumienie wybranych regionów z Unii Europejskiej od listopada 2013 roku. Od 10 lipca 2017 roku Inicjatywa zmieniła formę prawną i została zarejestrowana jako stowarzyszenie non-profit na prawie belgijskim z siedzibą w Brukseli.

Jaki jest cel aktualnego konkursu?

Konkurs realizowany jest w ramach środków własnych Województwa Małopolskiego i ma za zadanie wspierać zaangażowanie firm i klastrów w Małopolsce działających w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji w realizację międzynarodowych, innowacyjnych projektów w ramach Inicjatywy Awangarda.

Celem szczegółowym konkursu jest wzmocnienie potencjału przemysłowego  przedsiębiorstw, klastrów działających w Małopolsce w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji poprzez ich aktywny i trwały udział w:

  • Projektach Pilotażowych, Działaniach Demonstracyjnych lub innych inicjatywach realizowanych w ramach Inicjatywy Awangarda, służących rozwijaniu, testowaniu, ulepszaniu technologii pod kątem ich praktycznej aplikacji;
  • Potencjalnych partnerstwach umożliwiających udział w programie Horyzont Europa.
  • Działaniach promocyjnych mających na celu upowszechnienie informacji na temat działań prowadzonych w ramach IA.

Na jakich warunkach można ubiegać się o dotację?

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy posiadające doświadczenie w realizacji działań z obszaru działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 15 lipca 2021 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2021 r. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 128 250,00 zł. W ramach konkursu przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego.

 

 

źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/miedzynarodowa-wspolpraca-przemyslu-w-obszarach-inteligentnych-specjalizacji-rusza-konkurs