Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Pilotażowy monitoring zanieczyszczeń przemysłowych

6 minut czytania.

Od sierpnia br.  do końca 2020 r. w Skawinie prowadzony jest pilotażowy monitoring zanieczyszczeń przemysłowych. Projekt platformy internetowej do monitoringu zanieczyszczeń  opracował zespół Qubit, laureat nagrody specjalnej przyznanej przez Krakowski Park Technologiczny  podczas Smogathonu 2019. Prace nad projektem prowadzone są w ścisłej konsultacji i współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędem Miasta i Gminy Skawina oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Strona internetowa jest odpowiedzią województwa w zakresie poprawy jakości powietrza i ma pomóc w ograniczeniu emisji przemysłowych do środowiska i edukacji ekologiczna mieszkańców. Sprawny system monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych pozwoli na zdobycie rzetelnej wiedzy w tym zakresie oraz szybkie reagowanie na zdarzenia niekorzystne dla środowiska.

Dla mieszkańca to przede wszystkim łatwy i wygodny dostęp do informacji na temat przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie (docelowo, w całym województwie małopolskim) w zakresie incydentów zanieczyszczenia powietrza przez zakłady przemysłowe, posiadanych pozwoleń na emisję w danym roku, faktycznego poziomu emisji, dostępu do raportów z kontroli. Dla przedsiębiorcy jest uproszczonym sposobem ewidencjonowania danych zawartych w pozwoleniach na emisję zanieczyszczeń, ułatwieniem procesu monitorowania poziomów zanieczyszczeń i łatwym dostępem do danych historycznych.

Platforma podzielona jest na części dla mieszkańca i przedsiębiorcy. „Strefa przedsiębiorcy” umożliwia firmom biorącym udział w pilotażu, aktualizowanie danych z pozwoleń na emisję oraz na bieżące zgłaszanie incydentów. Z kolei w „strefie mieszkańca” użytkownik może zapoznać się z ostatnimi incydentami zanieczyszczenia powietrza, zgłaszanymi za pośrednictwem aplikacji ekointerwencja oraz z najnowszymi awariami zgłaszanymi przez lokalne przedsiębiorstwa. W tym drugim przypadku po kliknięciu w odnośnik ,,szczegóły” można zapoznać się z opisem incydentu. W zakładce „lista przedsiębiorstw” dostępna jest pełna lista firm z gminy Skawina. Po wybraniu konkretnej firmy dowiemy się o dozwolonych dla danego przedsiębiorstwa poziomami emisji, a także sprawdzimy historię incydentów i awarii oraz poziomy emisji substancji w poprzednim roku.

Bardzo interesującym rozwiązaniem jest „Mapa kontroli”, która umożliwia sprawdzenie i analizę, kiedy dane przedsiębiorstwo było sprawdzane przez WIOŚ i jakie były wnioski z kontroli. Dane dotyczą całego województwa i są importowane z Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ.

Doświadczenia i rekomendacje zgromadzone podczas pilotażu zostaną wykorzystane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy tworzeniu docelowego rozwiązania obejmującego wszystkie gminy i przedsiębiorstwa działające na terenie województwa małopolskiego. System ten będzie częścią strony https://powietrze.malopolska.pl

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/kazdy-moze-chronic-nas-przed-zanieczyszczeniem