Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Najważniejsze wnioski z badania przedsiębiorców Metropolii Krakowskiej

7 minut czytania.

 

Przedsiębiorcy działający na terenie gmin Metropolii Krakowskiej są generalnie zadowoleni z warunków prowadzenia działalności gospodarczej na tym obszarze.

Badani przedsiębiorcy w największym stopniu są zadowoleni z dostępności rynku zbytu na oferowane przez siebie produkty lub usługi (67,9% respondentów wysoko oceniło ten aspekt). Wysoki jest równieżogólny poziom zadowolenia z działalności na terenie gminy (64,3% wskazań). Co istotne, postawy te są typowe dla ogółu ankietowanych przedsiębiorców – aspekty te oceniano najwyżej bez względu na miejsce prowadzenia działalności, rozmiar firmy czy grupę sekcji PKD.

Czynniki globalne (takie jak ww. poziom inflacji czy efekty pandemii COVID-19) postrzegane są przez przedsiębiorców jako bariery znacznie częściej aniżeli czynniki na poziomie lokalnym (takie jak m.in. brak działek pod inwestycje bądź też brak wykwalifikowanych pracowników).

Barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej dla ankietowanych przedsiębiorców stanowią przede wszystkim wysokość podatków i opłat (73,3%). W dalszej kolejności wskazywano na poziom inflacji, pozostałe koszty prowadzenia działalności oraz efekty pandemii COVID-19. Ta postawa jest typowa dla badanych podmiotów bez względu na lokalizację, wielkość firmy i grupę sekcji PKD.

Większość respondentów poleciłaby innym osobom gminę, w której obecnie mają siedzibę, jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Najwyższe oceny przyznało 90,0% respondentów. Odmienną opinię wyraziło zaledwie 0,8% badanych, a przeciętnie aspekt ten ocenia co dziesiąty z nich (9,2%).

Pozytywne opinie najczęściej wyrażali przedstawiciele średnich firm oraz podmiotów mających siedzibę na terenie Krakowa. Dla tych grup (tj. krakowscy przedsiębiorcy i przedstawiciele średnich firm) typową postawą jest także zadowolenie z kontaktów z samorządem gminnym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – odsetek pozytywnych ocen w tych grupach w największym stopniu odstawał od średniej. Powyższe stwierdzenia potwierdza fakt, iż badani przedsiębiorcy w większości nie planują zmiany miejsca prowadzenia działalności na inną gminę niż obecna, przy czym jest to postawa typowa dla ogółu respondentów, gdyż lokalizacja i wielkość firmy ani też grupa sekcji PKD nie zróżnicowały znacząco odpowiedzi w tym zakresie.

 

Badanie wraz z raportem stanowiły jedno z zadań projektu partnerskiego „Krakow Metropolitan Area for Business” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. Głównym celem projektu jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych i polskich.

W ramach badania zrealizowano w sumie 502 wywiady wśród losowo wybranych przedsiębiorców z sektora prywatnego, mających siedzibę na obszarze Metropolii Krakowskiej. W badanej próbie większość podmiotów stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (60,0%). Co trzeci ankietowany to przedstawiciel małej firmy (30,7%), a co jedenasty badany reprezentował średnie przedsiębiorstwo (9,4%). Większość ankietowanych podmiotów prowadzi działalność na terenie Krakowa (45,4%). W przypadku pozostałych gmin Metropolii Krakowskiej odsetek badanych firm wynosił od 3,2% do 4,6%.

Pozyskanie dane wykorzystane zostaną do rozwoju programu promocji marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej, budowania spójnego przekazu na zewnątrz, a w konsekwencji służyć będą wypracowania rozpoznawalnej marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej.