Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Metropolitalne standardy obsługi inwestora

6 minut czytania.

22 marca przyjęte zostały Standardy Obsługi Inwestora Metropolii Krakowskiej. Stanowią one  usystematyzowany zbiór rekomendacji dla gmin Metropolii Krakowskiej, swoistą mapę drogową, narzędzie wspierające rozwój zaangażowania samorządu lokalnego w zakresie współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Punktem wyjścia dla Standardów jest szerokie rozumienie pojęcia inwestora. Inwestorem nazywamy każdego przedsiębiorcę prowadzącego lub mogącego prowadzić działalność na terenie gminy. Również w zakresie pojęcia „obsługi inwestora”, zastosowane zostało najszersze rozumienie tego pojęcia. Obejmuje ono działania zmierzające do przyciągania inwestora, pomoc w realizacji inwestycji, opiekę poinwestycyjną, a także promocję gospodarczą gminy.

Ze względu na zróżnicowanie gmin wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej, standardy mają charakter katalogu dobrych praktyk, rekomendacji i sposobów postępowania, do których poszczególne gminy mogą dążyć w miarę potrzeb i z uwzględnianiem własnych możliwości. Opisując poszczególne elementy materiał wskazuje, w jaki sposób można je stopniować, w zależności od zewnętrznych warunków i zasobów. Realizacja każdego z punktów, sama w sobie, powinna poprawiać jakość obsługi inwestora i dlatego można wprowadzać je stopniowo, w miarę rozwijania systemu opieki nad przedsiębiorcami, stosowanego w danej gminie.

Standardy, mają charakter „kaskadowy”, narastający, w taki sposób, aby każda gmina w oparciu o to narzędzie była w stanie w przybliżeniu zdiagnozować indywidualny punkt wyjścia, a następnie określić priorytetowe cele – poziom standardu , do jakiego pragnie dążyć, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i obiektywnych uwarunkowań.

 

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W PIGUŁCE można poznać  TUTAJ 

 

  • Proponujemy 3 grupy standardów tworzące ramy, w których usystematyzowane zostały, na różnych poziomach zaawansowania (I - bazowy, II - optymalny, III - proaktywny), rekomendacje dla samorządów dotyczące rozwiązań w zakresie współpracy z przedsiębiorcami/inwestorami.
  • W ramach każdej grupy standardów poszczególne rekomendacje odnoszą się do wybranych obszarów interwencji - dwóch lub trzech.
  • W ramach każdego obszaru interwencji rekomendacje ujęte zostały na 3 poziomach, według kryterium zaawansowania danego rozwiązania.
  • Każde z rozwiązań stanowi standard cząstkowy, tj. rekomendowany kierunek działania JST.
  • Poszczególnym rekomendacjom towarzyszy komentarz zawierających wskazówki w zakresie wdrożenia standardu cząstkowego, które w wybranych przypadkach, ilustruje również przykład dobrej praktyki.

 

Standardy obsługi inwestora Metropolii Krakowskiej  powstały dzięki współpracy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i Krakowskiego Parku Technologicznego.