Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Narzędzia dla Inwestorów: Raport o stanie gminy!

7 minut czytania.

Artykuł dotyczący raportów o stanie gminy wpisuje się w cykl materiałów, w których postaramy się przybliżyć Państwu różnego rodzaju narzędzia cyfrowe i przydatne dokumenty. Platformy, portale, strony internetowe i raporty, które będziemy opisywać, mają ułatwiać podejmowanie przez inwestorów decyzji lokalizacyjnych. Ze względu na charakter portalu będziemy się oczywiście skupiać na pokazaniu tych narzędzi, które dostępne są dla obszaru Metropolii Krakowskiej i oferowane przez znajdujące się tu podmioty. Dzisiejszy artykuł wskazuje możliwości jakie dają dobrze przygotowane raporty o stanie gminy.

 Czym jest raport o stanie gminy?

 Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności dotyczy realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Jest to dokument, który ma pokazywać aktualną sytuację Gminy i stanowi podstawę do udzielenia włodarzowi danej gminy absolutorium czyli aprobaty jego działań podejmowanych na danym obszarze.

Jakie dane znajdują się w raporcie o stanie gminy?

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie definiuje szczegółowych wskazówek ustawowych dotyczących sporządzania Raportów o stanie gminy, jednak zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Oznacza to, że brak jest jednolitego wykazu danych, które powinny znaleźć się w takim dokumencie i poszczególne raporty gminne różnią się między sobą.

Niezależnie od powyższego są one skarbnicą wiedzy o aktualnej sytuacji społecznej, gospodarczej i finansowej danej gminy. Przykładowo znajdziemy w nich aktualne dane dotyczące: demografii (w tym liczby ludności, z podziałem na poszczególne kategorie czy gęstości zaludnienia), zagospodarowania przestrzennego (w tym stopnia pokrycia planami miejscowymi czy zasobów nieruchomości gminnych), danych finansowych (w tym struktury dochodów budżetowych, danych dotyczących wieloletniej prognozy finansowej, realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji gminnych), danych dotyczących mobilności, zieleni, kultury, itd.

Czy raporty o stanie gminy mogą ułatwić inwestorowi podjęcie decyzji?

Dane zawarte w raportach dają użytkownikom możliwość przeprowadzania różnorodnych analiz wyposażając ich w zbiór potrzebnych informacji w znaczący sposób ułatwiających podejmowanie decyzji. Inwestor, który szuka stabilnego otoczenia, może za pomocą raportu sprawdzić jaka jest kondycja danej gminy, jak są rozwinięte usługi publiczne w danej gminie czy wreszcie jakie inwestycje planuje gmina do realizacji w najbliższym czasie. Dzięki różnorodności danych jest też w stanie porównać poszczególne gminy i stwierdzić, w którym miejscu istnieje największy potencjał do ulokowania biznesu. Warto dodatkowo podkreślić, że jest to darmowy sposób pozyskania danych publicznych, który pozwala szybko i bezpiecznie rozpocząć poszukiwanie idealnej lokalizacji dla naszego biznesu.

Raporty o stanie gmin Metropolii Krakowskiej!

Wychodząc naprzeciw potrzebom  inwestorów czy mieszkańców, również gminy znajdujące się na obszarze Metropolii Krakowskiej tworzą, na bieżąco aktualizują oraz umieszczają na swoich stronach internetowych raporty o stanie gminy.Na infografice przedstawiono na jednej mapie wszystkie lokalizacje poszczególnych raportów.

By pobrać dany raport wystarczy kliknąć na poniższą infografikę i następnie wybrać interesującą nas gminę.

 

Infografika

To również może Cie zainteresować: