Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Współpraca kluczem do sukcesu - podsumowanie KMA4Business

24 minut czytania.

8 grudnia br. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt Krakow Metropolitan Area for Business, którego jednym z partnerów jest nasze Stowarzyszenie.

Otwierając wydarzenie Pan Zbigniew Bartuś, dziennikarz, publicysta i koordynator Forum Przedsiębiorców Małopolski podkreślił, że realizacja projektu KMA4Business przypadła na bardzo trudny czas nie tylko dla przedsiębiorców ale dla całego społeczeństwa. Widmo kryzysu, zamykające się kraje, puste lotniska, zakaz przemieszczania się. To wszystko rodziło bardzo duże wyzwania, ale stwarzało też dla niektórych niedostępne wcześniej możliwości. Przedsiębiorcy musieli z dnia na dzień przestawić się na działalność w Internecie i szukać nowych sposobów dostaw swoich produktów i usług. Skracające się łańcuchy dostaw otwierały nowe szanse dla lokalnych firm, ale wymagały też odpowiednich działań. W zasadzie każda firma musiała znaleźć dla siebie narzędzia do pracy zdalnej i przestawić na nią większość swoich procesów.

Próbą odpowiedzi na pytanie: jak radzić sobie w czasie kryzysu? rozpoczęła się część merytoryczna wydarzenia. Podczas swojego wystąpienia: „Czy kryzys rodzi szansę? - dylematy współczesnej przedsiębiorczości”, Pani prof. AGH dr hab. inż. Joanna Duda, w pierwszej kolejności przedstawiła definicje kryzysów, które zaistnieć mogą w organizacji. Następnie opierając się m.in. na kryzysowej koncepcji wg. Greinera, prelegentka zwróciła uwagę na możliwości jakie rodzą różne rodzaje kryzysów oraz wzrosty jakie mogą generować. Szczególna rola podkreślona została wzrostowi przez współpracę, a potwierdzeniem wpływu jaki ma on na organizacje było badanie przeprowadzone przez Panią profesor na dużej próbie przedsiębiorców w czasie pandemii. Wnioski z badania są jednoznaczne: podczas niemożliwych do przewidzenia sytuacji (jak np. lockdown) bardzo pomocne okazała się współpraca i działania firm podejmowane w różnych organizacjach biznesowych, jak np. BNI czy Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Krakowie. Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu podkreślali, że: np. w BNI powstawały różne grupy wsparcia. Ludzie tylko w tych grupach wymieniali między sobą zlecenia. Kupowali tylko od siebie nawzajem. W trakcie kryzysu firmy działające na tych samych rynkach zaczęły sobie bardziej pomagać niż walczyć. Wśród wniosków z badania Pani profesor szczególnie podkreśliła, że po wyjściu z jednego kryzysu (COVID-19) pojawił się kolejny (wojna w Ukrainie) i firmy, które miały już stworzone mechanizmy współpracy, wdrożyły poznane wcześniej schematy. Ułatwiło im to adaptację i przystosowanie się do zmian, które dynamicznie zachodziły na rynkach. Współpraca zainicjowana podczas jednego kryzysu, kontynuowana jest również obecnie, gdyż przedsiębiorstwa widząc pozytywne efekty wspólnych działań otwierają się na nowe możliwości współpracy dużo chętniej niż wcześniej. I to jest właśnie zdaniem Pani profesor odpowiedź na pytanie czy kryzys rodzi szanse? Tak, szansę do współpracy, która przynosi efekty synergii, dla każdego kto się na nią zdecyduje.

Świetnym nawiązaniem do tematu współpracy była kolejna część wydarzenia, czyli moderowana rozmowa partnerów projektu KMA4Business. Panel prowadzony przez Pana Zbigniewa Bartusia skupiony był wokół poszukiwania odpowiedzi na trzy kluczowe pytania: jaka była motywacja poszczególnych partnerów przystąpienia do projektu? Co się udało a co sprawiło największą trudność w trakcie jego realizacji oraz co poszczególni partnerzy wynoszą z projektu i jakie mają rekomendacje na przyszłość?

Każdy z partnerów projektu odpowiedział na pytania z perspektywy swojej organizacji. To co podkreślali wszyscy uczestnicy panelu to skala wyzwań, z którą spotkali się przy jego realizacji, a która niemożliwa była do przewidzenia w momencie, kiedy składany był wniosek aplikacyjny. Jednocześnie z wypowiedzi partnerów projektu wybrzmiała budująca konkluzja, że dzięki współpracy, partnerskiemu podejściu, wzajemnemu zaufaniu, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami, udało się zrealizować wszystkie najważniejsze założenia projektu.

Reprezentująca Stowarzyszenie Metropolia Krakowska Zastępczyni Dyrektora Biura Pani Julita Ewert-Stawowy w swojej wypowiedzi podkreśliła, że: projekt KMA4Business to dla naszego partnerstwa szansa, którą wykorzystaliśmy, żeby na poważnie zacząć rozmawiać o rozwoju gospodarczym Metropolii Krakowskiej a prace projektowe zbiegły się w czasie z opracowaniem strategii Metropolia Krakowska do 2030 roku, czyli strategii rozwoju ponadlokalnego dla Krakowa i 14 otaczających miasto wojewódzkie gmin, tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

W pierwszej fazie projektu KMA4Business przeprowadziliśmy badanie marketingowe wśród przedsiębiorców Metropolii, które pozwoliło nam określić w oparciu o jakie wartości powinniśmy budować silną i rozpoznawalną markę gospodarczą regionu. To właśnie dzięki tym badaniom dowiedzieliśmy się, że pomimo, iż świadomość marki Metropolia Krakowska w 2020 roku była niska wśród jej odbiorców, to posiadała ona silną afiliację z marką Krakowa, która rozpoznawalna jest nawet bardziej niż marka naszego kraju. I właśnie przez ten pryzmat całość posiada markę gospodarczą, która pozytywnie wyróżnia ją w kraju w ocenie niemal 90% badanych. Budujące już na początku naszej drogi do budowy marki było to, że obszar Metropolii Krakowskiej określany był przez respondentów jako atrakcyjny, profesjonalny, otwarty na współpracę, z dużymi możliwościami rozwoju, dostępnością profesjonalnych kadr i powierzchni biurowych, który swoje przewagi może czerpać z różnorodności gmin będących członkami partnerstwa. W ramach projektu udało nam się również opracować Księgę Znaku Metropolii Krakowskiej, będącą drogowskazem do profesjonalnej identyfikacji wizualnej obszaru. Idea znaku odwołuje się bezpośrednio do Metropolii Krakowskiej, brama, łuki to symbol otwartości, rozwoju, dynamizmu, ruchu. To symboliczne wejście do Metropolii Krakowskiej poprzez np. Arkady w Sukiennicach. Z kolei podstawa znaku to symbol fundamentu, stabilizacji, oparcia, siły. Całość tworzy obraz bezpiecznej współpracy opartej o solidne podstawy i taki właśnie przekaz chcemy wysyłać do inwestorów i przedsiębiorców.

Następnie przedstawicielka SMK wskazała, że trudny czas realizacji projektu, w którym zmagaliśmy się z jednej strony z pandemią a z drugiej strony z wojną w Ukrainie spowodował, że coraz większe znaczenie zyskiwały narzędzia cyfrowe i możliwość promocji w Internecie a właśnie za te kluczowe z punktu widzenia projektu zadania odpowiedzialne było Stowarzyszenie.

W ramach projektu opracowaliśmy platformę promocyjną, prezentującą w jednym miejscu potencjał inwestycyjny gmin naszej Metropolii. Bardzo zależało nam na tym, żeby z platformy mogli korzystać zarówno potencjalni inwestorzy zainteresowani lokowaniem swojego kapitału w regionie jak i przedsiębiorcy, którzy prowadzą już tutaj swoje biznesy. Aktualności gospodarcze, wydarzenia w regionie, tereny inwestycyjne czy innowacyjne przedsiębiorstwa z regionu, informację o tym wszystkim można znaleźć na biznesowej stronie metropolii. Co ważne informacje są stale aktualizowane i uzupełniane o ciekawe publikacje i artykuły, jak np. przygotowane przez nas ostatnio cyfrowe opracowanie dotyczące wybranych instytucji otoczenia biznesu w Metropolii Krakowskiej czy najnowsze numery Magazynu Metropolitalnego, pokazującego co interesującego dzieje się w gminach Metropolii.

W trakcie panelu Pani Julita Ewert-Stawowy podkreśliła również rolę badania benchmarkingowego, które zrealizowane zostało w ramach projektu oraz wydawnictwa: „Metropolia Krakowska. Metropolia możliwości.”

Badanie miało nam dać odpowiedź na to jak prezentujemy się gospodarczo na tle wybranych obszarów metropolitalnych w kraju i zagranicą i wskazać kierunek dalszych działań w oparciu o najlepsze praktyki zidentyfikowane w trakcie badań i analiz porównawczych. Z kolei przygotowana w wersji cyfrowej i drukowanej publikacja zawiera kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów informacje, skupione wokół demografii, innowacyjności, rynku pracy czy edukacji obszaru.

Podsumowując efekty projektu KMA4Business dla Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zastępczyni dyrektora biura SMK wskazała, że: to co zyskaliśmy dzięki projektowi to przede wszystkim zawiązanie trwałej współpracy pomiędzy gminami na rzecz ich wspólnego rozwoju gospodarczego. Gminy zaczynają widzieć się nawzajem, widzieć swoich przedsiębiorców, widzieć swoje Strefy Aktywności Gospodarczej, rozumieć, że dla rozwoju regionu niezbędna jest współpraca zarówno z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu jak i pomiędzy gminami, bo to, że dany przedsiębiorca zdecyduje się zainwestować w jednej gminie, zależy od warunków jakie daje cały region, a z kolei konkretna inwestycja rodzi efekty dla całego obszaru, w postaci np. zmniejszenia bezrobocia, nawiązywania się nowych relacji biznesowych z firmami, które są w danej gminie, skracanie łańcuchów dostaw, itd. Projekt wreszcie stworzył dla nas narzędzia, które będziemy wykorzystać do dalszego rozwoju gospodarczego Metropolii Krakowskiej.

Po przerwie kawowej uczestnicy wydarzenia mieli możliwość posłuchania prezentacji Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koło powstało w 2000 roku i zrzesza studentów zainteresowanych tematyką prowadzenia działalności gospodarczej i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Misją koła jest promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności wśród młodych ludzi oraz wskazywanie im różnorodnych kierunków rozwoju. W trakcie wystąpienia prelegenci opowiedzieli m.in. o aktywnościach koła skupionych np. na organizacji wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i prowadzenia inspirujących wydarzeń i spotkań dla studentów uniwersytetu.

Następnie o roli MŚP w sektorze turystycznym i kreatywnym w Polsce opowiedział dr. Inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski. W swoim wystąpieniu podkreślił on, że rola mśp w sektorze turystyki oraz w sektorach kultury i kreatywnych wydają się być nie do przecenienia, gdyż kreują zatrudnienie, stymulują rozwój lokalny i regionalny oraz na poziomie kraju, generują znaczące przychody, które mają swój efekt w tworzonej wartości dodanej i PKB (wpływ pośredni i bezpośredni), zagospodarowują ruch turystyczny i odwiedzających, posiadają znaczący udział w międzynarodowej wymianie handlowej (eksporcie i imporcie), wpływają silnie na wymianę kulturową, kreują ogromną sieć zależności w ramach łańcucha wartości i wpływają na inne sektory gospodarki, przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku i tworzenia się marki regionów i kraju.

Kolejna z prelekcji dotyczyła możliwości i wyzwań jakie rodzi transformacja cyfrowa w biznesie. Prezentująca ją Pani profesor dr hab. Maria Urbaniec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wskazała m.in., że kluczową rolę w kontekście zmian zachodzących we współczesnym świecie pełnią tzw. czynniki zmian. Są to istniejące już, wczesne sygnały. Wśród nich nie tylko technologie, ale też zmiany prawne, postawy społeczne, zmiany środowiskowe czy czynniki ekonomiczne, których upowszechnienie sprawi, że otoczenie biznesowe i przyszłość organizacji będą wyglądać zupełnie inaczej. Rozpoznanie ich jest o tyle istotne, że pozwala odpowiednio wcześniej przygotować się na przyszłość. Ważnym ogniwem w transformacji cyfrowej są ludzie – pracownicy i konsumenci.

W ostatniej prezentacji wystąpił Pan Michał Piątkowski, prezes firmy MOTIFE, który bardzo ciekawie opowiedział o krakowskim rynku talentów IT. W swoim wystąpieniu skupił się na wynikach raportu, który przygotowywany jest przez jego firmę dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych inwestycjami w naszym kraju. Opowiedział m.in. o przewagach naszego regionu, głównych motywacjach, dla których zagraniczni inwestorzy decydują się na inwestycje w Krakowie czy powodach, z których z takich inwestycji rezygnują. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest tutaj.

Po części prezentacyjnej nastąpiła część networkingowa, w trakcie której uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i inspiracjami do realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Konferencja zrealizowana została jako kończąca projekt, jednak z pewnością nie kończy ona współpracy pomiędzy organizacjami, które tworzyły KMA4Business,Jak w trakcie całego wydarzenia podkreślali jego uczestnicy, współpraca przynosi zawsze lepsze efekty niż praca w pojedynkę i już nie możemy się doczekać na kolejne projekty realizowane wspólnie ze spółką Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie i Urzędem Miasta Krakowa.