Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Metropolitalne sieci współpracy na rzecz klimatu!

10 minut czytania.

Jednym z podstawowych obszarów, w których współpracują ze sobą gminy Metropolii Krakowskiej jest ochrona środowiska. Działania podejmowane i  realizowane w tym temacie mają wielki wpływ na wszystkie dziedziny współpracy od gospodarki przez planowanie przestrzenne aż po usługi publiczne. Dbanie o poprawę środowiska jest również bardzo ważne z punktu widzenia budowania zielonej, zrównoważonej Metropolii,  mającej pozytywny wpływ na życie mieszkańców w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. To właśnie dlatego przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Krakowska starają się brać aktywny udział w różnego rodzaju inicjatywach międzynarodowych, służących wymianie doświadczeń i tworzeniu innowacyjnych projektów.

INTERLACE HUB - społeczność skupiona wokół wspólnego celu:

Priorytetem działań w ramach projektu Interlace jest zaangażowanie jak najszerszej grupy odbiorców wokół idei ochrony ekosystemów i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury. Platformą, która ma służyć współpracy i wymianie informacji między nimi będzie Interlace Hub. Będzie to przestrzeń online, w której gromadzone i udostępnione zostaną wszystkie narzędzia i zasoby stworzone w projekcie. Hub ma pełnić funkcję internetowej społeczności, która na bieżąco będzie dzielić się wiedzą, pomysłami oraz praktykami, związanymi z przywracaniem przyrody na terenach zurbanizowanych. Każdy z partnerów projektu, w tym Metropolia Krakowska, otrzyma w Interlace Hub swoje miejsce, które będzie mógł wypełnić treścią dobraną do lokalnej specyfiki oraz wyzwań charakterystycznych dla obszaru.

Czego oczekują gminy?

Hub to platforma dająca możliwość współpracy i wzajemnego uczenia się. 
 
Współpraca i wymiana doświadczeń to zawsze cenne źródło inspiracji do podejmowania nowych wyzwań. Dodatkowo znaczące jest uczestnictwo w projekcie instytucji naukowych, które wnoszą nową jakość i pomysły - mówi Aleksandra Piegza z Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne. - Mamy nadzieję, że pozyskana wiedza oraz wsparcie innych uczestników projektu pozwoli nam na podejmowanie innowacyjnych działań związanych z przywracaniem oraz utrzymywaniem naturalnych ekosystemów - dodaje.

Ty też możesz dołączyć:

Społeczność Interlace Hub to nie tylko członkowie Metropolitalnej Grupy Działania Interlace, ale także wszystkie osoby zainteresowane poprawą jakości życia na terenie Metropolii Krakowskiej poprzez ochronę oraz tworzenie przyjaznych, zielonych, odpornych na zmiany klimatu inwestycji i przestrzeni. Dołączenie do platformy Interlace Hub jest bezpłatne i umożliwia dostęp do specjalnych funkcji m.in. dzielenie się własnymi treściami oraz ich promowanie, uczestnictwa w dyskusji, otrzymywania aktualizacji dot. projektu i innych projektów powiązanych tematycznie z Interlace. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Interlace Hub.

Smart Edge – inteligentne zarządzanie energią w budynkach publicznych:

Zakończył się pilotaż inwennaryzacji budynków publicznych na terenie gmin Metropolii Krakowskiej. W pilotażu udział wzięło pięć gmin: Michałowice, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne oraz Zielonki. Łącznie zinwentaryzowano 132 budynki o różnych funkcjach.

W ramach pilotażu opracowana została wstępna metodyka wyliczania wskaźników zużycia mediów, których rolą jest umożliwienie określenia wysokości zużycia mediów w danym budynku. Mają one także stanowić podstawę do stworzenia rekomendacji dotyczących efektywności i ekonomicznego użytkowania mediów (w tym energii elektrycznej).

W celu wykonania analizy zużycia energii, należy brać do porównania budynki o takich samych źródłach ogrzewania. Najlepszym wskaźnikiem będzie zużycie gazu w m³/m² oraz energii elektrycznej w kWh/m² powierzchni budynku. Analizując zużycie wody sugerujemy wyrażanie jej zużycia w m³, a ceny w zł/m³ - wyjaśnia Tadeusz Ślusarczyk z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

Dokonując analizy zużycia energii i oceny budynków, należy brać pod uwagę fakt, że budynki użyteczności publicznej spełniają różne funkcje. Należy to uwzględnić w ocenie, aby formułować prawidłowe wnioski i podejmować trafne decyzje - dodaje.

Kotły gazowe głównym źródeł ciepła:

Przez kilka miesięcy przedstawiciele urzędów gmin we współpracy z zarządcami obiektów zbierali szczegółowe dane o ich stanie technicznym, źródłach ogrzewania oraz zużyciu mediów. Dane zostały zweryfikowane i przeanalizowane w podziale na różne grupy budynków - podobne ze względu na źródło ogrzewania oraz pełnioną funkcję.

Zebrane dane pozwalają na zidentyfikowanie budynków, w których zużycie mediów odbiega od normy oraz wymagają pilnej interwencji w zakresie termomodernizacji, wymiany źródła ciepła czy przeprowadzenia innych działań naprawczych.

Pełna informacja o budynkach w gminach Metropolii Krakowskiej będzie podstawą do opracowania międzygminnej analizy porównawczej w zakresie cen gazu oraz energii elektrycznej, a jej wyniki mogą posłużyć jako dane niezbędne do przyszłej rozmowy o np. wspólnych zakupach energii.