Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

PPP szansą na współpracę biznesu z JST

13 minut czytania.
Uśmiechnięty mężczyzna ściskający dłoń drugiej osoby a w tle wnętrze biura

22 lutego 2022 r. odbyło się w formie online pierwsze w tym roku spotkanie Forum Rozwoju Gospodarczego Metropolii Krakowskiej, podczas którego  jednym z poruszanych tematów była prezentacja uczestnikom spotkania korzyści jakie daje realizacja inwestycji publicznych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Prelekcję w tym zakresie przeprowadzili przedstawiciele Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie.

Czym jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne?

Partnerstwo Publiczno - Prywatne (PPP) to sposób realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Celem PPP jest świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w oparciu o infrastrukturę publiczną, za wynagrodzeniem.

Dlaczego warto rozważyć realizację inwestycji publicznej w trybie PPP?

Realizacja inwestycji w formule PPP to szereg korzyści dla instytucji publicznych, wśród których warto wymienić przede wszystkim możliwość realizacji istotnej inwestycji bez zaangażowania budżetu publicznego oraz przeniesienie ryzyka budowy, dostępności i popytu na daną usługę na partnera prywatnego. Realizacja inwestycji w tej formule nie ma wpływu na dług i deficyt publiczny co może być szczególnie istotne przy realizacji dużych, kapitałochłonnych zadań publicznych. Dodatkowo użycie tej formuły daje możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu, która może być szczególnie cenna w kontekście komercyjnej realizacji usług publicznych a także pewność wysokiego poziomu usług publicznych przez cały, wieloletni okres trwania umowy o PPP. 

Z kolei dla partnera prywatnego głównymi motywacjami do podjęcia współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego są: uzyskanie zwrotu finansowego z zaangażowania kapitału własnego, długotrwała relacja ekonomiczna oraz optymalizacja kosztów własnych i maksymalizacja przychodów.

Sukces w realizacji projektu PPP to nie tylko dobrze przygotowana dokumentacja i skutecznie rozstrzygnięte postępowanie na wybór partnera prywatnego, ale przede wszystkim płynna wieloletnia współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego w całym okresie realizacji umowy PPP.

Jakie inwestycje można realizować w tej formule?

Zakres inwestycji realizowanych w tej formule jest bardzo szeroki a rosnąca corocznie w Polsce wartość podpisywanych umów potwierdza możliwość stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w takich obszarach jak np. rewitalizacja, budowa budynków użyteczności publicznej, efektywność energetyczna budynków publicznych, infrastruktura, gospodarka odpadami, kultura, edukacja czy ochrona zdrowia.

Warto przyjrzeć się już zrealizowanym w tej formule inwestycjom publicznym. Jednym z ciekawszych projektów rewitalizacyjnych jest zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz obszarów z nimi sąsiadujących. Realizacja projektu pozwoliła na uporządkowanie okolicy dworca, która  stała się bardziej atrakcyjna dla mieszkańców. Przeprowadzony projekt pozwolił  również uporządkować komunikację publiczną w tym rejonie miasta. Podróżni  zyskali nowoczesny i funkcjonalny dworzec.

Jednym z wielu projektów budowy budynków użyteczności publicznej jest rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie wraz z nową halą  sportową. Umowa PPP o wartości ponad 80 mln zł została zawarta na 20 lat.  Nowy budynek szkoły ma charakter zrównoważonego  budownictwa – wprowadzono nowatorskie i proekologiczne rozwiązania takie  jak gruntowe pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Uczniowie zyskali  komfortowe sale dydaktyczne oraz funkcjonalne powierzchnie wspólne,  a mieszkańcy Piastowa nowoczesną mediatekę.

Udanym przykładem PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym jest budowa oczyszczalni ścieków w Mławie, która została oddana do użytku w lipcu 2019 r. Umowa o PPP została zawarta między Miastem Mława a partnerem prywatnym na 30 lat. Inwestycja warta 47 mln zł została wybudowana bez angażowania środków publicznych. Miasto rozlicza się z partnerem prywatnym za każdy metr sześcienny ścieków wpływających do oczyszczalni. Dodatkowo samorząd zagwarantował partnerowi prywatnemu minimalny poziom ścieków, który trafi do oczyszczalni, a także co roku waloryzuje stawkę za odbiór ścieków biorąc pod uwagę inflacje, zmiany cen energii elektrycznej oraz wynagrodzeń.

Czy można połączyć projekt realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z funduszami unijnymi?

Odpowiedź brzmi tak. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy czy projekt kwalifikuje się do zastosowania formuły PPP, należy sprawdzić czy może on pozyskać dofinansowanie UE w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego. W takim wypadku finansowanie zapewniane przez partnera prywatnego będzie uzupełniało nakłady niezbędne do sfinansowania projektu.

Warto wiedzieć, że o środki UE może starać się zarówno podmiot publiczny, jak i partner prywatny. Gdy beneficjentem dotacji unijnej jest podmiot publiczny środki unijne stanowią jego udział w finansowaniu projektu PPP. Część finansowania projektu PPP, którą w takiej sytuacji wnosi partner prywatny rozliczna jest natomiast jako wkład własny beneficjenta w projekcie UE. Ponieważ dotacja obniża wartość nakładów inwestycyjnych, które musi zapewnić partner prywatny opłaty pobierane od użytkowników również są niższe niż w przypadku, gdy to partner prywatny finansuje w całości etap budowy.

Chcesz wiedzieć więcej? - Zapytaj o PPP!

Zachęcamy do skorzystania z nowej usługi Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce dotyczącej Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Usługa ta jest dostępna dla jednostek z sektora publicznego i działa już od stycznia br. Konsultanci ds. PPP chętnie się z Państwem spotkają i podczas indywidualnych konsultacji wyjaśnią, jakie konkretne korzyści może zapewnić realizacja projektów w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego Państwa samorządom.

Przeanalizują także wstępnie możliwości realizacji inwestycji w tej formule oraz wskażą programy operacyjne, które pozwolą włączyć do projektu finansowanie z Funduszy Europejskich. Z usługi można skorzystać również podczas konsultacji bezpośrednich w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie, a także mailowo i telefonicznie.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi „Zapytaj o PPP” zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie. Aby umówić spotkanie w Urzędzie Gminy, wystarczy zadzwonić pod nr (12) 616 0 616 lub napisać e-mail na adres: fem@umwm.malopolska.pl.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.ppp.gov.pl, gdzie znajduje się kompendium wiedzy o PPP w Polsce.