Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Konsultacje społeczne Strategii Metropolia Krakowska 2030!

4 minuty czytania.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, na podstawie art. 6 pkt. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prowadzi konsultacje projektu strategii rozwoju ponadlokalnego pn. Strategia Metropolia Krakowska 2030 (dalej: Strategia).

Strategia będzie stanowić kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju dla obszaru Metropolii Krakowskiej do 2030 roku. Projekt Strategii podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin oraz z właściwym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii może złożyć każdy, w formie pisemnej, w terminie do 16 listopada 2021 r.:

  1. z wykorzystaniem elektronicznego formularza zgłaszania uwag do SMK2030, lub
  2. poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na adres skrytki Stowarzyszenia Metropolia Krakowska :/SMK2021/SkrytkaESP, lub
  3. poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl, lub
  4. drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii z wykorzystaniem załączonego formularza. Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie.

Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl lub telefonicznie do:
Pani Marii Piątkowskiej: tel. 12 34 18 572, lub
Pani Martyny Kierskiej: tel. 12 34 18 590.

Projekt Strategii wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.