Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Wakacyjnie o przestrzenii!

11 minut czytania.

Za nami kolejny z serii warsztatów, które zbliżają nas do wypracowania podstawowego dla Metropolii Krakowskiej dokumentu przestrzennego – Modelu Struktury Funkcjonalno-Przestrzennej Metropolii Krakowskiej.

Intensywne miesiące wakacyjne:

Miesiące wakacyjne kojarzą się przede wszystkim z zasłużonym odpoczynkiem i mniejszą intensywnością pracy. Jednak dla gmin Metropolii Krakowskiej obecny czas będzie się kojarzył w głównej mierze z wytężoną pracą, gdyż wspólnie stoimy przed ogromnym zadaniem wypracowania poszczególnych elementów strategii rozwoju obszaru. Dokument ma pozwolić nam wspólnie pokonać czekające nas wyzwania w takich dziedzinach jak m.in: inteligentne zarzadzanie, środowisko i przestrzeń, gospodarka czy kultura czasu wolnego.

Jednym z kluczowych elementów strategii jest model funkcjonalno-przestrzenny, którego celem jest prezentacja wizji rozwoju obszaru w przestrzeni. W dniu 13 lipca 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, po raz kolejny spotkali się eksperci samorządowi - członkowie Forum Gospodarki Przestrzennej Metropolii Krakowskiej. Już po raz drugi w tym roku  mieli oni możliwość wspólnej pracy warsztatowej na danych przestrzennych odnoszących się do całego obszaru Stowarzyszenia. Przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zasiedli do bardzo poważnych rozmów o przyszłości przestrzeni Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podsumowanie tego co mamy czyli pierwsze ustalenia za nami:

Pierwsza część spotkania była swoistym podsumowaniem tego co już udało się nam wszystkim wypracować. Wykonawca opracowania przeanalizował wszystkie uwagi i spostrzeżenia, zgłoszone zarówno podczas pierwszego warsztatu jak i poprzez specjalne formularze i na ich podstawie wypracował uzgodnione rozwiązania dotyczące wspólnego słownika dla modelu, rekomendacji w zakresie terenów otwartych, szlaków komunikacyjnych oraz obszarów zurbanizowanych. Dzięki dużemu zaangażowaniu w pracę przedstawicieli gminnych, udało się stworzyć podstawy, które znalazły uznanie wśród uczestników warsztatu. Dodatkowo była to świetna okazja by skonfrontować opracowany materiał ze zdaniem ekspertów i uzupełnić stworzone przez firmę P.A. Nova S.A. plansze o dodatkowe sugestie i wypowiedzi, wygłoszone podczas prezentacji.

Poważna dyskusja o ochronie przyrody i zabytkach:

Nie podlega żadnej wątpliwości, że obszar Metropolii Krakowskiej jest wyjątkowy zarówno jeżeli chodzi o bogactwo form przyrodniczych, jak i zabytków. Na terenie gmin Metropoli znajdują się niepowtarzalne w skali kraju pomniki przyrody czy obiekty skali UNESCO. Powyższe jest oczywiście powodem do dumy ale rodzi też wiele obowiązków, z których zdają sobie doskonale sprawę pracownicy gminni. Podczas drugiej części spotkania dotyczącej form ochrony, przyrody, zabytków i krajobrazu kulturowego, uczestnicy warsztatu podkreślali konieczność ochrony m.in. parków krajobrazowych i ich otulin, w tym także ograniczania dopuszczalności zabudowy w tych terenach, a także inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Podkreślane były również wyzwania związane np. z ograniczoną w dokumentach planistycznych informacją dotyczącą terenów osuwiskowych i ich granic. Ta część warsztatu prowadzona była przede wszystkim w grupach, w których sąsiadujące ze sobą gminy mogły również wspólnie porozmawiać o tym, które formy przyrody i zabytki powinny być pod szczególną ochroną, biorąc pod uwagę kontekst metropolitalny. Efektem prac były rekomendacje, które naniesione zostały przez uczestników spotkania na specjalnie przygotowane przez Wykonawcę mapy. Każda z grup dzieliła się także swoimi przemyśleniami na forum a wnioski z dyskusji będą na pewno bardzo cenne dla dalszych prac nad modelem.

Warsztatowo o celach strategii:      

Ostatnia część spotkania była najbardziej intensywna. Polegała ona na pracy w trzech grupach, w których przedstawiciele poszczególnych gmin skupili się na przestrzennym rozmieszczeniu inwestycji, planowanych przez nich do realizacji w ramach Strategii Metropolii Krakowskiej do 2030 r. Co ważne inwestycje te miały być zgodne z siedmioma dziedzinami współpracy, które znajdą swoje odzwierciedlenie w dokumencie strategicznym. Dzięki temu po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć skalę interwencji jaka może zostać zrealizowana w formie np. wiązek projektów ponadlokalnych. Stanowi to solidny materiał do analizy, szczególnie w kontekście przygotowywania wspólnych projektów czy też poszukiwania dla nich źródeł finansowania. Była to też doskonała okazja by przekonać się, że pomimo iż w naszym stowarzyszeniu mamy aż 15 uczestników, to pomimo oczywistych różnic maja oni również podobne problemy i spotykają się z podobnymi wyzwaniami, a dzięki zastosowaniu efektu skali Metropolii, ich rozwiązanie może okazać się łatwiejsze.

Podsumowanie – kolejny warsztat jeszcze w lipcu!

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej to przede wszystkim dokument, który ma być realnym wsparciem dla planowania przestrzennego w gminach. Dlatego bardzo budujące jest to że pracownicy gminni uczestniczący w warsztatach bardzo poważnie podchodzą do wspólnego projektowania przyszłości obszaru. Przed nami cały czas wiele pracy, ale partycypacyjny sposób przygotowywania dokumentu daje naprawdę dużą szanse na to, że razem wypracujemy podstawy dobrej współpracy planistycznej na co najmniej najbliższe kilkadziesiąt lat. Kolejny warsztat planowany jest pod koniec lipca, a wstępny model zobaczymy już na początku sierpnia, o czym będziemy również informować na KMA4Business.             

 To również może Cie zainteresować: