Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Trwa przygotowanie raportu benchmarkingowego Metropolii Krakowskiej!

8 minut czytania.
Trwa przygotowanie raportu benchmarkingowego Metropolii Krakowskiej!

Projekt Krakow Metropolitan Area for Business ma na celu przede wszystkim promowanie gospodarczo w kraju i na świecie Małopolski, w tym obszaru szczególnie istotnego dla rozwoju województwa i dla naszego Stowarzyszenia, czyli obszaru Metropolii Krakowskiej. By robić to dobrze, ważne jest to by poznać i dogłębnie przeanalizować wszystkie najważniejsze czynniki mające wpływ na konkurencyjność obszaru. Kluczowe jest zarówno zdiagnozowanie przewag oraz mocnych stron naszego regionu w stosunku do innych obszarów metropolitalnych ale także poznanie słabych stron Metropolii oraz wyzwań jakie stoją przed regionem w najbliższych latach. Wszystko po to by stworzyć wspólne rozwiązania umożliwiające zrównoważony rozwój gospodarczy Metropolii Krakowskiej.

1 września br. podpisana została przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska umowa na realizację badania benchmarkingowego, które ma porównać naszą Metropolię z innymi minimum 5 porównywalnymi obszarami metropolitalnymi. W wyniku przeprowadzonej analizy ma zostać wypracowany model rozwoju gospodarczego Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej). Zamówienie stanowi jeden z najważniejszych działań SMK w ramach projektu Krakow Metropolitan Area for Business.

Ostatnie dwa miesiące to okres intensywnej pracy przy tworzeniu dokumentu. 12 października br. wykonawca opracowania, firma Goglobal Group Mariusz Stryżko, przekazał raport metodologiczny badania. Dokument zawiera szczegółowy wstęp do właściwego badania, w tym m.in. informacje o obszarach metropolitalnych, które Wykonawca zamierza przyjąć do porównania, wraz z uzasadnieniem wyboru, kluczowych kryteriach i wskaźnikach zaproponowanych przez Wykonawcę do dokonania badania czy podmiotach, z którymi planuje on przeprowadzić wywiady IDI/TDI w ramach badania.

Założenia dostarczonego przez Wykonawcę raportu metodologicznego były szeroko konsultowane z partnerami projektu, gminami naszego Stowarzyszenia oraz różnymi instytucjami otoczenia biznesu z naszego regionu. Raport był również przedmiotem analizy uczestników kolejnego spotkania Forum Rozwoju Gospodarczego Metropolii Krakowskiej, które odbyło się w formie online 21 października br.

Wynikiem tych wszystkich działań jest finalna wersja raportu metodologicznego, stanowiąca solidne podstawy do dalszego prowadzenia badania. Wykonawca zdecydował się przyjąć do porównania zarówno obszary znajdujące się w niewielkiej odległości od Metropolii Krakowskiej i funkcjonujące w podobnym otoczeniu jak i obszary wyróżniające się wysokim poziomem rozwoju gospodarczego.. Ostatecznie, na podstawie analizy ilościowej i jakościowej do porównania z KrOF wytypowanych zostało siedem obszarów metropolitalnych z kraju i zagranicy, tj. obszary metropolitalne: Wrocławia, Barcelony, Dublina, Goteborga, Norymbergii, Ostrawy, Katowic.

Z kolei główne wskaźniki porównawcze, na podstawie których zostanie dokonany benchmarking, Wykonawca opracował w oparciu o 10 kryteriów, tj.: demografia, rynek pracy, finanse, kapitał ludzki, edukacja, innowacyjność, transport, jakość życia prowadzenie biznesu i inwestycje. Ostatecznie analiza będzie oparta aż na 35 wskaźnikach cząstkowych, powstałych na podstawie 42 różnych danych statystycznych!

Bardzo ważną części badania będą wnioski ze 120 indywidualnych wywiadów pogłębionych, które przeprowadzane będą przez Wykonawcę równocześnie z prowadzoną przez niego analizą desk research. Wykonawca zaproponował bardzo szerokie grono respondentów, z którymi będzie chciał przeprowadzić rozmowę. Są to zarówno przedstawiciele samych obszarów metropolitalnych, które będą porównywane, jak i instytucji otoczenia biznesu na szczeblu krajowym czy regionalnym, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki.

Jak widać przed Wykonawcą bardzo ciężkie zadanie. Na produkt końcowy musimy jeszcze trochę poczekać, ale będziemy starać się na bieżąco informować jak przebiega proces gospodarczego benchmarkingu Metropolii Krakowskiej.