Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Wsparcie promocji eksportu MŚP i mikroprzedsiębiorców

6 minut czytania.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii otworzyło nabór na wsparcie promocji ekspertu na rok. 2024. Program skierowany jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie jest udzielane przedsiębiorcom w formie dotacji, w formule pomocy publicznej de minimis, przez ministra właściwego ds. gospodarki. Jest narzędziem wspierającym działania polskich przedsiębiorców w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach promujących eksport oraz pomagającym w ekspansji na rynki zagraniczne i w kształtowaniu konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorców, a także przyczyniającym się do wzrostu poziomu eksportu polskich wyrobów na rynku światowym.

Promocja polskich przedsiębiorstw na rynku światowym realizowana jest m.in. poprzez dofinansowanie wydatków poniesionych przez polskich przedsiębiorców na:

 1. Realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport.
  Całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
  Limit pomocy, jaka może zostać udzielona przedsiębiorcy, na realizację branżowego przedsięwzięcia promocyjnego, na podstawie złożonego wniosku, wynosi 25 000 złotych.
 2. Organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport.
  Całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
  Limit pomocy, jaka może zostać udzielona przedsiębiorcy, na organizację przedsięwzięć promocyjnych, na podstawie złożonego wniosku, wynosi 100 000 złotych.
 3. Realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport
  Całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
  Limit pomocy, jaka może zostać udzielona przedsiębiorcy, na realizację przedsięwzięcia wydawniczego, na podstawie złożonego wniosku, wynosi 25 000 złotych.
 4. Uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego w obrocie towarami na rynkach poza Unią Europejską
  Całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
  Limit pomocy, jaka może zostać udzielona przedsiębiorcy, na uzyskanie certyfikatu wyrobu, na podstawie złożonego wniosku, wynosi 50 000 złotych.

Przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek przed terminem realizacji przedsięwzięcia promocyjnego lecz nie wcześniej niż 20 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie promocyjne.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków w danym roku. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych jest zamieszczana na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/instrumenty-wsparcia-eksportu

Wnioski o dofinansowanie należy składać w wersji elektronicznej, doręczonej e-PUAP-em na adres skrytki: /MRPiT/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje o możliwościach dofinansowania wydatków poniesionych przez polskich przedsiębiorców na realizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport znajdują się TUTAJ.