Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Ustawa dotycząca Polityki Nowej Szansy

6 minut czytania.

11 sierpnia 2020 r. weszły w życie przepisy, których celem jest ratowanie firm w kłopotach. W ramach ustawy na ten cel przewidziano 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat. Dodatkowo na podstawie przepisów ustawy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.  

Adresatem rozwiązań przewidzianych w ustawie będą przedsiębiorcy w trudnościach, którzy:

  • są w trakcie postępowania upadłościowego lub
  • stanęli wobec groźby likwidacji.

Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją.

O Wsparcie mogą się starać zarówno MŚP,  jak i duże przedsiębiorstwa. Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania wsparcia opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Pomoc udzielana będzie w formie:

  • krótkookresowych pożyczek (pomoc na ratowanie) udzielanych na 6 miesięcy. Celem pożyczki jest zapewnienie płynności firmy na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Ich wysokość będzie ustalana w oparciu o sytuację danej firmy. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki. Z klei jeżeli okres lub wysokość pomocy okaże się niewystarczająca przedsiębiorca z sektora MŚP może wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy. Natomiast duży przedsiębiorca może również ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację
  • tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego przyznawanego na okres do 18 miesięcy. Wsparcie będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie – jako dodatkowa pożyczka lub samodzielnego instrumentu. Wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.
  • Pomocy na restrukturyzację, przeznaczonej dla firm, które samodzielnie nie udźwignęłyby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Więcej informacji dotyczących Polityki Nowej Szansy można znaleźć tutaj.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/przepisy-ratujace-przedsiebiorcow-w-klopotach-wchodza-w-zycie-11-sierpnia