Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Wsparcie Miasta Krakowa dla przedsiębiorców w drugiej fazie pandemii koronawirusa

5 minut czytania.
Na zdjęciu znajdują się ręce czterech różnych osób stykające się ze sobą pięściami. Ręce znajdują się nad stołem, na którym położone są kalkulator, tablet, laptop i różne biznesowe papiery

Mając na względzie trudną sytuację właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych, prezydent Krakowa podjął kroki, które ułatwią funkcjonowanie podmiotom gospodarczym w związku z trwającą drugą falą pandemii.

19 listopada weszło w życie zarządzenie prezydenta Krakowa z dnia 12 listopada, w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań, mających na celu wsparcie podmiotów funkcjonujących na terenie Krakowa. Zarządzenie dotyczy podmiotów, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi epidemii COVID-19 w Polsce – w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Spraw Administracyjnych.

 

Wchodzące w życie przepisy umożliwią podjęcie działań, wspierających przedsiębiorców poprzez:

  • zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, w odniesieniu do umów cywilnoprawnych, dotyczących czasowego udostępnienia nieruchomości przez Wydział Spraw Administracyjnych, celem wyłączenia lub ograniczenia okresu stanu epidemii spod jej rygorów. Powyższe zmiany dotyczą w szczególności następujących branż: gastronomia, dorożkarstwo, handel obwoźny, działalność artystyczna i reklamowa.
  • nienaliczanie opłaty manipulacyjnej za złożenie wniosku w terminie krótszym niż 7 dni przed datą udostępnienia nieruchomości lub terminem krótszym niż 7 dni przed datą wnioskowanej zmiany, o której mowa w paragrafie 7 ust. 6 Zarządzenia Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości (z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2.
  • obniżkę czynszu dzierżawnego w odniesieniu do dzierżawców targowisk miejskich w okresie, w którym zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19, na wniosek osoby uprawnionej.

Prezydent Miasta Krakowa podpisał także zarządzenie w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości, w którym stawki opłaty za udostępnienie nieruchomości pod ogródki gastronomiczne w okresie od 1 listopada do 31 marca 2021 r. zostały obniżone do wysokości 60 % stawek dotychczas obowiązujących. Obecnie wynoszą one:

  • 1,50 zł (netto) za 1m2 dziennie +23 % VAT (strefa I Centralna)
  • 0,90 zł (netto) za 1m2 dziennie +23 % VAT (strefa II)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa znajdziesz tutaj.

 

źródło: kraków.pl