Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

O roli obszarów metropolitalnych

7 minut czytania.

W wydarzeniu wzięło udział 44 przedstawicieli obszarów metropolitalnych m.in. z Włoch, Francji, Polski, Słowacji, Finlandii, Irlandii, Węgier.

EMA to inicjatywa tworząca przestrzeń do debaty politycznej wśród europejskich władz metropolitalnych, której celem jest wymiana doświadczeń, wspieranie wspólnych projektów oraz pozycjonowanie się i obrona swoich interesów.

OBSZARY METROPOLITALNE A KPO

Punktem wyjścia do omówienia tematu była ankieta przeprowadzona została wśród przedstawicieli obszarów metropolitalnych. Zbadała ona zakres partycypacji w tworzeniu i implementacji Krajowych Planów Odbudowy.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału gospodarki.

Wyniki wskazały, że plany KPO przygotowywane były w głównej mierze centralnie. Rola obszarów metropolitalnych w implementacji planów jest zróżnicowana – w niektórych krajach będą pełnić one role koordynacyjne, a w niektórych będą mogli być beneficjentami środków. Przedstawiciele poszczególnych obszarów metropolitalnych przedstawili swoje przykłady oraz propozycje rozwiązań.

OBSZARY METROPOLITALNE A POLITYKA SPÓJNOŚCI

Kolejnym elementem spotkania była prezentacja roli przyszłej polityki spójności w przygotowaniu polityk metropolitalnych. Rekomendacje wypracowane zostały przez ekspertów w ramach projektu ESPON.

ESPON to europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej. ESPON rozpoczął działalność w 2002 r. i od tego czasu kontynuuje budowanie paneuropejskiej bazy wiedzy związanej z dynamiką terytorialną. 

W ocenie autorów rekomendacji wyzwania związane z wychodzeniem z pandemii oraz programowaniem nowej perspektywy, opartej na nowych ideach i priorytetach, a także dobre doświadczenia w implementacji dotychczasowych środków powodują, że obszary metropolitalne powinny brać czynny udział w opracowywaniu programów dotyczących polityki spójności, szczególnie skierowanych do regionów.

Obszary metropolitalne powinny jasno określać tematy i priorytety, w których mogłyby wnieść wartość dodaną jako pośredniczące organy zarządcze (zarówno w programach regionalnych, jak i narodowych). W przypadku powierzenia tej roli, będą one zmotywowane do tego, by w najbardziej efektywny sposób zajmować się dystrybucją środków na ich obszarze. 

OBSZARY METROPOLITALNE I ICH ROLA W PLANOWANIU

Bardzo ważne jest powiązanie programowania na poziomie metropolitalnym z celami, ideami i okresami realizacji poszczególnych programów i projektów realizowanych ze środków polityki spójności, w tym środków na odbudowę.

Uwzględnianie polityki spójności umożliwia tworzenie projektów i realizację idei ponad administracyjnymi podziałami i ograniczeniami geograficznymi. Rozdzielenie na poziomie UE i poziomie krajowym zarówno miast, jak i obszarów metropolitalnych, pozwala tworzyć określoną rolę dla metropolii, która ma tworzyć warunki do dynamicznego rozwoju, a z drugiej strony uwzględniać odrębności obszaru metropolitalnego, stając się liderem rozwoju

Kolejne spotkanie European Metropolitan Authorities odbędzie się  11-12 listopada w Porto. Głównym tematem spotkania będzie zrównoważony rozwój oraz roli obszarów metropolitalnych w realizacji inteligentnych rozwiązań.