Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Program mikrograntów "Generacja V4"

6 minut czytania.

Ruszyła pilotażowa edycja programu mikrograntów „Generacja V4”. Program ten oferuje granty na krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 14-30 lat w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4, tj. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Projekty można składać do 1 sierpnia.

Osoby prawnie działające w obszarze pracy z młodzieżą (np. szkoły, kluby sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.) mogą otrzymać do 10 tys. euro na wszelkie znaczące wspólne działania młodzieży w regionie. Aby otrzymać dofinansowanie projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej, może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą). Ponadto w ramach projektu należy zrealizować co najmniej jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron oraz co najmniej jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.).

Aby ubiegać się o grant należy wybrać jeden z następujących celów programu „Generacja V4” z sześciu obszarów tematycznych lub też stworzyć własny:

  • Zrównoważony rozwój i odporność:

Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększeni odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

  • Dziedzictwo i pamięć:

Wspólna historia i wspólna przyszłość m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji światków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) różnic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

  • Zdrowie i aktywny styl życia:

Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

  • Sztuka i kultura:

Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

  • Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie:

Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczne i wolontariat.

  • Kompetencje praktycznie i przedsiębiorczość:

Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wsparciu ducha przedsiębiorczości i doskonalenia konkretnych umiejętności.

Projekty można składać do 1 sierpnia.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.visegradfund.org

 

źródło: Kraków.pl