Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zintegrowany transport publiczny w Metropolii Krakowskiej!

7 minut czytania.

Jak ważny we współczesnych metropoliach jest transport publiczny nie trzeba nikogo przekonywać. To jeden z fundamentów wpływających na "życie w Metropolii". Bez odpowiednio funkcjonującego ponadlokalnego transportu zbiorowego ciężko jest zbudować zrównoważony, ponadlokalny organizm, w którym mieszkańcy moga swobodnie przemieszczać się do pracy, w poszukiwaniu terenów zielonych czy do realizacji innych aktywności społecznych. Tworzenie zintegrowanych rozwiązań pozwala również otwierać nowe tereny inwestycyjne w gminach Metropolii. Również w nowo przygotowywanej Strategii Ponadlokalnej Metropolii Krakowskiej do 2030 r. temat ten stanowi jeden z głównych obszarów zainteresowania w dziedzinie mobilności. I również tutaj gminy stowarzyszone w Metropolii Krakowskiej podejmują liczne działania w kierunku integracji transportu zbiorowego. I tak sfinalizowany został właśnie pierwszy etap działań w ramach Porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie tworzenia systemu zintegrowanego transportu zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej do 2023 r. Opracowane zostały Założenia organizacji systemu transportu zbiorowego. Zaplanowano także kolejne działania rozszerzające współpracę w ramach prac Grupy Roboczej i Komitetu Sterującego.

Organizacja systemu transportu zbiorowego:

Pierwszym kamieniem milowym wieloetapowego procesu prowadzącego do opracowania propozycji docelowego kształtu systemu zintegrowanego transportu zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej jest przygotowanie projektu założeń organizacji transportu zbiorowego.

W ramach projektu Założeń zidentyfikowano:

  • docelową pożądaną częstotliwość Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej,
  • korytarze i węzły komunikacyjne o charakterze miejskim,
  • korytarze oraz węzły komunikacyjne o charakterze wojewódzkim,
  • wnioski w zakresie podejścia do podziału odpowiedzialności za organizację, funkcjono-wanie i finansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej.

Porozumienie w wersji rozszerzonej:

Analizując kwestię podejścia do podziału odpowiedzialności za organizację, funkcjonowanie i finansowanie transportu publicznego, wyciągnięto wnioski, które przekładają się na dążenie do zawarcia rozszerzonej wersji Porozumienia. Obejmowałoby ono szerokie spektrum podmiotów pełniących funkcję Organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Jako główny cel rozszerzonej wersji Porozumienia wskazano zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania transportu zbiorowego poprzez wdrożenie systemu koordynacji działań związanych z organizacją transportu zbiorowego poprzez określenie zasad współpracy w zakresie podziału odpowiedzialności oraz organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Organizatorami transportu na terenie jednostek samorządu terytorialnego będących Stronami Porozumienia oraz przystępujących w późniejszym terminie. Aktualnie zapisy projektu Założeń oraz projektu rozszerzonego Porozumienia są w fazie konsultacji z gminami. W kolejnych etapach działań nastąpi uszczegółowienie założeń oraz przyjęcie jednolitych zasad współpracy.

Główne planowane obszary porozumienia to integracja taryfowa w ramach publicznego transportu zbiorowego na obszarze Metropolii Krakowskiej, ustalenie zasad finansowania przewozów w ramach publicznego trasnportu zbiorowego oraz ustalenie zasad organizacji linii komunikacyjnych w ramach publicznego transportu zbiorowego.