Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Wszystkie publikacje

Real Estate Market in Krakow and Małopolska
01.10.2022

Real Estate Market in Krakow and Małopolska.

Krakowski Obszar Metropolitarny w latach 2014-2018
01.10.2022

Krakowski Obszar Metropolitalny na tle innych obszarów funkcjonalnych w Polsce posiada rozwinięte w znacznym stopniu funkcje metropolitalne.

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie przygotowali opracowanie charakteryzujące zróżnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Analizy zaprezentowane w publikacji zostały przedstawione w ujęciu dynamicznym, obejmującym lata 2014–2018 co umożliwia prześledzenie kierunków zmian zjawisk, a ujęcie przestrzenne dodatkowo ukazuje wewnętrzne zróżnicowanie obszaru.

Opracowanie zawiera charakterystyki i analizy pogrupowane w działy tematyczne charakteryzujące demografię, rynek pracy, infrastrukturę społeczną oraz potencjał gospodarczy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dopełnieniem części analitycznej wydawnictwa są elementy graficzne ilustrujące wybrane zjawiska i wskaźniki na wykresach i mapach oraz liczne zestawienia tabelaryczne.

Metropolia Krakowska Obraz Terytorium
01.10.2022

Dokument ma na celu prezentację danych analitycznych obejmujących kluczowe dziedziny życia społeczno - gospodarczego, w celu identyfikacji zjawisk i trendów kształtujących rozwój Metropolii Krakowskiej.

Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące przede wszystkim z Banku Danych Lokalnych GUS oraz Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Biuletyn Metropolii Krakowskiej październik 2020
01.10.2022

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Metropolii Krakowskiej, przygotowywanego przez Zespół Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

OECD raportuje na temat innowacyjności małopolskiej gospodarki
01.10.2022
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała na początku maja raport pn. „Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries, Case Study of Małopolskie, Poland”. Dokument bardzo rzetelnie i głęboko diagnozuje regionalny, małopolski ekosystem innowacji i jego zdolność do stymulowania produktywności i przemysłowej transformacji.

Opracowanie proponuje cztery wymiary analizy: kontekstualny i jednocześnie strukturalny, zdolności do stymulacji start-upów, uwarunkowań sukcesu scale-upów, oraz pozycji i wyzwań dla dużych przedsiębiorstw.

Diagnoza bazuje na szeroko zakrojonej kwerendzie opracowań analitycznych, strategicznych, programowych, naukowych – zarówno opiniodawczych jak i statystycznych – jak i wiedzy pozyskanej w trakcie warsztatów z interesariuszami małopolskiego systemu innowacji. Dodatkowym źródłem informacji były dla autorów wywiady indywidualne z wyżej wspomnianymi.

Silną stroną opracowania jest zasobny katalog scharakteryzowanych dobrych praktyk – zarówno ilustrujących małopolskie przykłady sukcesów rekomendowane do promowania poza regionem, jak i międzynarodowe rozwiązania warte adaptacji na małopolskim gruncie. Raport przynosi też obszerną bazę dobrze ustrukturyzowanych, silnie ugruntowanych, konkretnych rekomendacji dla rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

Raport powstał w ramach programu Local Economic and Employment Development (LEED), którego celem jest identyfikowanie, analizowanie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju regionalnego, zarządzania w samorządach i ekonomii społecznej. Władze regionalne i państwowe włączają się w to przedsięwzięcie aby uzyskać pomoc przy tworzeniu, opartych o regionalne rozwiązania, innowacyjnych ram dla wsparcia wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego. Poza Małopolską, w program włączyły się 2 polskie regiony: Mazowsze i Pomorze.

Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski
01.10.2022

Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski

Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji regionalnych na rozwój gospodarczy Małopolski
01.10.2022

Oddziaływanie inteligentnych specjalizacji regionalnych na rozwój gospodarczy Małopolski.

 

Raport o stanie polskich metropolii: Kraków. Miasto na ścieżce stabilnego rozwoju, PwC, 2019
01.10.2022

Raport o stanie polskich metropolii: Kraków. Miasto na ścieżce stabilnego rozwoju, PwC, 2019.

Raport OECD - Lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i wschodzące branże, studium przypadku woj. małopolskiego, maj 2019
01.10.2022

Raport OECD - Lokalne ekosystemy przedsiębiorczości i wschodzące branże, studium przypadku woj. małopolskiego, maj 2019.

Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP
01.10.2022

Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP.

Przewodnik biznesowy po Małopolsce
01.10.2022

Przewodnik biznesowy po Małopolsce.

Małopolskie inteligentne specjalizacje – przewodnik
01.10.2022

Małopolskie inteligentne specjalizacje – przewodnik.

Przewodnik inwestora w Polsce - opracowanie PAIH
01.10.2022

Przewodnik inwestora w Polsce - opracowanie PAIH.

Projekty komercjalizacji Przygotuj – Oceń – Realizuj
01.10.2022

Projekty komercjalizacji Przygotuj – Oceń – Realizuj.

Klimat inwestycyjny Polski
01.10.2022

Klimat inwestycyjny Polski.

DOING BUSINESS IN MAŁOPOLSKA
01.10.2022

DOING BUSINESS IN MAŁOPOLSKA.

Raport z badań marketingowych
01.10.2022

Raport z badań marketingowych.

ICT sector in Krakow and Małopolska
01.10.2022

ICT sector in Krakow and Małopolska.

CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN MAŁOPOLSKA (PART II)
01.10.2022

CHARACTERISTICS OF THE INDUSTRY IN MAŁOPOLSKA (PART II).

Modern Business and R&D Services in Krakow and Małopolska
01.10.2022

Modern Business and R&D Services in Krakow and Małopolska.

Startups and creative industry in Małopolska
01.10.2022

Startups and creative industry in Małopolska.

Polska Strefa Inwestycji
01.10.2022

Polska Strefa Inwestycji - program wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje.

Publikacja dla inwestorów: Metropolia Krakowska Metropolia możliwości
01.10.2022

O atrakcyjności Metropolii Krakowskiej świadczy ciągły rozwój gospodarczy. Wpierając działania z nim związane, przygotowana została wyjątkowa publikacja „Metropolia Krakowska Metropolia możliwości”, która przybliży inwestorom, a także mieszkańcom i lokalnym instytucjom potencjał gospodarczy regionu.  

Znajdują się w niej m.in. najważniejsze dane statystyczne dotyczące obszaru metropolitalnego w całości oraz indywidualnie opracowane dla poszczególnych gmin Metropolii Krakowskiej. Warto zerknąć także jak Metropolia Krakowska prezentuje się na tle innych, krajowych i zagranicznych Metropolii, jakie zachęty inwestycyjne oferuje i dlaczego warto tu żyć i prowadzić biznes.