Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Za nami wrześniowe Fora Rozwoju Gospodarczego Metropolii Krakowskiej!!

16 minut czytania.

Czym jest FRG Metropolii Krakowskiej?

Forum Rozwoju Gospodarczego Metropolii Krakowskiej (FRG Metropolii Krakowskiej) to platforma wymiany wiedzy pomiędzy urzędnikami ze wszystkich gmin naszego Stowarzyszenia. Eksperci samorządowi poruszają na nich tematy istotne dla dynamicznego rozwoju jednej z siedmiu głównych dziedzin współpracy w ramach Metropolii Krakowskiej jaką jest gospodarka. Idea forum pojawiła się wraz z rozpoczęciem realizacji projektu Krakow Metropolitan Area for Business. Od początku w przygotowanie prac forum zaangażowani byli przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Miejskiej Kraków, spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Spotkania to idealne miejsce także na dyskusje o projekcie KMA4Business. Sytuacji nie zmienił nawet stan epidemii, który trwa w Polsce od marca br. Nie powstrzymał on prac forum, a jedynie zmianie uległa formuła jego realizacji - wydarzenie przeniosło się do sieci. Wrzesień to czas intensywnych spotkań forum, podczas których uczestnicy mogli m.in. dowiedzieć się więcej na temat dwóch instytucji otoczenia biznesu działających w Małopolsce.

Centrum Business in Małopolska – one stop shop   

8 września br. odbyło się spotkanie online FRG Metropolii Krakowskiej poświęcone m.in. prezentacji oferty Centrum Business in Małopolska. Podczas wydarzenia usłyszeliśmy m.in. że CEBIM to instytucja utworzona przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. Łączy ona doświadczenia i najlepsze praktyki tych organizacji w zakresie obsługi inwestora, eksportera oraz promocji gospodarczej Małopolski, w tym Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Głównymi zadaniami centrum są: wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność w Małopolsce, budowanie pozytywnego wizerunku biznesowego Małopolski oraz promocja jej potencjału gospodarczego. Instytucja, jako partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu prowadzi zintegrowany system obsługi inwestorów i eksporterów, tzw. one stop shop. W jednym miejscu przedsiębiorca może pozyskać kompleksową informację na temat pomocy publicznej, dostępnych funduszy unijnych czy grantów.

Centrum Business in Małopolska pełni również rolę Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora, w tym:

  • prowadzi kompleksową obsługę inwestora na poziomie wojewódzkim,
  • przygotowuje ofertę lokalizacyjną oraz pakiety informacyjne niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej (w tym we współpracy z ekspertami branżowymi),
  • kojarzy inwestorów z parterami biznesowymi oraz pomaga w kontaktach inwestorów z administracją,
  • organizuje spotkania biznesowe i wizyty lokalizacyjne dla inwestorów z udziałem partnerów komercyjnych oraz administracji lokalnej.

W swoich działaniach na rzecz inwestorów, Centrum wykorzystuje bazę terenów inwestycyjnych, opartą o ofertę jednostek samorządu terytorialnego, partnerów Centrum oraz inwestorów prywatnych. Baza pomaga zidentyfikować potencjalne lokalizacje pod inwestycje oraz wykonywać na bieżąco analizy dostępności terenów inwestycyjnych w Małopolsce. Baza nie ogranicza się tylko i wyłącznie do nieruchomości typu greenfield, ale zawiera również informacje na temat hal, biur i innych nieruchomości zabudowanych.  

Centrum wspiera także małopolskich eksporterów. Oferta CEBIM skierowana jest zarówno do tych, którzy dopiero rozpoczynają ekspansję zagraniczną jak również do firm, które już funkcjonują na rynkach światowych, ale chcą docierać ze swoją ofertą na nowe rynki zbytu.

Wsparcie odbywa się m.in. poprzez:

  • zagraniczne targi branżowe, misje gospodarcze wyjazdowe i przyjazdowe, spotkania informacyjne, spotkania B2B, giełdy kooperacyjne, szkolenia i konferencje,
  • przygotowanie bazy wiedzy dla małopolskich firm poprzez specjalistyczne raporty, analizy, materiały prasowe, sprawozdania, opracowania i prezentacje,
  • pomoc małopolskim firmom we wchodzeniu w sieci networkingowe z krajowymi i zagranicznymi firmami, instytucjami branżowymi, instytucjami otoczenia biznesu,
  • obsługę eksportera w oparciu o współpracę z Zagranicznymi Biurami Handlowymi,
  • zarządzanie bazą Kart Eksportera, której przesłanie uprawnia do bezpłatnego korzystania z usług proeksportowych.

Prezentacja oferty CEBIM przyjęła się z dużym zainteresowaniem członków Metropolii Krakowskiej. Pomoc w przyciąganiu i obsłudze inwestorów czy przedsiębiorców planujących eksport wpisuje się również w cele projektu KMA4Business.

Polska Strefa Inwestycji

Przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT) byli gośćmi Forum Rozwoju Gospodarczego Metropolii Krakowskiej, które odbyło się 24 września br. Liczna reprezentacja KPT, składająca się z pięciu osób przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące tej prężnie działającej organizacji.   Podczas spotkania w kompleksowy sposób dowiedzieliśmy się m.in. o najważniejszych funkcjach jakie w regionie pełni ta instytucja. Oprócz zadań informacyjnych (oferta nieruchomości i powierzchni biurowych), promocyjnych (promocji działalności gospodarczej i nowych inwestycji) i doradczych (pomoc w kontaktach z administracją, współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi i z uczelniami), najważniejszą funkcją parku jest wydawanie w imieniu ministra rozwoju decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Ten stosunkowo świeży instrument wsparcia dla firm, umożliwia udzielenie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego (od 35% do 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych), na nowe projekty inwestycyjne (tj. utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, wprowadzenie nowych produktów, zmianę procesu produkcyjnego). Co ważne inwestycje mogą być realizowane na każdym terenie, a nie tylko na terenie specjalnych stref ekonomicznych. O wsparcie mogą się starać firmy z sektora przemysłowego/tradycyjnej produkcji oraz nowoczesnych usług dla biznesu: usług informatycznych, B+R w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, usług rachunkowo-księgowych, usług w zakresie badań i analiz technicznych, usług call center, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych. Wyłączone ze wsparcia są m.in.: handel hurtowy i detaliczny, roboty budowlane, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo prawne i podatkowe, usług transportowe itp., wytwarzanie i dystrybucja energii, sektor węgla, działalność koncesjonowana. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i nakładów inwestycyjnych, które należy ponieść. Na terenie Metropolii wysokość nakładów dla gmin położonych w powiecie krakowskim i wielickim są takie same. Wyższe są natomiast dla miasta Krakowa. Dodatkowo by uzyskać wsparcie należy spełnić 5 z 10 kryteriów jakościowych, które są różne dla projektów przemysłowych i projektów usługowych. Wsparcie udzielane jest na 15 lat, a sam proces wydania decyzji trwa nie dłużej niż 60 dni od złożenia wniosku (a w praktyce zazwyczaj około 2 tygodni). Warto również pamiętać o tym, że wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji stanowi pomoc regionalną i może być łączone z inną pomocą. Jeden przedsiębiorca może również realizować kilka inwestycji w oparciu o kolejne decyzje o wsparciu.  

Wsparcie w ramach PSI może stanowić istotny impuls do inwestycji, nie tylko dla dużych przedsiębiorców zagranicznych ale także dla małych i średnich firm krajowych, które z Małopolską wiążą swoją przyszłość.

Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce

Drugie z wrześniowych spotkań było również okazją do zapoznania się z projektem realizowanym od marca br. przez Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny. Projekt pn. standardy obsługi inwestora w Małopolsce potrwa do 2023 roku i ma na celu podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa małopolskiego. W ramach projektu planuje się organizację cyklu szkoleń dla pracowników zajmujących się obsługą inwestorów oraz osób decyzyjnych w gminach i świadczenie usług doradczych dla przedstawicieli 85 JST (w tym czterech gmin z terenu Metropolii Krakowskiej). Efektem projektu ma być wypracowanie wspólnych standardów obsługi inwestora, które swoje odzwierciedlenie znajdą w procedurach wewnętrznych gmin biorących udział w projekcie. W wyniku projektu opracowane mają też zostać oferty inwestycyjne poszczególnych gmin, wzbogacone o zdjęcia o charakterze gospodarczym, prezentujące potencjał inwestycyjny gmin i umieszczone na specjalnie przygotowanych stronach www dla inwestorów.