Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Misja Gospodarcza na Słowacje

4 minuty czytania.

Izba Przemysłowo - Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej do Koszyc na Słowacji w dniach 31 maja - 3 czerwca 2022 r.  Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami ze Słowacji.

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 810,00‬ zł. Firmy chcące uczestniczyć w Misji swoje zgłoszenie muszą złożyć do 5 maja 2022r.

Dofinansowaniu podlega 85% wartości kosztu uczestnictwa jednej osoby w Misji, tj.:
1) przejazdy na trasie Kraków-Koszyce, Koszyce-Kraków (mikrobus),
2) transport osobowy na terenie Słowacji (mikrobus),
3) noclegi w hotelu ze śniadaniem (3x),
4) obiady (2x) i kolacje (3x),
5) ubezpieczenie.

Ramowy program:

31 maja 2022 r. Przejazd mikrobusem do Koszyc, Kolacja

1 czerwca 2022 r.Śniadanie w hotelu, Spotkania B2B, Lunch, Spotkania B2B, Kolacja

2 czerwca 2022 r.Śniadanie w hotelu, Spotkanie w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Koszycach z reprezentantami regionu, Lunch, Wizyta studyjna, Kolacja

3 czerwca 2022 r.Śniadanie w hotelu, Przejazd mikrobusem do Krakowa

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami, które dostępne są tutaj. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza udziału w misji wraz z załącznikami. 

Bliższych informacji udzielają:

Anna Karolak akarolak@iph.krakow.pl, tel. 12 4289262 

Marek Pustuła mpustula@iph.krakow.pl, tel. 12 4289266.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.