Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Sprawdź Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy!

5 minut czytania.

Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy – to miejsce, które powstało, aby ułatwić dostęp do bieżących informacji na temat krakowskiego rynku pracy. Opracowania i statystyki pokazują, jak w danym miesiącu kształtuje się sytuacja w obszarze zatrudnienia i umożliwiają porównywanie jej w czasie. Są istotne dla podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, ale mogą się też okazać przydatne dla mieszkańców i mediów.

Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy prowadzi na swojej stronie internetowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Informacje tam zamieszczane pokazują, jak zmienia się sytuacja na rynku pracy w poszczególnych miesiącach. W części „Dane zbiorcze” w odstępach kwartalnych ukazywać się będą całościowe opracowania zawierające analizę lokalnego rynku pracy.

Gromadzone dane mają służyć do wieloaspektowych interpretacji zdarzeń i tendencji na rynku pracy w Krakowie i mogą być wykorzystywane przez różnych interesariuszy: władze samorządowe, przedsiębiorców, podmioty zaangażowane w rozwój lokalnego rynku pracy. Stale aktualizowane obserwacje umożliwiają skuteczne przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym, pomagają też przewidzieć nadchodzące ryzyka i niekorzystne tendencje.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie liczy, że taka formuła przedstawiania informacji o lokalnym rynku pracy trafi także do mieszkańców i okaże się przydatna w pracy mediów. Pierwsze całościowe opracowanie dostępne jest tutaj.

Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy ma za zadanie przede wszystkim:

  • wspomagać procesy decyzyjne poprzez monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na krakowskim rynku pracy oraz przekazywać zdobyte informacje i analizy, aby umożliwić podejmowanie kluczowych i trafnych decyzji w zakresie kreowania polityki zatrudnienia, jak i edukacji, przy użyciu dostępnych narzędzi wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • analizować publikowane badania i statystyki w zakresie społeczno-gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących trendów na lokalnym i krakowskim rynku pracy
  • nawiązać współpracę z instytucjami zajmującymi się bieżącą analizą i monitorowaniem rynku pracy i zachodzących zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie wymiany i udostępniania informacji
  • analizować i oceniać potencjalne zagrożenia na krakowskim rynku pracy i przeciwdziałać ich powstawaniu.

Powstałe w ten sposób statystyki, poddane krytycznej analizie, mogą być cennym źródłem wiedzy i w sposób naturalny powinny wspomóc bieżącą i przyszłą politykę jednostek realizujących ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

źródło: biznes.krakow.pl