Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Raport: Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce

6 minut czytania.

Raport został przygotowany przez  Amerykańskią Izbę Handlową w Polsce na podstawie danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski jako bilans płatniczy i międzynarodowa pozycja inwestycyjna, statystyk UNCTAD oraz danych mikroekonomicznych z bazy Orbis (dawniej: Amadeus).

Zgodnie ze stosowaną przez OECD metodą określania wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich, w analizie wartości aktywów, inwestycji oraz przychodów ze sprzedaży, nie uwzględnia się banków i towarzystw ubezpieczeniowych. W opracowaniu wykorzystano dane dostępne na dzień 18 września 2020 r.

 

 

Najważniejsze wnioski z raportu:

  • w miarę rozwoju działalności inwestorów zagranicznych w Polsce coraz więcej kapitału wypracowanego przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego pozostaje w kraju i w formie reinwestycji służy dalszemu rozwojowi tych przedsiębiorstw i całej gospodarki,
  • inwestycje typu greenfield w Polsce zwiększyły się w 2019 roku o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei w pierwszych miesiącach 2020 roku ogłoszono165 nowych takich inwestycji,
  • w latach 2010-2018 wartość aktywów posiadanych przez działające w Polsce przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego zwiększyła się o 70%, osiągając wartość415 mld USD. Największe kraje inwestorskie to Niemcy, USA, Francja i Wielka Brytania, którzy razem posiadają 48% wartości aktywów posiadanych przez firmy zagraniczne w Polsce,
  • firmy zagraniczne zatrudniają w Polsce łącznie około 1 916 000 osób, czyli ponad 15% ogółu pracujących w sektorze prywatnym. Przedsiębiorstwa z kapitałem niemiecki zatrudniają prawie 330 000 osób, z amerykańskim ponad 267 000 osób, a z francuskim ponad 191 000 osób. Razem zapewniają około 41% zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego,
  • inwestycje zagraniczne w Polsce o wartości 236,5 mld USD stanowią 24,5% kapitału zainwestowanego przez firmy zagraniczne w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Firmy zagraniczne zapewniają prawie 1/3 wszystkich nakładów inwestycyjnych w Polsce,
  • na koniec 2018 roku funkcjonowało w Polsce 24 395 firm z udziałem kapitału pochodzącego ze 107 krajów. W grupie tej dominowały spółki mikro i małe, czyli zatrudniające do 49 osób (65% firm). Podmioty średnie stanowiły 23%, a duże to 12%. Odbiega to od struktury przedsiębiorstw w Polsce, gdzie mikro i małe firmy stanowią99,1%, średnie 0,7%, a duże tylko 0,17%,
  • branże dominujące, jeżeli chodzi o wartość aktywów, to firmy związane w obsługą nieruchomości oraz producenci pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
  • Polska jest atrakcyjną lokalizacją kapitału nie tylko ze względu na wielkość rynku, czy centralne położenie. Naszą przewagą są duże zasoby wysoko wykwalifikowanej kadry- zajmujemy trzecie miejsce w UE i pierwsze w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem liczby absolwentów szkół wyższych, nauk ścisłych, matematyki, informatyki, inżynierii, produkcji, budownictwa na 1000 osób w wieku 20-29 lat.

Z pełnym raportem można zapoznać się na stronie Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Raport dostępny jest tutaj.

 

źródło: https://amcham.pl/reports