Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Łączymy siły z KNHP S.A.

13 minut czytania.
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, współpraca KrOF, Krakowski Obszar Funkcjonalny, Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków Nowa Huta Przyszłości, Kraków Nowa Huta Przyszłości SAG, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Rozwój Gospodarczy, Promocja Gospod

Przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. 30 sierpnia 2022 r., podpisali porozumienie o współpracy w celu zapewnienia kompleksowej promocji marki gospodarczej KMA4Business.

Rozwój gospodarczy Metropolii Krakowskiej:

To, że współpraca ma sens może potwierdzić każdy z 15 członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Efekt synergii, który uzyskujemy w codziennej pracy realizując zintegrowane inwestycje terytorialne, pomaga nam rozwiązywać problemy ponadlokalne, które ciężko byłoby pokonać w pojedynkę. Współpraca to jeden z filarów działalności SMK.

Widząc przez kilka lat naszej działalności realne rezultaty wspólnych działań w walce o czyste powietrze czy integracji transportu publicznego, chcieliśmy się otworzyć na nowe dziedziny i tematy.

Jedną z tych dziedzin, kluczowych dla zintegrowanego rozwoju obszaru jest rozwój gospodarczy. Z kolei jednym z najbardziej istotnych jego aspektów jest budowa i promocja silnej marki gospodarczej. Mając już doświadczenie w budowaniu efektywnego partnerstwa, postanowiliśmy tworząc rozwiązania w tym niełatwym temacie, skorzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotu, który promocję gospodarczą robi naprawdę dobrze – spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Tak zaczęła się nasza współpraca.

Budowa marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej:

W 2019 roku, wspólnie ze spółką Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. rozpoczęliśmy projekt partnerski Kraków Metropolitan Area for Business, którego jednym z głównych celów było stworzenie spójnej marki gospodarczej dla obszaru Metropolii Krakowskiej. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że cel ten został osiągnięty. Dzięki wspólnej pracy udało się nam m.in.

  • stworzyć spójny system identyfikacji wizualnej obszaru, który umożliwił nam budowanie wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych w oparciu o proste i nowoczesne zasady designu. System ten jest podstawą marki i z pewnością wpływa na jej rozpoznawalność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym;
  • uruchomić szereg cyfrowych narzędzi, z których najważniejszym jest ciągle aktualizowana i rozbudowywana platforma promocyjna obszaru. Prezentuje ona potencjał inwestycyjny regionu oraz poszczególnych gmin Metropolii Krakowskiej, innowacyjne pomysły na biznes firm z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w postaci best practice a także jest źródłem informacji dla wszystkich przedsiębiorców, którzy szukają ciekawych wydarzeń i danych z regionu;
  • przygotować publikację: „Metropolia Krakowska. Metropolia Możliwości”, która w miły dla oka sposób stanowi dla potencjalnych inwestorów, pierwsze źródło informacji o potencjale gospodarczym Metropolii i w której znajdziemy informacje o edukacji, innowacyjności, kapitale ludzkim czy ofercie czasu wolnego,
  • promować markę gospodarczą Metropolii Krakowskiej na kilku targach międzynarodowych.

Aktualnie jesteśmy już na ostatnim etapie realizacji projektu, więc coraz częściej myśleliśmy o jak najlepszym wykorzystaniu jego efektów poprzez budowę silnego partnerstwa.

Marka gospodarcza w Strategii Metropolia Krakowska 2030:

W grudniu 2021 Walne Zebranie Członków uchwaliło najważniejszy dokument programowy dla naszego Stowarzyszenia - Strategię Metropolia Krakowska 2030. Z kolei w lipcu 2022 r. to samo gremium zatwierdziło Plan Działania w dziedzinie Gospodarka, jako jeden z dokumentów wykonawczych do Strategii Ponadlokalnej. To właśnie w tym dokumencie postawiliśmy sobie za cel m.in. budowanie sieci partnerstw z wiodącymi Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie, dalszą promocję marki gospodarczej oraz tworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej. W tym kontekście zrodził się również pomysł wykorzystania efektów dotychczasowej współpracy z KNHP S.A. do realizacji celów zrównoważonego rozwoju obszaru.

Podpisanie porozumienia:

30 sierpnia 2022 r. podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Pani Elżbieta Burtan, wiceprezes Zarządu SMK, Pan Marek Jamborski Członek Zarządu SMK oraz Pan Artur Paszko Prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. podpisali porozumienie, którego celem jest kompleksowa promocja marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej wszelkimi dostępnymi kanałami i wzmacnianie jej wizerunku oraz rozwijanie spójnej i atrakcyjnej oferty gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przed podpisaniem dokumentu, Zarząd Stowarzyszenia powitał KNHP S.A. w gronie instytucji, które zdecydowały się zadeklarować na drodze porozumienia formalną współpracę z SMK, podziękował za aktywny udział w dotychczasowej współpracy oraz zaangażowanie pracowników spółki, oraz wyraził nadzieje na owocną realizację wspólnych działań informacyjno-promocyjnych na tym polu. Dodatkowo zaprosił również do dołączenia do grona partnerów i podpisania deklaracji w zakresie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej. Prezes spółki, Pan Artur Paszko, podziękował za zaproszenie, okazję do współpracy i poświęconą pracę oraz również wskazał na szanse wypływające z wspólnych, wartościowych projektów na rzecz rozwoju gospodarczego całej Metropolii. Następnie uroczyście podpisano porozumienie o współpracy. 

Co dalej?

Podpisanie porozumienia umożliwia nam dalszą efektywną współpracę w zakresie budowania oferty inwestycyjnej regionu. W jego ramach planujemy m.in. podejmowanie działań informacyjnych adresowanych do podmiotów gospodarczych zainteresowanych inwestycjami w Polsce, udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach i wzmocnienie wizerunku marki gospodarczej KrOF, wykorzystanie narzędzi tradycyjnych i elektronicznych do promocji marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej. Pierwsze efekty tej współpracy można już zobaczyć na zmodyfikowanej zakładce tereny inwestycyjne, na której stworzone zostały kompleksowe informacje o nieruchomościach, które dostępne będą dla inwestorów na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na specjalnych podstronach można odnaleźć zarówno profesjonalne filmy i fotografie terenów inwestycyjnych jak i kompleksową informację o samych terenach inwestycyjnych czy gruntach przemysłowych położonych w małopolsce. W pierwszej kolejności zamieszczone zostały tereny położone w Kraków Nowa Huta Przyszłości SAG. Jednocześnie, sukcesywnie umieszczane będą tam informacje o terenach greenfield i brownfield w małopolsce, w tym terenach inwestycyjnych położonych w Skawinie, Zabierzowie, Niepołomicach czy Mogilanach. Znaleźć tam będzie można zarówno terenu położone w najlepszych strefach ekonomicznych małopolski jak i działki inwestycyjne położone w strefach aktywności gospodarczej. Co więcej w najbliższym czasie planowana jest promocja tych terenów na targach w Chicago oraz Dubaju oraz stały monitoring i umieszczanie nowych terenów.

Jesteśmy przekonani, że podpisane porozumienie przyniesie realne korzyści i wpłynie na zrównoważony rozwój gospodarczy Metropolii Krakowskiej.