Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa

8 minut czytania.
Przedsiębiorcy z Metropolii Krakowskiej już wkrótce skorzystają  z dotacji w formie bonów rozwojowych w ramach projektu MARR S.A. pn. "Małopolskie Bony Rozwojowe - Nowa Perspektywa".  Zakończony został I nabór do projektu. Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 380 MŚP i 15 dużych przedsiębiorców.
 
Zainteresowanie projektem jest bardzo duże. Kolejne nabory będa odbywać się w cyklach kwartalnych, a najbliższy planowany jest na maj 2024 r.
 
Szczegółowe informacje o terminach będą publikowane na stronie projektu w zakładce Aktualności.
 

Dla kogo?

Dla Przedsiębiorców/Pracodawców (w głównej mierze należących do sektora mikro, małych i średnich Przedsiębiorców) oraz ich Pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek z siedzibą, filią, delegaturą, oddziałem lub inną formę działalności na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Miastem Kraków, tj. powiatów: miasto Kraków, miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego.

Cel i planowane rezultaty:

Podniesienie kwalifikacji poprzez zwiększenie dostępności do usług rozwojowych z BUR dla co najmniej 1900 Pracodawców, Przedsiębiorców oraz ich Pracowników (łącznie co najmniej 7055 osób), dzięki zastosowaniu mechanizmu obiegu bonów rozwojowych. Cel zostanie osiągnięty do końca realizacji projektu tj. 31.12.2026 r. Realizacja celu jest możliwa poprzez skorzystanie z bonów rozwojowych w ramach BUR zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony grupy docelowej.

Efektem będzie objęcie wsparciem 1900 Przedsiębiorstw i Pracodawców oraz ich 7055 Pracowników w podregionie krakowskim wraz z Miastem Kraków w terminie do 31.12.2026 r.

Głównym rezultatem projektu będzie wzrost poziomu wiedzy i kwalifikacji, uzyskanie nowych kwalifikacji, osób z grup docelowych po opuszczeniu projektu, dzięki objęciu wsparciem w projekcie grup docelowych. Główne rezultaty: uzyskanie przez min. 6 350 osób, kwalifikacji po opuszczeniu programu, przy osiągnięciu założonych wartości wskazanych w celu projektu, w tym 706 osób które uzyskały zielone kwalifikacje.

Bon – sposób dofinasowania

1 bon rozwojowy to maksymalnie 90 zł Pomoc można przeznaczyć na dofinansowanie usług rozwojowych tj. szkoleń w tym studiów podyplomowych, doradztwa, egzaminów. Każdy rodzaj usługi jest dofinasowany bonami na innych zasadach: 
  1. Usługi szkoleniowe za osobogodzinę - 1 godz. usługi = 1 bon rozwojowy
  2. Usługi doradcze za godzinę, niezależnie od liczby zapisanych pracowników – 1 godz. usługi = 2 bony rozwojowe
  3. Egzaminy: wynik dzielenia całkowitej ceny za usługę przez 90 zł

Wysokość dofinansowania:

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowania do bonu rozwojowego. Dofinansowanie 80% jeśli:

  • przedsiębiorstwo działa w branżach/sektorach istotnym z punktu widzenia województwa
  • skorzysta się z usługi rozwojowej, która zakończy się uzyskaniem kwalifikacji, na zasadach określonych w Regulaminie
  • skorzysta się z usługi rozwojowej, która dotyczy rozwijania umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki

Maksymalne limity dofinansowania

 Limity bonów

Samozatrudniony – 11 520 zł

1-3 pracowników – 14 400 zł

4-9 pracowników – 17 280 zł

10-19 pracowników – 23 040 zł

20-49 pracowników – 34 560 zł

50-99 pracowników – 57 600 zł

100-249 pracowników – 103 680 zł

250 i więcej pracowników – 195 840 zł

Samozatrudniony – 160

1-3 pracowników – 200

4-9 pracowników – 240

10-19 pracowników – 320

20-49 pracowników – 480

50-99 pracowników – 800

100-249 pracowników – 1 440

250 i więcej pracowników – 2 720

 
Projekt Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Pespektywa jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 

Więcej informacji: MARR SA