Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Krakowski rynek pracy w czasie pandemii

8 minut czytania.

Druga edycja raportu „Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy” jest próbą analizy sytuacji lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem czynników determinujących popyt i podaż pracy. Z zawartych w nim informacji wynika, że krakowski rynek pracy na przełomie trzech ostatnich lat wykazał ogromną dynamikę zmian, a zebrane aktualne dane nie dają podstaw do wyciągnięcia jednoznacznych wniosków.

Podstawowym narzędziem pomiaru bezrobocia jest stopa bezrobocia, która na koniec 2019 roku w Krakowie wskazywała na rekordowo niskie bezrobocie (2%), taki stan utrzymywał się do końca marca 2020 roku. To właśnie wtedy można było zauważyć wzrost tego wskaźnika.

Przez pierwsze 3 miesiące (od kwietnia do czerwca 2020 r.) stopa bezrobocia miała bardzo wysoką dynamikę wzrostu (0,2% w każdym miesiącu). W kolejnych miesiącach dynamika wzrostu bezrobocia uległa spowolnieniu, w efekcie czego stopa bezrobocia osiągnęła w lutym 2021 poziom 3,3%. Oficjalne dane GUS na miesiąc maj 2021 potwierdzają stabilizację tego współczynnika.

Największy wzrost stopy bezrobocia w Krakowie zanotowano przy wprowadzeniu restrykcyjnych obostrzeń dla przedsiębiorców w związku z pandemią Covid-19. Można nawet stwierdzić, że pandemia oraz wynikające z niej obostrzenia w prowadzeniu polityki gospodarczej skutkowały wzrostem stopy bezrobocia do poziomu z 2017 roku (3,3%).

Obecnie, od lutego bieżącego roku, wskaźnik stopy bezrobocia zatrzymał się właśnie na tym poziomie, co daje ogromne nadzieje na ustabilizowanie całej sytuacji krakowskiego rynku pracy.

Mając na uwadze, że spadek poziomu stopy bezrobocia z 3,3% z 2017 roku na poziom 2% z marca 2019 roku trwał 3 lata, można pokusić się o postawienie tezy, że w 2023 roku wrócimy do sytuacji sprzed pandemii – oczywiście, jeśli nie nastąpi pojawienie się kolejnego nieoczekiwanego „czarnego łabędzia” w rodzaju pandemii, czynników demograficznych lub znaczącej migracji.

Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest zdecydowany wzrost liczby ofert pracy. W czerwcu bieżącego roku w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pozyskano 3324 propozycje wolnych miejsc pracy. Podobne zdarzenie można było zaobserwować w styczniu 2019 roku.

Taka tendencja to pozytywny wskaźnik przyspieszenia powrotu do sytuacji sprzed pandemii. W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie jest ok. 17 tysięcy osób bezrobotnych. Każdy z nich jest regularnie wzywany, aby potwierdzić gotowość do podjęcia pracy.

Dodatkowo, wszystkie oferty pracy, które Urząd pozyskuje, trafiają do Centralnej Bazy Ofert Pracy, do której dostęp mają wszyscy poszukujący pracy w Krakowie. Pozwala to osobom bezrobotnym bez uzyskania skierowania do pracy samodzielnie zrekrutować się do wybranej oferty.

Od marca do czerwca bieżącego roku udało się zaktywizować 462 osoby. Kolejnym pozytywnym aspektem potwierdzającym tezę powolnego powrotu do sytuacji rynku pracy sprzed pandemii jest napływ i odpływ liczby osób bezrobotnych. Obrazują to liczby osób rejestrowanych i wyrejestrowywanych z bazy Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W czerwcu bieżącego roku napływ osób bezrobotnych do rejestrów Urzędu jest mniejszy niż w czerwcu w 2019 roku i pandemicznym 2020 roku. Bardzo podobna sytuacja występuje z odpływem, gdzie odpływ osób bezrobotnych w czerwcu bieżącego roku jest zdecydowanie większy niż w roku poprzednim. Utrzymanie tych dwóch aspektów w takim trendzie, czyli zmniejszanie napływu osób bezrobotnych oraz zwiększanie odpływu, pozwoli regularnie zmniejszać liczbę osób bezrobotnych w rejestrach. Rynek pracy to nie tylko bezrobotni, ale także pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców.

W czerwcu 2019 roku wpłynęły do Grodzkiego Urzędu Pracy 3293 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, rok później w tym samym miesiącu pracodawcy złożyli już tylko 1822 oświadczenia, a w bieżącym roku aż 3386 oświadczeń. To może świadczyć o dynamicznym powrocie od sytuacji po pandemii na krakowskim rynku pracy, ale także ogromnym zapotrzebowaniu na pracowników po redukcji obostrzeń w Polsce.

Zarysowany w obecnej edycji Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy obraz sytuacji społeczno-gospodarczej w Krakowie skłania do ostrożnego optymizmu: trend, po znacznej redukcji obostrzeń wynikających z lockdownów, wydaje się być pozytywny i zmierzający do uzyskania podobnego poziomu dynamiki gospodarczej jak w roku 2019.

 

źródło: krakow.pl