Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zielonki, Niepołomice i Wielka Wieś na podium rankingu Gmin Małopolski 2020!

5 minut czytania.

Ranking Gmin Małopolski organizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. W tym roku odbyła się już jedenasta edycja konkursu. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Obie instytucje opracowały wskaźniki, by na ich podstawie ocenić działalność władz samorządowych 179 gmin regionu (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa).

O czym konkretnie mówi ranking?

Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Miejsce w rankingu to syntetyczny wynik 16 wskaźników, obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w Małopolsce. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu.

Wśród wskaźników branych do porównania znalazły się m.in.:

  • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019,
  • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019,
  • Liczba podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2019 r.,
  • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2019 r.,
  • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2019 r.,
  • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2019 r.,
  • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2019 r.

Gminy Metropolii wśród najlepszych w Małopolsce!

Gminy należące do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska bardzo sprawnie wykonują swoje zadania własne i rozwijają się gospodarczo i społecznie. Najlepiej o tym świadczy fakt, że w pietnastce najlepszych gmin Województwa znalazło się aż 8 gmin naszego Stowarzyszenia (Zielonki, Wielka Wieś, Niepołomice, Zabierzów, Świątniki Górne, Skawina, Wieliczka, Mogilany. Jeszcze bardziej cieszy, że wszystkie 3 miejsca podium zostały zajęte przez członków Metropolii Krakowskiej (odpowiednio: Zielonki, Wielka Wieś, Niepołomice).

Pełna lista rankingowa, wraz z opisem metodologii badawczej, pełnym zestawieniem wskaźników oraz wywiadami przeprowadzonymi m.in. z włodarzami Zielonek, Wielkiej Wsi i Zabierzowa znajdują się tutaj.

 Serdecznie gratulujemy wyróżnionym gminom naszej Metropolii!

Źródło: https://mistia.org.pl/konkursy/ranking-gmin-malopolski