Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Wirtualna Misja do Hanoweru - 12-16 kwietnia

6 minut czytania.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w wirtualnej misji gospodarczej do Hanoweru w terminie 12-16 kwietnia 2021 r.

Celem misji jest umożliwienie osobom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Niemiec.

Podczas Misji uczestnicy będą mieli zagwarantowaną wirtualną wejściówkę („Visitor Pass”) na targi Hannover Messe 2021 (https://www.hannovermesse.de/en/ ) obejmującą m.in. usługę networkingową umożliwiającą odbywanie indywidualnych spotkań online w formule b2b jak również będą mieli możliwość uczestnictwa w oddzielnym wydarzeniu online w formule prearanżowanych spotkań B2B. Wejściówka zapewni także możliwość wirtualnego zwiedzania targów i korzystania ze wszystkich funkcji przewidzianych dla zwiedzających przez organizatora targów.

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 2,99 . Firmy chcące uczestniczyć w Misji swoje zgłoszenie muszą złożyć do 15 marca 2021 r.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na misję (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami nr 2, 5, 8.

Bliższych informacji udziela:Marek Pustuła, kontakt: mpustula@iph.krakow.pl tel. 12 4289266.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dokumenty aplikacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Misji

 Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Formularz pomocy de minimis

Załącznik nr 3 – Wzór umowy na udział w Misji

Załącznik nr 4 – Ankieta

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 – Wykluczenia (pomoc de minimis)

Załącznik nr 7 – Zaświadczenie pomocy de minimis

Załącznik nr 8 - Oświadczenie uczestnika misji o specjalnych potrzebach dotyczących niepełnosprawności

 

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

To również może Cie zainteresować: