Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Relacja ze spotkania dla przedsiębiorców z terenu Gminy Zabierzów

17 minut czytania.

Za nami kolejne spotkanie dla przedsiębiorców zainicjowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska oraz Centrum Business in Małopolska. Tym razem zorganizowane zostało w dniu 19 maja 2021 r. dzięki pomocy i chęci wspólnego działania ze strony Urzędu Gminy Zabierzów, Jurajskiej Izby Gospodarczej oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W spotkaniu wzięło udział łącznie 31 uczestników, a jego przebieg postaram się przybliżyć w tym artykule.

Gmina nastawiona na przedsiębiorczość!

Uczestników spotkania powitał sekretarz Gminy Pan Bartosz Barański. Podkreślił on, że w gminie Zabierzów przedsiębiorczość widoczna jest na każdym kroku. W Zabierzowie funkcjonują liczne przedsiębiorstwa o zróżnicowanym wolumenie. Mamy tu do czynienia zarówno z przedstawicielami przedsiębiorstw zagranicznych jak i drobnymi firmami. Przy Radzie Gminy działa z kolei Rada Przedsiębiorczości, która jest "głosem firm", i której opinie są zawsze brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących biznesu. Wysoka świadomość wartości przedsiębiorczości pomaga samorządowcom budować dobrobyt gminy a także zawiązywać coraz szersze sieci współpracy nie tylko z firmami, ale także z wiodącymi instytucjami otoczenia biznesu w regionie, czego najlepszym przykładem jest właśnie wspólna inicjatywa spotkania dla przedsiębiorców.

Czy inwestować można tylko w specjalnych strefach ekonomicznych?

W części powitalnej spotkania głos zabrała również Pani Krystyna Sadowska – dyrektor działu obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego. W swoim wystąpieniu podkreśliła ogromną rolę instytucji, którą reprezentuje w budowaniu oferty inwestycyjnej Małopolski. Od początku swojej działalności KPT skupia się na tym by przedsiębiorstwa w regionie mogły rozwijać się szybciej i efektywniej. Stąd szereg projektów nakierowanych nie tylko na sam proces inwestycyjny, ale również akceleracje start upów, nowoczesny przemysł czy eksport. Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na konieczność stałego informowania przedsiębiorców o możliwych formach wsparcia. Podkreślała, że w naszym kraju ciągle pokutuje mit specjalnej strefy ekonomicznej. Wielu przedsiębiorców nie wie, że w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z ulg, które przysługiwały wyłącznie w SSE można skorzystać wszędzie. I właśnie takie spotkanie jak w Zabierzowie umożliwiają odczarowanie tego mitu.    

Czy warto być członkiem Jurajskiej Izby Gospodarczej?

Pierwszym prelegentem w części prezentacyjnej był Pan Andrzej Bukowczan - wiceprezes Jurajskiej Izby Gospodarczej. Jego wystąpienie skupiło się przede wszystkim na przybliżeniu uczestnikom spotkania sposobów na integrowanie przedsiębiorstw. Historia rozwoju Izby pokazuje, że działania nakierowane na wzajemną integrację, pomoc i wsparcie są bezcenne i umożliwiają dynamiczny rozwój stowarzyszonych w organizacji firm. Izba działa nieprzerwanie od 2001 roku na terenie gminy Wielka Wieś, Gminy Zabierzów, Miasta Kraków, Gminy Krzeszowice, Gminy Jerzmanowice Przeginia i  Gminy Liszki, a swoją siedzibę ma właśnie w Zabierzowie. Jest organizacją non profit, która reprezentuje przedsiębiorców wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, jak również wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na ich działalność. Podczas prezentacji mogliśmy usłyszeć również o całej gamie inicjatyw, które podejmuje izba, od szkoleń dla członków, forów przedsiębiorców, forów ekologicznych, forów srebrnej gospodarki czy konferencji programowych aż po eventy organizowane przez dwa „siostrzane” stowarzyszenia, które powstały przy izbie czyli  Krakowski Klub Sportowy „Jura MotoSport”, zajmujący się organizacją imprez sportowych oraz Homini et Terrae” ( łac. Człowiekowi i Ziemi), zajmujący się szeroko pojętą działalnością na rzecz ludzi i środowiska w którym żyjemy, ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych. W samej Izbie stowarzyszonych jest ponad 200 firm, a jej aktywność na różnych polach jest najlepszym dowodem na to, że warto być jej członkiem.

Aktualne nabory dla przedsiębiorców na rozwój ich działalności!

Pan Grzegorz Łabuz, specjalista ds. przedsiębiorczości Centrum Business in Małopolska, podczas swojego wystąpienia mówił o tym, że instytucja, którą reprezentuje działa jako punkt one-stop-shop prezentujący bezpłatnie kompletną ofertę wsparcia dla biznesu w Małopolsce. CEBIM prezentuje zarówno  potencjał gospodarczy regionu, m.in. poprzez stale aktualizowaną bazę terenów inwestycyjnych, przygotowywanie pakietów inwestycyjnych pomocnych przy podjęciu działalności inwestycyjnej czy organizacji spotkań biznesowych i wizyt lokalizacyjnych dla inwestorów, jak również świadczy bezpłatne usługi dla przesiębiorców.

Podczas spotkania w Zabierzowie Pan Grzegorz mówił o trwających obecnie naborach, w których małopolskie firmy otrzymać mogą konkretną pomoc finansową na rozwój swoich przedsiębiorstw. Uczestnicy spotkania usłyszeć mogli m.in. o bonach na innowacje, przemyśle 4.0, bonach sukcesu czy projekcie Lider HR. Zaprezentowana została również aktualna informacja o zagranicznych targach branżowych czy misjach gospodarczych, które organizuje CEBIM. Była to bardzo duża porcja konkretnej wiedzy, a możliwość dodatkowego kontaktu z ekspertami, pozwala przedsiębiorcom realnie skorzystać z zaprezentowanych form wsparcia.

Czy Polska Strefa Inwestycji się opłaca?

Odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna. Oczywiście, że tak. Natomiast podczas swojego wystąpienia Pan Łukasz Blacha z działu obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego przedstawił argumenty, które jednoznacznie na to wskazują. Od początku swojego istnienia PSI jest z pewnością najlepszym instrumentem wsparcia inwestycji dostępnym na polskim rynku dla firm. Umożliwia on uzyskanie w związku z działalnością inwestycyjną zwolnienia w podatku dochodowym, który kształtuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 35% do 55%. Co ważne zwolnienie można uzyskać nawet na 15 lat. O pozytywnym wpływie tego instrumentu na gospodarkę Małopolski świadczy fakt, że od jego zapoczątkowania w 2018 roku Krakowski Park Technologiczny wydał już 100 decyzji na łączną kwotę 3,9 mld zł, co umożliwiło utworzenie 2344 nowych miejsc pracy. Co jest powodem tak dużego sukcesu Polskiej Strefy Inwestycji? Z pewnością dużym plusem tego instrumentu jest prostota i szybkość aplikowania o wsparcie. By skorzystać z PSI wystarczy złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, która u potencjalnego inwestora jest już po maksymalnie 30 dniach. Bardzo ważne jest też podejście pracowników KPT do obsługi potencjalnego inwestora. Służą oni pomocą na każdym etapie, od pierwszego, wstępnego spotkania, podczas którego wspólnie z przedsiębiorcą analizują potencjał skorzystania przez firmę z PSI aż do etapu realizacji inwestycji. Co ciekawe coraz częściej na skorzystanie z tego instrumentu decydują się małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2020 r. na 30 decyzji o wsparciu wydanych przez KPT aż 23 dotyczyło właśnie tej kategorii przedsiębiorców.

Vademecum na czas pandemii!

COVID-19 spowodował, że przedsiębiorcy stanęli przed bardzo trudnym zadaniem utrzymania dotychczasowej dynamiki swojej działalności a niejednokrotnie wręcz przetrwania na rynku. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako jedna z wiodących instytucji otoczenia biznesu w regionie zdecydowała się powołać w związku z tym zespół wsparcia przedsiębiorstw, który na bieżąco uzbraja firmy w informacje o możliwościach wsparcia. To właśnie specjaliści tej instytucji opracowali Vademecum na czas pandemii, czyli praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm. Podczas spotkania Pani Marta Łomża Koordynator Zespołu wsparcia przedsiębiorstw w czasie pandemii MCP przedstawiła właśnie najbardziej aktualne informacje dotyczące pomocy skierowanej do przedsiębiorców. Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć m.in. o zasadach udzielana wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej 9.0, pożyczki dla start-upów, pożyczki płynnościowej. Z kolei ekspert centrum Pan Krzysztof Krzyworzeka przedstawił szczegłówą ofertę faktoringu dla przedsiębiorców, pożyczki obrotowej dla MŚP, czy leasingu operacyjnego. Była to naprawdę solidna dawka wiedzy, która pomogła usystematyzować informacje docierające do przedsiębiorców różnymi kanałami.

Czy warto się spotykać?

Spotkania dla przedsiębiorców w formie online nigdy nie będą tak dobre jak spotkania osobiste. Jednakże mając na uwadze zmieniające się modele pracy, wpływ digitalizacji na rozwój przedsiębiorstw oraz oszczędność czasu związaną z możliwością spotykania się online, stanowią one ciekawe uzupełnienie możliwości odbywania spotkań tradycyjnych. Jeżeli dodatkowo przynoszą one dla uczestników walor informacyjny i edukacyjny, to na pewno warto się spotykać.

Jeżeli interesują Państwa materiały ze spotkania dla przedsiębiorców w gminie Zabierzów, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie.