Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

O atrakcyjności regionu słów kilka!

27 minut czytania.

Metropolia Krakowska to obszar innowacyjny i idealne miejsce do zamieszkania. Chcesz wiedzieć dlaczego? Przekonaj się sam!

Region, w którym warto inwestować i z którego warto eksportować!

Województwo, które przyciąga!

Województwo Małopolskie jest obszarem wyróżniającym się na tle kraju. Położone w samym centrum Europy, z wielu powodów jest miejscem idealnym do zamieszkania i prowadzenia biznesu. Małopolska to najbardziej atrakcyjny turystycznie region w Polsce, bogaty kulturowo, z niesamowitą historią ale też innowacyjny, przedsiębiorczy i patrzący w przyszłość. Małopolska to obszar zabytków klasy światowej i bogactwa przyrody. Z kolei najlepszym przykładem jego innowacyjności i przedsiębiorczości jest to, że Małopolska otrzymała tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016. Ten prestiżowy tytuł to nagroda Komitetu Regionów dla tych obszarów, które przedstawiły najbardziej przyszłościowe w Europie wizje rozwoju przedsiębiorczości. Małopolska jest pierwszym województwem w naszym kraju, które otrzymało to wyróżnienie. Województwo małopolskie utrzymuje stały, wysoki rating przyznawany przez Agencję ratingową Fitch dla zadłużenia walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A-. Województwo to również prestiżowy ośrodek akademicki, który z liczbą 28 uczelni publicznych i niepublicznych jest drugim największym ośrodkiem akademickim w kraju.

Małopolska wyróżnia się na tle Polski również ofertą przemysłów kreatywnych i czasu wolnego. Największy znaczenie spośród branż kreatywnych mają gry komputerowe, oprogramowanie oraz media i reklama. Udział małopolskiego rynku produktów z branż kreatywnych w skali kraju wynosi 7,2%. Zauważalny jest coroczny wzrost ogólnej liczby pracowników w ramach całego sektora kreatywnego. Najwyższy odsetek zatrudnionych odnotowano dla Krakowa (14,7%). Dla pozostałych podregionów przyjmuje wartości od 5,7% (tarnowski) do 7,4% (krakowski).[1]

Region atrakcyjny dla inwestorów!

Według ostatniego raportu z serii „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016” podregion krakowski znajdował się wśród trzech najbardziej atrakcyjnych podregionów w Polsce dla działalności usługowej i zaawansowanej technologicznie (drugie miejsce po Warszawie). Wysoka jest także atrakcyjność tego obszaru dla działalności przemysłowej. O takiej pozycji podregionu decydują według autorów raportu bogate zasoby pracy, infrastruktura społeczna, oferta kulturalna.[2] Dodatkowym atutem jest występowanie na terenie gmin Metropolii Krakowskiej stref aktywności gospodarczej oraz jednych z najprężniej działających w Małopolsce stref ekonomicznych. To właśnie tereny inwestycyjne w Niepołomicach, Wieliczce, Skawinie oraz Krakowie objęte strefami skupiają dziesiątki innowacyjnych przedsiębiorstw, które wpływają na rozwój regionu. Warto wspomnieć, że około 77% strumienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych, który trafił do województwa małopolskiego w latach 1989–2017, skumulowało się w powiatach zlokalizowanych w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W Krakowie znalazło się ponad 60% nakładów. Na terenie KOM zlokalizowanych jest 87% ogółu małopolskich podmiotów zagranicznych. W jego granicach zainwestowano niemal 76% kapitału zaangażowanego w inwestycje greenfield oraz brownfield w okresie 1989–2017 w Małopolsce.[3] Świadczy to o niebywałej wręcz atrakcyjności terenów inwestycyjnych Metropolii. Nie bez znaczenia są też działania podejmowane przez gminy Metropolii, w tym polepszająca się z roku na rok obsługa inwestora czy szerokie programy wsparcia inwestycji. Jednym z takich programów jest funkcjonujący na terenie naszego kraju już od kilku lat program ulg podatkowych pod nazwą Polska Strefa Inwestycji. To realna pomoc dla przedsiębiorców, którzy decydują się na ulokowanie swoich środków w Małopolsce.

Eksporterzy napędzają Małopolskę!

Na terenie Małopolski działa ponad 3,9 tys. eksporterów, co daje regionowi 4. lokatę w kategorii liczby przedsiębiorstw eksportujących w Polsce (więcej firm znajduje się na Mazowszu, Śląsku oraz w Wielkopolsce). Wartość eksportu z terenu województwa małopolskiego w 2018 roku to ponad 10 mld euro, co stanowi 4,6% krajowego eksportu (6. miejsce w kraju za województwami śląskim, mazowiecki, wielkopolskim, dolnośląskim i pomorskim).[4] Na terenie województwa już od wielu lat widoczne są działania, które mają na celu wsparcie eksportu. Bardzo dużą rolę w tym zakresie odgrywają środki europejskie, w tym te z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Program umożliwił uruchomienie szeregu projektów, które poprzez dofinansowania misji zagranicznych, udziału w targach branżowych czy kompleksową pomoc w zaistnieniu na rynkach zagranicznych, pozwalają realnie myśleć małopolskim eksporterom o rozwijaniu ich działalności międzynarodowej.

Ponad połowa wartości wymiany handlowej Województwa wysyłana jest z Krakowa oraz sąsiadujących powiatów: krakowskiego i wielickiego (tylko powiat oświęcimski ma porównywalną siłę do dwóch wcześniej wymienionych). Kraków generuje 24% małopolskiego eksportu (ok. 2 mld euro), a razem z powiatami wielickim i krakowskim niemal połowę. W projekcie „Mapa Marek. Region Małopolska” zidentyfikowano na obszarze KrOF 94 firmy, które mogą zwiększyć konkurencyjność małopolskich marek na rynkach zagranicznych (17 firm
z wymienionych otrzymało status ambasadorów marki ma rynku krajowym i zagranicznymi – w Krakowie oraz pozostałych gminach KrOF).[5]

Metropolia Krakowska – Metropolia Możliwości!

Metropolia Krakowska to obszar współpracy gmin, zlokalizowanych na terenie powiatów krakowskiego i wielickiego, a także miasta na prawach powiatu - Krakowa. Kooperacja między jednostkami samorządu terytorialnego umożliwia uzyskanie efektu synergii we wdrażaniu ponadlokalnego podejścia do rozwiązywania wspólnych problemów oraz maksymalizacji potencjału wszystkich jednostek. Zintegrowane podejście terytorialne, stanowiące podstawę funkcjonowania obszaru ma na celu likwidację barier w rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa oraz wykorzystanie specyficznych potencjałów terytorialnych poszczególnych gmin. Do kluczowych obszarów wspólnej działalności gmin należą m.in.: rozwój infrastruktury rozwoju gospodarczego, rozwój infrastruktury drogowej, realizacja przedsięwzięć dążących do poprawy efektywności energetycznej, prowadzenie działań w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza (z naciskiem na ograniczenie niskiej emisji), prowadzenie inwestycji w zrównoważony transport, poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poprawa gospodarki odpadami oraz rozwój infrastruktury ochrony zdrowia. By jeszcze bardziej efektywnie działać na rzecz regionu, w 2014 roku powołane zostało Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Jego głównym celem jest zacieśnianie kooperacji samorządów i maksymalizacja wykorzystania ich potencjału. Łączna powierzchnia KrOF wynosi około 127 500 ha, z czego ok. 26% zajmuje miasto Kraków,  a pozostałe 74% - strefa podmiejska. Krakowski Obszar Funkcjonalny w zestawieniu  z analogicznymi obszarami w Polsce, cechuje się dużą siłą gospodarczą. Motorem napędowym potencjału gospodarczego obszaru jest Kraków – ośrodek atrakcyjny zarówno w ujęciu gospodarczym, jak i turystyczno-naukowym. Wartość PKB per capita na obszarze Metropolii Krakowskiej w 2018 roku kształtowała się na poziomie około 71 tysięcy złotych[6]. W ostatnich latach obserwowany jest także wzrost aktywności gospodarczej podmiotów na terenie KrOF
w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. W latach 2016-2018 mediana tego wskaźnika wzrosła
z poziomu 1.201 do 1.279. Obserwując aktywność w zakresie inwestycji, KrOF jest obszarem, który również wyróżnia się w skali krajowej.

Serce Metropolii – serce regionu!

Kraków pod względem atrakcyjności lokalizacji dla nowoczesnych usług biznesowych plasuje się w pierwszej dziesiątce globalnych liderów w rankingu Tholons Services Globalization City Index (6. I 11. miejsce na świecie odpowiednio w 2018 i 2019 roku).[7] W rankingu fDi European Cities and Regions of the Future 2020/21 - Top 10 Eastern European Cities of the Future 2020/2021 – 10. Miejsce; Top 10 Large European Cities of the Future 2020/2021 – 8. miejsce.[8]

W ocenie inwestorów Kraków jest atrakcyjnym miejscem na lokowanie inwestycji przede wszystkim z uwagi na dostępność „rynku talentów”, wysoko wykwalifikowanej kadry,  a w dalszej kolejności z uwagi na dostępność komunikacyjną (lotniska, pociągi) oraz współpracę z lokalnymi uczelniami.[9] Kraków został również wskazany jako jeden z dwóch ośrodków, w których sektor usług stanowi specjalizację lokalną, czyli gdzie widoczna jest znaczna nadreprezentacja zatrudnienia w sektorze usług biznesowych. W Krakowie w sektorze zaawansowanych usług dla biznesu (BPO) działa kilkadziesiąt międzynarodowych firm i zatrudnionych jest ponad 80 tys. osób, co stanowi ponad 28% z ogółu zatrudnionych w całym kraju. 41% z nich w Krakowie pracuje w branży technologii informacyjnych (IT). Kraków jest liderem pod względem średniego zatrudnienia w centrach nowoczesnych usług dla biznesu. W 2017 roku Kraków z wynikiem 195 centrów nowoczesnych usług biznesowych uplasował się na 2. pozycji w Polsce pod względem ich łącznej liczby.[10]

W Krakowie działa ok. 11% start-upów zarejestrowanych w Polsce. Specjalizacją krakowskich start-upów jest prowadzenie analiz typu big data oraz świadczenie usług w zakresie Internet of Things 2.0. Jest to wyraźna przewaga na tle innych miast, która może korzystnie wpływać na rozwój przemysłu 4.0. Start-upy działające w Krakowie są liderami w pozyskiwaniu funduszy. Aż 40% tych, które zgromadziły ponad 10 mln zł, pochodzi z Małopolski. [11]

Siła we wspólnocie!

W raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017” opracowywanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie jako wyróżniające się atrakcyjnością inwestycyjną wymieniono zdecydowaną większość gmin KrOF. Autorzy raportu posługują się wyróżnieniami oceniając sektory gospodarki narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych. Najwyższy poziom to „złota gwiazda”, a ponad przeciętna ocena to „pomarańczowa gwiazda”. W grupie gmin wiejskich najwyższą ocenę otrzymały: Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Poziom niżej znalazły się Biskupice oraz Kocmyrzów-Luborzyca. W grupie gmin miejsko-wiejskich natomiast najwyższą ocenę uzyskały Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne oraz Wieliczka. Oczywiście wśród gmin miejskich najwyższe noty uzyskał Kraków.[12]

Dużą przewagą regionu, w odniesieniu do innych obszarów jest demografia oraz innowacyjność. Według najnowszych danych, Metropolię Krakowską zamieszkuje ok. 1,5 mln mieszkańców,
z czego zdecydowana większość – miasto Kraków. W samym KrOF, w odniesieniu do prognoz demograficznych w długim terminie, przewidywany jest wzrost liczby mieszkańców. W latach 2016-2030 prognozy Banku Danych Lokalnych zakładają zwiększenie liczby ludności na obszarze KrOF o ponad 50 000 mieszkańców, co stanowi wzrost o 5,2%.

Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw dla województwa małopolskiego jest wyższy niż dla całego kraju. W 2017 roku wskaźnik ten dla Polski wynosił 14,5%, natomiast dla województwa małopolskiego kształtował się na poziomie 15,1%.
Należy mieć na uwadze, że w latach 2011, 2012, 2015, 2016 oraz 2017 wskaźnik był powyżej 15,0%, co świadczy o wysokim udziale innowacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce województwa małopolskiego. Według danych Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego dotyczących udzielonych patentów w latach 2012-2018, 10% wszystkich zgłaszanych wynalazków do Urzędu Patentowego RP pochodziło z Małopolski. Podmioty
w Małopolsce, które pracowały nad innowacyjnymi rozwiązaniami zgłosiły 2 972 wynalazki[13].

 

 

 [1] Dzielnicka E., Gawryś P., Kania I., Mackiewicz M., Niedolistek A., Sochaczewska M., Sroka M., Małopolskie przemysły kreatywne – stan i warunki rozwoju, https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport_ko%C5%84cowy_przemys%C5%82y-kreatywne.pdf

[2] Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów polski 2016, http://www.ibngr.pl/content/download/2234/20523/file/Atrakcyjnosc_inwestycyjna_2016-raport.pdf

[3] Poniewski R., Łobodzińska A., Skóra M., Surmacz B., Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2017 roku, https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2019/12/RAPORT_BIZ_17_do_publikacji.pdf

[4] Skóra M., Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2018 roku, https://www.obserwatorium.malopolska.pl/blog/handel-zagraniczny-w-polsce-i-malopolsce-w-2018-roku

[5] Pełna informacja o konkretnych firmach na: https://mapa-marek.pl/

[6] Na podstawie danych Eurostat dla PKB na poziomie metropolitalnym w 2018 roku.
Przeliczenia z EUR na PLN dokonano po kursie 4,30 zgodnie z tabelą A kursów średnich NBP.
Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/met_10r_3gdp/default/table?lang=en oraz https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/met_pjanaggr3/default/table?lang=en;
NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a252z181231, [Dostęp: 16.04.2020]

 

[7] Tholons, Tholons Services Globalization Index 2019, http://www.tholons.com/Tholonstop100/TSGI2019Report.pdf wyd. Tholons.

[8] fDi’s European Cities and Regions of the Future 2020/21, https://www.fdiintelligence.com/article/76767

[9] Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski, https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Aktualizacja%20pog%C5%82%C4%99bionej%20diagnozy%20innowacyjno%C5%9Bci%20Ma%C5%82opolski%20(2018).pdf

[10] ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018, wyd. ABSL

[11] Skala A., Kruczkowska E., Raport Polskie Startupy 2016, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/Startup_Poland_Raport_2016_16.pdf

[12] Szkoła Główna Handlowa, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Województwo małopolskie, https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=30844

[13] Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wydarzenie/malopolska-wsrod-krajowych-liderow-wynalazczosci-stan-i-struktura-dzialanosci-wynalazczej, [Dostęp: 16.04.2021]