Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń

5 minut czytania.

Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Pula środków przeznaczonych na realizację konkursowych pomysłów wynosi 500 tys. zł. Zainteresowani mogą składać oferty do 24 stycznia 2020 roku.

Głównym celem programu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności. Wydarzenia służą także nawiązywaniu kontaktów biznesowych przez osoby i firmy, działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych, jak również rozwojowi przedsiębiorczości w Małopolsce.

Od 2 stycznia 2020 roku organizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych, a także przedsięwzięć w branży kreatywnej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa, w ramach ósmej edycji programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem w jakim realizowane jest zadanie, tj. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, a także celami i założeniami Konkursu.

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany od 2013 roku. W ramach dotychczasowych siedmiu edycji programu dofinansowano ponad 120 przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 100 tys. osób. Wśród wspieranych wydarzeń były m.in. Smogathon, TEDxKazimierz, #digital fest, program pre-akceleracyjny Dragons Cave, warsztaty InnoMaker.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1705447,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html