Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skorzystaj z możliwości portalu Access2Markets

10 minut czytania.

W październiku 2020 r. uruchomiony został przez Komisję Europejską bardzo przydatny portal dla wszystkich chcących eksportować towary do krajów i regionów z którymi Unia Europejska ma podpisane umowy handlowe.

Dlaczego powstał portal Access2Markets?

Unia Europejska dysponuje największą siecią handlową na świecie, która zawarła ponad 40 indywidualnych umów z krajami i regionami. Umowy te ułatwiają handel produktami i usługami między UE a jej partnerami zewnętrznymi, ograniczając lub całkowicie znosząc cła. Uruchomiony z początkiem października 2020 r. przez Komisję Europejską portal Access2Markets pomaga przedsiębiorcom w pełni wykorzystać te możliwości, oferując im wszystkie niezbędne informacje potrzebne do prowadzenia eksportu lub importu z państwami trzecimi – tj. krajami spoza Unii Europejskiej. Na portalu dowiesz się m.in., czy Twoja firma jest gotowa na eksport produktów lub usług i jakie kroki musisz wykonać, aby zyskać status eksportera UE (tzw. numer EORI). Portal to również świetne źródło kluczowych informacji z wybranych rynków – ceł i taryf, procedur celnych, reguł pochodzenia towarów, wymagań dotyczących produktów oraz statystyk wymiany handlowej interesujących nas produktów i usług, a także możliwość zgłaszania napotkanych barier w wymianie handlowej.

Z jakich części składa się portal?

Portal składa się z pięciu głównych sekcji: towary, usługi, inwestowanie, rynki, narzędzia. W sekcjach „Towary” i „Usługi” znajdziemy m.in. przewodnik dotyczący wywozu i przywozu towarów oraz eksportu usług, zestaw pytań, który sprawdzi, czy jesteśmy już gotowi na eksport, otrzymamy przydatne informacje o tym, w jaki sposób eksportować usługi oraz produkty, a także, jak znaleźć odpowiedni rynek i nabywcę. Dostępne są też statystyki handlowe dotyczące Twojego rynku docelowego. Z myślą o przedsiębiorcach planujących pośrednie oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) stworzono kolejną sekcję – „Inwestowanie”, w której omówiono trzy filary międzynarodowej polityki inwestycyjnej UE obejmujące ułatwienia inwestycyjne, liberalizację inwestycji oraz ochronę inwestycji. Znajdziemy tu również wykaz głównych pojęć związanych z BIZ oraz informacje, jak monitorować bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W sekcji „Rynki” sprawdzisz m.in., czy Twoja firma może skorzystać z preferencyjnej umowy handlowej danego państwa z UE – takie dwustronne umowy Unia Europejska podpisała z 80 krajami (ponad 40 umów), dzięki czemu ma największą sieć handlową na świecie. W zależności od charakteru, umowy te koncentrują się na znoszeniu ceł, bardziej kompleksowym dostępie do rynku, ujednoliceniu przepisów oraz na rozwoju. Sprawdzisz też, jakie wymogi dotyczące zezwoleń i licencji, wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji czy szczególnych ograniczeń w niektórych sektorach usług obowiązują na interesujących Cię rynkach. Kolejną sekcją są „Narzędzia”, gdzie znajdziemy materiały instruktażowe, glosariusz, a także historie małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się eksportem i importem, którym wiedza z portalu pomogła w międzynarodowym rozwoju biznesu. Jest też dostępny FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania, np. w przypadku kiedy taryfa odnosi się do wagi, to czy jest to waga brutto czy netto, czy można uzyskać wykaz produktów ze stawkami celnymi 0 proc. albo czy żywność przywożona do UE musi pochodzić z zakładu zatwierdzonego przez UE plus wiele innych odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsiębiorców z całego świata. Aby skorzystać z niższych lub zerowych ceł, należy przestrzegać pewnych „reguł pochodzenia”. Z pomocą w ich ustaleniu przychodzi nam ROSA (ang. Rules of Ori-gin Self-Assessment), czyli interaktywny przewodnik, który zawiera wskazówki określające reguły pochodzenia produktów – wywóz i przywóz – dla takich państw i regionów jak Kanada, Ameryka Środkowa, Kolumbia, Peru, Ekwador, Japonia, Korea Południowa i Wietnam.

Jak rozpocząć korzystanie z portalu?

Przygodę z portalem można rozpocząć od przeklikania poszczególnych jego sekcji, by zobaczyć, jakiego rodzaju informacje kryją się w każdej z nich. Dużym ułatwieniem jest funkcja osobistego asystenta, dostępna z poziomu strony głównej. Jeśli chcemy szybko wyszukać informacje o cłach i taryfach, robimy to w trzech krokach: w pierwszym oknie wyszukiwania wpisujemy kod HS lub nazwę produktu, w drugim państwo pochodzenia, a w trzecim państwo przeznaczenia i czekamy na pojawienie się rekordów. W tym kontekście bardzo przydatnym narzędziem jest wyszukiwarka kodów HS (ang. Harmonized System) opracowanych przez WCO (ang. World Customs Organization), czyli Światową Organizację Celną. Kody HS standaryzują klasyfikację wszelkich towarów i usług w handlu międzynarodowym i to nimi posługujemy się podczas rozliczeń celno-skarbowych. Podstawowa wersja portalu jest dostępna w języku angielskim. Oczywiście można skorzystać ze wszystkich wersji językowych państw członkowskich UE, w tym z wersji polskojęzycznej. Należy mieć jednak na uwadze, że tłumaczenie bazuje na technologii uczenia maszynowego i nie zawsze jest doskonałe.

 

Zachęcamy do korzystania z portalu.

 

 

Źródło: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content