Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Za nami pierwsze w 2022 r. spotkanie Forum Rozwoju Gospodarczego

12 minut czytania.
Plakat promujący forum rozwoju gospodarczego Metropolii Krakowskiej

 22 lutego 2022 r. odbyło się w formie online pierwsze w tym roku spotkanie Forum Rozwoju Gospodarczego Metropolii Krakowskiej.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne szansą na efektywną realizację inwestycji:

Pierwszym z poruszanych tematów była prezentacja uczestnikom spotkania korzyści jakie daje realizacja inwestycji publicznych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Prelekcję w tym zakresie przeprowadzili przedstawiciele Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie. To właśnie tam w styczniu tego roku uruchomiona została bezpłatna usługa dla JST – Zapytaj o PPP! Więcej o tym temacie w osobnym artykule na stronie dostępnym pod linkiem: PPP szansą na współpracę biznesu z JST.

O projekcie Krakow Metropolitan Area for Business 2:

Podczas spotkania forum mogliśmy się dowiedzieć, że w styczniu 2022 roku rozpoczął się projekt Krakow Metropolitan Area for Business 2, będący swego rodzaju kontynuacją projektu Krakow Metropolitan Area for Business, którego partnerem jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Projekt KMA4Business 2 realizują wspólnie spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Jaki jest cel projektu?

W założeniach nowy projekt ma wpływać na dwa istotne pola gospodarki regionalnej: wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MSP oraz utrzymanie dynamiki napływu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do Małopolski.

Warto zaznaczyć, że pozyskanie nowych inwestorów jest silnym bodźcem rozwojowym dla gospodarki lokalnej, a nowe inwestycje zagraniczne mają bezpośredni wpływ na kondycję firm rodzimych, szczególnie z sektora MŚP, które w systemie gospodarczym często spełniają funkcje dostawców, kooperantów i partnerów dla nowotworzonych przedsiębiorstw.

Kto może być beneficjentem projektu?

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są małopolscy przedsiębiorcy z sektora mikro i MŚP, którzy otrzymają wiedzę, narzędzia i informacje w zakresie planowania i realizacji międzynarodowej ekspansji gospodarczej. W ramach projektu prezentowane będą wybrane obszary Inteligentnych Specjalizacji Małopolski takich jak: technologie informacyjne i komunikacyjne, elektrotechnika i przemysł maszynowy, czy energia zrównoważona. Oferta gospodarcza regionu będzie prezentowana podczas międzynarodowych wydarzeń targowych na rynku europejskim, azjatyckim i amerykańskim.

Jakie działania będą realizowana w ramach KMA4Business2?

W ramach wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie (prezentacja oferty Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego) zaplanowano udział w największych targach inwestycyjnych w Europie takich jak MIPIM w Cannes czy Real Expo w Monachium.

W ramach projektu zostaną przygotowane także analizy wybranych rynków, zapewniona będzie kompleksowa kampania informacyjna w mediach elektronicznych, inicjowane i utrzymywane będą kontakty z uczestnikami projektu, organizowane spotkania i konferencje dotyczące potencjału innowacyjnego regionu w zakresie Inteligentnych Specjalizacji, następować będzie bieżąca wymiana informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na kształtowanie wizerunku gospodarczego Małopolski.

Jak gminy Metropolii Krakowskiej skorzystają na projekcie?

Aby stworzyć wspólny przekaz na zewnątrz, o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania nowych inwestorów w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym, niezbędne jest również zaangażowanie przedstawicieli gmin do współtworzenia oferty gospodarczej regionu. Oferta będzie prezentowana podczas wydarzeń zaplanowanych w projekcie, na stronie internetowej i mediach. W ramach projektu planuje się m.in. stworzenie materiałów promocyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych dostępnych w gminach Metropolii Krakowskiej.

Warto śledzić informacje o działaniach realizowanych w ramach promocji gospodarczej Metropolii Krakowskiej, które zamieszczane będą na stronie https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/.

Warsztatowo o Planie Działania w dziedzinie gospodarka:

Po części prezentacyjnej, uczestnicy Forum wzięli udział w warsztatach, których celem jest partycypacyjne wypracowanie elementów Planu Działania dotyczącego rozwoju współpracy i inwestycji w zakresie rozwoju gospodarczego Metropolii Krakowskiej oraz rozwoju działań na rzecz adaptacji kadr do rynku pracy. Plan ma być dokumentem wykonawczym do Strategii Metropolia Krakowska do 2030 roku w dziedzinie gospodarka. Przez następne kilka miesięcy będziemy pracować wspólnie w ramach metropolitalnego zespołu ds. gospodarki, po to by już w połowie roku móc przedstawić gotowy dokument.

Czy są nam potrzebne Standardy Obsługi Inwestora?

Pierwszym z tematów warsztatowych poruszanych podczas lutowego spotkania była koncepcja Standardów Obsługi Inwestora Metropolii Krakowskiej. Aktualnie brak jest w gminach metropolii dokumentu, który w syntetycznej formie ustalał by dobre praktyki w tym zakresie. Ogromna wiedza pracowników gminnych przekłada się na prodecury ustne, natomiast ich systematyzacja mogłaby pomóc im łatwiej wykonywać swoją pracę. W ramach pracy grupowej udało się nam wypracować harmonogram prac nad standardami co znajdzie swoje odzwierciedlenie w planie działania.

Dobre praktyki zarządzania terenami inwestycyjnymi:

Drugim z tematów warsztatowych było określenie działań, które potrzebne będą do tego by w gminach Metropolii Krakowskiej w usystematyzowany sposób przygotowywać oferty inwestycyjne. Pracujący w grupie eksperci gminni doszli do wspólnego wniosku, że dobrym narzędziem w tym zakresie może być stworzenie listy kontrolnej, która pomoże w odpowiedniej analizie posiadanych przez gminy nieruchomości zapewniając w ten sposób dobrą odpowiedź na potrzeby inwestorów.

Co przed nami?

Podczas kolejnego Forum będziemy chcieli zająć się tematyką związaną z budowaniem relacji z lokalnym biznesem. Doskonałym przykładem inicjatyw gminnych w tym zakresie są rady przedsiębiorczości, działające w niektórych gminach naszej Metropolii. I właśnie o tym jak efektywnie tworzyć podstawy współpracy i zachęcać biznes do partycypacji w życiu lokalnym będziemy rozmawiać już w marcu. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego wydarzenia na naszym profilu na Linkedin.